Δημήτριος Κρεμάλας

Δημήτριος Κρεμάλας

Απόστρατος Αξ/κός

Δημοτική Ενότητα Βούλας

Οι Υποψήφιοι του Συνδυασμού

Μιχαήλ Αβούρης

Μιχαήλ Αβούρης

Συνταξιούχος Τραπεζικός - Ποιητής
Ελένη Πολυζωγοπούλου

Ελένη Πολυζωγοπούλου

Στέλεχος Επιχειρήσεων
Ιωάννα Μπασμά

Ιωάννα Μπασμά

Πτυχ. Γαλλικής Φιλολογίας
Θεόδωρος Χατζηπαναγιώτου

Θεόδωρος Χατζηπαναγιώτου

Πυρηνικός Ιατρός
%d bloggers like this: