Πεζοδρόμια: Αλήθειες… Επικίνδυνες!

Πεζοδρόμια: Αλήθειες… Επικίνδυνες!

του Νατάλη Πέτροβιτς. Πολιτικός Μηχανικός - Δημοτική Ενότητα Βούλας

Η προσβασιμότητα σε κάθε γωνιά του δήμου μας και η ασφάλεια των πεζών είναι δικαίωμα των κατοίκων και των δημοτών. Ο δήμος έχει την υποχρέωση να την παρέχει σε όλους.

Η σημερινή δημοτική αρχή έχει δείξει το πραγματικό πρόσωπο της αδιαφορίας.

Η ανυπαρξία των πεζοδρομίων ακόμα και σε κεντρικούς δρόμους, η άθλια κατάσταση των πεζοδρομίων, η έλλειψη ραμπών πρόσβασης και η άρση των κακοτεχνιών ή των εμποδίων στην κίνηση των πεζών, είναι ένδειξη του “ενδιαφέροντος” για τα δικαιώματα των δημοτών από τον κ. Κωνσταντέλλο.

Είναι σαφές πως δεν υπάρχει η πολιτική βούληση για τη βελτίωση των υποδομών του δήμου μας. Πώς άλλως μπορεί να ερμηνευθεί το γεγονός ότι διαθέτοντας λίγο χρόνο και περπάτημα μπορεί να διαπιστώσει ο οποιοσδήποτε το μέγεθος της εγκατάλειψης των πεζοδρομίων από το δήμο και ενίοτε την αδιαφορία των πολιτών;

Εύλογα αναρωτιέται ο πιο καλόπιστος δημότης αν:

1. Υπάρχει καταγραφή των πεζοδρομίων με ή χωρίς τις ράμπες πρόσβασης (αντικριστές ράμπες δύσκολα βρίσκει κανείς);

2. Υπάρχει καταγραφή των στύλων/πινακίδων και λοιπών εμποδίων επί των πεζοδρομίων;

3. Υπάρχει καταγραφή έλλειψης των πεζοδρομίων;

4. Υπάρχει καταγραφή του πλάτους κάθε πεζοδρομίου, συμπεριλαμβανομένης της φύτευσης;

5. Υπάρχει καταγραφή της κατάστασης των πεζοδρομίων;

Κι όμως, η λύση είναι απλή. Μέσω ενός συστήματος GIS (γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών) καταγράφεται η παρούσα κατάσταση και ανάλογα με τους διατιθέμενους πόρους καταρτίζεται το πρόγραμμα συντήρησης & κατασκευής.

Σε μια μικρής διάρκειας βόλτας μόλις 40’ καταγράφηκαν τα παραπάνω προβλήματα σε μια περιοχή εμβαδού 165 στρεμμάτων στην Κάτω Βούλα. Σημειώθηκαν σε πρόχειρο χάρτη, η έλλειψη πεζοδρομίων (συνεχής γραμμή), η έλλειψη ραμπών (Δ), η δύσκολη έως αδύνατη πρόσβαση (Π), η κακή κατάσταση των πεζοδρομίων (Κ) και το πλάτος τους (d). Έγινε λήψη 50 φωτογραφιών για τεκμηρίωση, μέρος των οποίων παρουσιάσθηκαν πιο πάνω. Η έλλειψη των ραμπών κυριαρχεί σαφώς έναντι των άλλων προβλημάτων.

Μόνο στη σκέψη ότι με μια φωτογραφική μηχανή με ενσωματωμένο gps, ή με ένα rover-gps θα γινόταν η ίδια δουλειά με ακρίβεια εκατοστού, όλες αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να εισαχθούν στο GIS σύστημα του δήμου για την άρση των προβληματικών πεζοδρομίων.

Πόσο δύσκολο είναι να κάνουμε την καθημερινότητα των κατοίκων του δήμου μας πιο εύκολη;

Πόσο δύσκολο είναι να έχει ο δήμαρχος την πολιτική βούληση, να διαθέσει μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας τους πόρους για την καταγραφή, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης;

Προφανώς δεν είναι μια εργασία που γίνεται σε μια εβδομάδα, ούτε στους δύο μήνες πριν τις εκλογές. Απαιτείται βάθος χρόνου για την καταγραφή, την κοστολόγηση και τον προγραμματισμό των εργασιών ανάλογα με τα διατιθέμενα κονδύλια.

Ο σημερινός δήμαρχος όμως με την αδιαφορία του δηλώνει και την αδυναμία του.

Ο Δημήτρης Δαβάκης ως πρώτο στόχο έχει βάλει τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών/κατοίκων. Τα πεζοδρόμια είναι μια από τις προτεραιότητές του.

Δήμος για τους πολλούς, όχι για λίγους.

Έξυπνη πόλη: αναγκαιότητα ή «μπελάς»;

Έξυπνη πόλη: αναγκαιότητα ή «μπελάς»;

Οι «έξυπνες» πόλεις (Smart Cities) μου θυμίζουν τα «έξυπνα» κινητά (smartphones). Και οι ομοιότητες δεν είναι μόνο στην ονομασία. Και τα δύο χρειάζονται χρήστες και είναι τόσο έξυπνα όσο η χρήση τους. Και τα δύο δεν αξιοποιούνται στον ίδιο βαθμό από όλους τους ανθρώπους. Και τα δύο βασίζονται σε νέες τεχνολογίες για να μπορέσουν να παρέχουν διαθεσιμότητα υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Και τα δύο μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικά εργαλεία βελτίωσης της καθημερινότητάς μας.

Όμως, μία έξυπνη πόλη σίγουρα αποτελεί ένα πιο σύνθετο μοντέλο καθώς αφενός δεν χωράει σε μια τσέπη και αφετέρου δεν είναι εύκολο να την απενεργοποιήσεις όποια στιγμή θέλεις…

Τι είναι όμως τελικά μια έξυπνη πόλη; Από τότε που πρωτο-αναφέρθηκε η έννοια αυτή, μερικές δεκαετίες πριν, πολλοί ορισμοί έχουν δοθεί. Ας κρατήσουμε τον ορισμό που έχει υιοθετήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

«Μια έξυπνη πόλη είναι ένας τόπος όπου τα παραδοσιακά δίκτυα και υπηρεσίες γίνονται πιο αποτελεσματικά με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών προς όφελος των κατοίκων και των επιχειρήσεων».

Ωραία, έχουμε λοιπόν την πόλη μας και θέλουμε να την μετασχηματίσουμε σε έξυπνη πόλη. Τι χρειαζόμαστε και από πού αρχίζουμε;

Ο managing director της Orange Business Service για τη Σαουδική Αραβία, σε ένα πρόσφατο άρθρο του[1] επέλεξε έναν πολύ εύστοχο τίτλο Smart Citiesstart with a vision, design around people, and build on trust. Το τρίπτυχο Όραμα-Σχεδιασμός-Εμπιστοσύνη περικλείει την ουσία του θέματος.

Το όραμα είναι απαραίτητο καθώς από αυτό θα ξεκινήσει η «δέσμευση» της διοίκησης και των πολιτών της πόλης για το εγχείρημα. Παράλληλα, το όραμα χρειάζεται να συνδέεται με μία μακροχρόνια Στρατηγική. Αυτά τα δύο συνθέτουν την «ομάδα κρούσης» προς την επίτευξη του κοινού σκοπού. Εάν η τοπική αυτοδιοίκηση αρχικά και η κοινωνία δεν πιστέψει πραγματικά στα μελλοντικά οφέλη από τον μετασχηματισμό της πόλης, τότε η όποια προσπάθεια είναι μάλλον «καταδικασμένη» να αποτύχει.

Εφόσον υπάρχει το όραμα, υπάρχει και η βάση για τον σχεδιασμό. Και επειδή «οι έξυπνες αποφάσεις κάνουν τις έξυπνες πόλεις»[2], είναι ίσως το πλέον σημαντικό να ιεραρχηθούν οι ανάγκες ώστε να επιλεγούν οι τομείς στους οποίους θα δοθεί έμφαση. Δεν υπάρχει ένα μοντέλο για όλες τις πόλεις, καθώς κάθε πόλη είναι διαφορετική. Επίσης, μία πόλη δεν μπορεί να γίνει έξυπνη σε όλους τους τομείς μονομιάς.

Στο πρώτο στάδιο του σχεδιασμού, το κρισιμότερο ίσως σημείο είναι ο εντοπισμός των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders), δηλαδή ο προσδιορισμός των ομάδων φυσικών προσώπων, φορέων, επιχειρήσεων, δομών κλπ των οποίων η συμμετοχή στο εγχείρημα κρίνεται ως απαραίτητη για την υλοποίησή του. Άρα, στην περίπτωση μιας έξυπνης πόλης, οι πολίτες, οι επισκέπτες, οι δημόσιοι φορείς, οι τοπικές επιχειρήσεις και η ακαδημαϊκή κοινότητα, λαμβάνονται ως «οντότητες»  οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του δικτύου της πόλης.

Στο δεύτερο στάδιο του σχεδιασμού, έρχεται η στιγμή της οριστικής επιλογής των τομέων στους οποίους θέλουμε να μετασχηματίσουμε την πόλη μας σε έξυπνη πόλη, και των παρεμβάσεων προς τον σκοπό αυτό. Τα δίκτυα μεταφορών, η διαχείριση απορριμμάτων, τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δίκτυα φωτισμού, τα δίκτυα ενέργειας, η υγεία, η ασφάλεια, οι τηλεπικοινωνίες είναι κάποιοι βασικοί τομείς και υποτομείς στους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνολογία για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες, την αποδοτικότερη αξιοποίηση πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

Σε μία τυπική ελληνική πόλη, τρία ενδεικτικά παραδείγματα παρεμβάσεων για τον μετασχηματισμό της σε έξυπνη πόλη, θα μπορούσαν να είναι τα εξής:

 • Έξυπνος οδοφωτισμός
  σ.ε.: Έξυπνος Φωτισμός: Ασφαλώς, αρκεί να μην είναι κάκιστης ποιότητας και αρχίσει να χαλάει μερικούς μόνο μήνες από την παράδοσή του!

  : Ένα ιδιαίτερο μεγάλο έξοδο των δήμων στην Ελλάδα αφορά στο κόστος για τον φωτισμό των πόλεων και κυρίως των οδοφωτισμό. Η αλλαγή του συμβατικού οδικού φωτισμού, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρος, με τηλε-διαχειριζόμενα φωτιστικά τύπου LED είναι μία παρέμβαση με μεγάλο οικονομικό όφελος από την εξοικονόμηση ενέργειας. Ο έξυπνος φωτισμός μπορεί να ενσωματώνει το χαρακτηριστικό του dynamic dimming, δηλαδή της δυναμικής αυξομείωσης της έντασής του, με βάση την κίνηση που υπάρχει στον δρόμο, το οποίο οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων. Για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση, μπορεί να ενσωματώνει ηλιακό πάνελ ώστε να εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια. Και φυσικά ο έξυπνος οδοφωτισμός δεν σταματά στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς μέσω των εξελιγμένων φωτιστικών σωμάτων δίνονται δυνατότητες διασυνδεσιμότητας και διαλειτουργικότητας με άλλα δίκτυα και συστήματα, για τη συλλογή δεδομένων αλλά και την μελλοντική ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών.

 • Έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων: Ένα ακόμα καθημερινό ζήτημα που προκαλεί πολλά προβλήματα στις πόλεις είναι η συγκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων. Καθώς ο όγκος των απορριμμάτων διαφοροποιείται τόσο από περιοχή σε περιοχή όσο και ανάλογα με τις  χρονικές περιόδους, το τυπικό μοντέλο αποκομιδής τους είναι πλέον ξεπερασμένο, χρονοβόρο και δαπανηρό.
σ.ε.: Το φοβερό σύστημα των βυθιζόμενων κάδων στη Βούλα: Όλα τα σκουπίδια απ’ έξω!

Ευτυχώς, υπάρχουν πλέον λύσεις για βελτίωση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τα απορρίμματα, από την συγκομιδή μέχρι την απόρριψή τους. Για παράδειγμα, με τη χρήση αισθητήρων στους κάδους, το κέντρο αποκομιδής του δήμου μπορεί να ενημερώνεται, σε πραγματικό χρόνο, για την πληρότητα των κάδων.

Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται το φαινόμενο των άδειων ή των υπερχειλισμένων κάδων. Τα δρομολόγια των «έξυπνων» απορριμματοφόρων, τα οποία διαθέτουν σύστημα εντοπισμού και πλοήγησης, γίνονται πλέον στοχευμένα και ουσιαστικά, εξοικονομώντας καύσιμα και χρόνο.

Συγχρόνως, τα ψηφιακά δεδομένα που συλλέγονται από κάδους και απορριμματοφόρα επιτρέπουν στον δήμο να προγραμματίσει καλύτερα τον στόλο και να προσαρμόσει τον στρατηγικό του σχεδιασμού σχετικά με τα απορρίμματα.

 • Έξυπνο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης: Το πρόβλημα της στάθμευσης είναι κοινό σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Οι οδηγοί, στην προσπάθειά τους να βρουν ελεύθερες θέσεις για να παρκάρουν τα οχήματά τους, ξοδεύουν πολύ χρόνο και καταναλώνουν πολλή ενέργεια (αυξάνοντας τους ρύπους). Με τη χρήση αισθητήρων σε οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης και την ανάπτυξη κατάλληλης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, η διαδικασία εύρεσης θέσης στάθμευσης μπορεί να απλοποιηθεί σημαντικά. Οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για το που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, για το πώς θα φτάσουν εκεί, καθώς και να πληρώσουν το σχετικό αντίτιμο στάθμευσης μέσω του κινητού τους τηλεφώνου.  Μία τέτοια παρέμβαση συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου εύρεσης θέσης στάθμευσης καθώς και στη μείωση εκπομπής ρύπων από τα οχήματα. Συγχρόνως, ο δήμος είναι σε θέση να παρακολουθεί αν τηρούνται οι χρόνοι στάθμευσης και να ελέγχει τυχόν παρανομίες που σχετίζονται με το παρκάρισμα.

Τα παραπάνω είναι απλά τρία παραδείγματα σε ζητήματα που απασχολούν πολλές ελληνικές πόλεις. Η λίστα προτεινόμενων εφαρμογών για μια έξυπνη πόλη είναι πολύ μεγάλη και δυναμική καθώς δυναμικό είναι και το οικοσύστημα των πόλεων. Σίγουρα, υπάρχουν άλλες πιο καινοτόμες ιδέες και πιο εξελιγμένες εφαρμογές οι οποίες υλοποιούνται σε διάφορες πόλεις σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, σε πόλεις οι οποίες εδώ και χρόνια μετασχηματίστηκαν και τώρα προσθέτουν νέες υπηρεσίες για πολίτες, επισκέπτες, επιχειρήσεις.

"Όταν κάτι λειτουργεί για σένα, όταν κάτι σου βελτιώνει την εμπειρία (user experience), όταν σου εξοικονομεί χρόνο ή συμβάλλει στη ψυχική σου ηρεμία, όταν σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη, και όλα αυτά τα κάνει σταθερά, με συνέπεια και με ασφάλεια, τότε το εμπιστεύεσαι".

Πώς όμως κτίζεται η εμπιστοσύνη των χρηστών, οι οποίοι θα κρίνουν και την επιτυχία του εγχειρήματος; Η συμμετοχή τους στο όραμα είναι μια καλή αρχή. Αλλά η πραγματική εμπιστοσύνη έρχεται μέσα από την ίδια τη χρήση των υπηρεσιών, μέσα από την καθημερινότητα του καθενός μέσα στην πόλη. Όταν κάτι λειτουργεί για σένα, όταν κάτι σου βελτιώνει την εμπειρία (user experience), όταν σου εξοικονομεί χρόνο ή συμβάλλει στη ψυχική σου ηρεμία, όταν σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη, και όλα αυτά τα κάνει σταθερά, με συνέπεια και με ασφάλεια, τότε το εμπιστεύεσαι. Και όταν το εμπιστεύεσαι, το αξιοποιείς στο έπακρο είτε αφορά σε σύστημα στάθμευσης, είτε σε χρήση ευρυζωνικού δικτύου, είτε σε σύστημα ενημέρωσης για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε σε οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη ψηφιακή υπηρεσία της πόλης σου.

«Ένα ταξίδι χιλιομέτρων αρχίζει με ένα βήμα»[3]. Έτσι είναι και το ταξίδι της δημιουργίας μιας έξυπνης πόλης. Στην αρχή μπορεί να φαίνεται «μπελάς» αλλά αυτό το πρώτο βήμα είναι τόσο αναγκαίο…

Πηγές

[1] http://www.itp.net/618750-smart-cities-%E2%80%93-start-with-a-vision,-design-around-people,-and-build-on-trust

[2] https://discover.cisco.com/en/us/iot/whitepaper/smart-cities-digital-value

[3] Ρητό του Λάο Τσε

Η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση του Δημήτρη Δαβάκη.

Η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση του Δημήτρη Δαβάκη.

Δήμος για τους πολλούς. Όχι για λίγους!

Η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση του Δημήτρη Δαβάκη.

Εντυπωσιακή η συμμετοχή δημοτών!

Με μια εντυπωσιακή συμμετοχή δημοτών έγινε η παρουσίαση των πρώτων ονομάτων του συνδυασμού του Δημήτρη Δαβάκη «ΚΥΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» την Κυριακή 14 Απριλίου, στο Riviera Coast.

Ο Δημήτρης Δαβάκης δήλωσε ότι η πολύ μεγάλη προσέλευση των πολιτών στέλνει ένα καθαρό μήνυμα αλλαγής για το Δήμο μας και ότι το σύνθημα της παράταξης «Δήμος για τους πολλούς, όχι για λίγους» βρίσκει απήχηση σε ολοένα και περισσότερους πολίτες.

Στην ομιλία του ο Δημήτρης Δαβάκης έκανε αναφορά στις απειλές που δέχεται η πόλη μας από επενδύσεις χωρίς έλεγχο και όρους που απειλούν τον οικιστικό χαρακτήρα της πόλης, τις περιουσίες μας, το μοναδικό περιβάλλον αλλά και την ελεύθερη πρόσβαση των δημοτών στις παραλίες.

Άσκησε ευθεία κριτική στο Δήμαρχο Κωνσταντέλλο για αυταρχισμό και παρεοκρατία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της κατασκευής του εργοστασίου απορριμμάτων στη Βάρη, ένα εργοστάσιο που θα καταστρέψει τη ποιότητα ζωής σε όλο το Δήμο.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προβληματικές υπηρεσίες που λαμβάνουν οι δημότες σε βασικούς τομείς όπως στη καθαριότητα, στη συντήρηση δρόμων και πεζοδρομίων, στη συντήρηση των παιδικών χαρών και των δημοσίων χωρών.

«Πληρώνουμε πολλά στο Δήμο και λαμβάνουμε πολύ λίγα» ανέφερε σχετικά ο Δημήτρης Δαβάκης, αποδίδοντας το έλλειμμα ανταποδοτικότητας στη κακή διαχείριση της θητείας Κωνσταντέλλου.

«Είχαμε 500 απευθείας αναθέσεις μέσα σε 4 και πλέον χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Δαβάκης, σχολιάζοντας «Δεν μπορεί να πληρώνουμε τόσα πολλά και να έχουμε χειρότερη καθαριότητα, χειρότερους δημόσιους χώρους από άλλους Δήμους ίσως φτωχότερους από τον δικό μας.

Ποιοι; Εμείς που πριν οκτώ χρόνια ήμασταν πρότυπο για όλους τους άλλους δήμους.

 • Τι άλλαξε από την εποχή του Κασιδόκωστα ;
 • Τι έγινε και είχαμε αυτή την οπισθοδρόμηση ;

Ήμουν αντιδήμαρχος οικονομικών επί Γρήγορη Κασιδόκωστα και μπορώ να σας πω τι άλλαξε.

Άλλαξε η νοικοκυρεμένη διαχείριση των χρημάτων μας.

Ένα αριθμό μόνο θα σας πω, ο οποίος δείχνει και την ποιότητα της οικονομικής διαχείρισης Κωνσταντέλλου.

Κοντά στις 500 απευθείας αναθέσεις. Αναρτημένες στο διαύγεια (δεν διαψεύδονται)

Ναι, ο Κωνσταντέλλος, σε αυτή τη θητεία, έκανε 500 απευθείας αναθέσεις. Η λέξη διαγωνισμός έχει γίνει μια σπάνια λέξη για το Δήμο μας.

Ότι έκανε το έκανε στα όρια του νόμου; Ναι, ο νόμος επιτρέπει απευθείας αναθέσεις. Τις επιτρέπει όμως για έκτακτες ανάγκες και όχι για να υποκαταστήσουν τους διαγωνισμούς. Γιατί, ένας ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός, προσδιορίζει το επωφελέστερο για το δήμο.»

Ο Δημήτρης Δαβάκης έκλεισε την ομιλία του αναφερόμενος στους 4 πυλώνες της πρότασης της παράταξης για τα επόμενα 4 χρόνια. Ανέφερε σχετικά:

 

Πυλώνας 1: Διαφάνεια στα οικονομικά του δήμου, νοικοκυρεμένη διαχείριση.

Πυλώνας 2: Προτεραιότητα στα βασικά, στη ποιότητα

ζωής.  Στην καθαριότητα, στους καλοσυντηρημένους δημόσιους χώρους, στο φωτισμό, στις σωστά πιστοποιημένες παιδικές χαρές. Ανοιχτές και όχι σφραγισμένες.

Πυλώνας 3: Θωράκιση στην ασφάλεια της πόλης.

Πυλώνας 4: Η μεγάλη μάχη για να κρατήσουμε τον οικιστικό μας χαρακτήρα και τις φιλικές στο περιβάλλον χρήσεις γης. Να προστατέψουμε τις χρήσεις γης. Και να βάλουμε όρια βιωσιμότητας στις μεγάλες επενδύσεις. Να εφαρμόσουμε τα ευρωπαϊκά όρια, να εξασφαλίσουμε τις υποδομές που χρειάζονται έγκαιρα, όχι κατόπιν εορτής.

Για αυτό και θα προχωρήσει ο Δήμος άμεσα σε δική του μελέτη βιώσιμης ανάπτυξης στο Δήμο μας, θα θέσει περιβαλλοντικούς όρους στις μεγάλες επενδύσεις, δεν θα δεχθεί καμία αλλαγή στις χρήσεις γης, θα προστατέψει τον ορεινό όγκο του Υμηττού και τις περιοχές Natura, αλλά και το Ασκληπιείο.

Θα απαιτήσουμε επίσης αντισταθμιστικά οφέλη, τέτοια που να κατευθυνθούν σε βασικές υποδομές αλλά και σε κοινωνική υποδομή.

Δεν θα δεχτούμε αποκλεισμούς από τις παραλίες μας για τους κατοίκους.

Και επιτέλους, θα λειτουργήσουμε μια δική μας πλατφόρμα εργασίας, ώστε να συνδέσουμε τους νέους και τους εργαζόμενους με τις επενδύσεις. «Για μας», είπε ο κ. Δαβάκης, «το γραφείο εργασίας πρέπει να είναι μια ανοιχτή για όλους πλατφόρμα, με ίσες ευκαιρίες για όλους και όχι βέβαια το γραφείο του δημάρχου με μια πελατειακή λογική και μια αυταρχική αντίληψη».

Ο Δημήτρης Δαβάκης έκλεισε την ομιλία του συνοψίζοντας ως εξής:

«Στις επόμενες εκλογές θα βρεθούμε μπροστά σε μια οριακή επιλογή.  Θα κληθούμε να αποφασίσουμε σε τι δήμο θέλουμε να ζήσουμε.  

 • Ένα δήμο που να σέβεται τους κατοίκους, που να προστατέψει το προάστιο που αγαπήσαμε, ή σε ένα τεράστιο επιχειρηματικό κέντρο; 
 • Ένα δήμο που θα μας εξασφαλίσει τη ποιότητα ζωής που είναι αντίστοιχη αυτών που πληρώνουμε και αυτών που αξίζουμε, ή σε ένα δήμο που θα μας ταλαιπωρεί καθημερινά; 
 • Ένα δήμο και ένα δήμαρχο που θα διαχειρίζεται σωστά το δημόσιο χρήμα, ή ένα δήμαρχο που θα λειτουργεί με τη λογική της παρεούλας και της αδιαφάνειας;

Σε ένα δήμο που θα είναι για τους πολλούς και όχι για λίγους!»

Μετά την ομιλία έγινε η ανακοίνωση του πρώτου κύματος των υποψηφίων της παράταξης.