Πεζοδρόμια: Αλήθειες… Επικίνδυνες!

Πεζοδρόμια: Αλήθειες… Επικίνδυνες!

του Νατάλη Πέτροβιτς. Πολιτικός Μηχανικός - Δημοτική Ενότητα Βούλας

Η προσβασιμότητα σε κάθε γωνιά του δήμου μας και η ασφάλεια των πεζών είναι δικαίωμα των κατοίκων και των δημοτών. Ο δήμος έχει την υποχρέωση να την παρέχει σε όλους.

Η σημερινή δημοτική αρχή έχει δείξει το πραγματικό πρόσωπο της αδιαφορίας.

Η ανυπαρξία των πεζοδρομίων ακόμα και σε κεντρικούς δρόμους, η άθλια κατάσταση των πεζοδρομίων, η έλλειψη ραμπών πρόσβασης και η άρση των κακοτεχνιών ή των εμποδίων στην κίνηση των πεζών, είναι ένδειξη του “ενδιαφέροντος” για τα δικαιώματα των δημοτών από τον κ. Κωνσταντέλλο.

Είναι σαφές πως δεν υπάρχει η πολιτική βούληση για τη βελτίωση των υποδομών του δήμου μας. Πώς άλλως μπορεί να ερμηνευθεί το γεγονός ότι διαθέτοντας λίγο χρόνο και περπάτημα μπορεί να διαπιστώσει ο οποιοσδήποτε το μέγεθος της εγκατάλειψης των πεζοδρομίων από το δήμο και ενίοτε την αδιαφορία των πολιτών;

Εύλογα αναρωτιέται ο πιο καλόπιστος δημότης αν:

1. Υπάρχει καταγραφή των πεζοδρομίων με ή χωρίς τις ράμπες πρόσβασης (αντικριστές ράμπες δύσκολα βρίσκει κανείς);

2. Υπάρχει καταγραφή των στύλων/πινακίδων και λοιπών εμποδίων επί των πεζοδρομίων;

3. Υπάρχει καταγραφή έλλειψης των πεζοδρομίων;

4. Υπάρχει καταγραφή του πλάτους κάθε πεζοδρομίου, συμπεριλαμβανομένης της φύτευσης;

5. Υπάρχει καταγραφή της κατάστασης των πεζοδρομίων;

Κι όμως, η λύση είναι απλή. Μέσω ενός συστήματος GIS (γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) καταγράφεται η παρούσα κατάσταση και ανάλογα με τους διατιθέμενους πόρους καταρτίζεται το πρόγραμμα συντήρησης & κατασκευής.

Σε μια μικρής διάρκειας βόλτας μόλις 40’ καταγράφηκαν τα παραπάνω προβλήματα σε μια περιοχή εμβαδού 165 στρεμμάτων στην Κάτω Βούλα. Σημειώθηκαν σε πρόχειρο χάρτη, η έλλειψη πεζοδρομίων (συνεχής γραμμή), η έλλειψη ραμπών (Δ), η δύσκολη έως αδύνατη πρόσβαση (Π), η κακή κατάσταση των πεζοδρομίων (Κ) και το πλάτος τους (d). Έγινε λήψη 50 φωτογραφιών για τεκμηρίωση, μέρος των οποίων παρουσιάσθηκαν πιο πάνω. Η έλλειψη των ραμπών κυριαρχεί σαφώς έναντι των άλλων προβλημάτων.

Μόνο στη σκέψη ότι με μια φωτογραφική μηχανή με ενσωματωμένο gps, ή με ένα rover-gps θα γινόταν η ίδια δουλειά με ακρίβεια εκατοστού, όλες αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να εισαχθούν στο GIS σύστημα του δήμου για την άρση των προβληματικών πεζοδρομίων.

Πόσο δύσκολο είναι να κάνουμε την καθημερινότητα των κατοίκων του δήμου μας πιο εύκολη;

Πόσο δύσκολο είναι να έχει ο δήμαρχος την πολιτική βούληση, να διαθέσει μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας τους πόρους για την καταγραφή, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης;

Προφανώς δεν είναι μια εργασία που γίνεται σε μια εβδομάδα, ούτε στους δύο μήνες πριν τις εκλογές. Απαιτείται βάθος χρόνου για την καταγραφή, την κοστολόγηση και τον προγραμματισμό των εργασιών ανάλογα με τα διατιθέμενα κονδύλια.

Ο σημερινός δήμαρχος όμως με την αδιαφορία του δηλώνει και την αδυναμία του.

Ο Δημήτρης Δαβάκης ως πρώτο στόχο έχει βάλει τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών/κατοίκων. Τα πεζοδρόμια είναι μια από τις προτεραιότητές του.

Δήμος για τους πολλούς, όχι για λίγους.