Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

Στα δύσβατα μονοπάτια του δήμου ΒΒΒ (της Ι. Δόγκα) - 10/2/2024

Διαμαντοπούλειο γηροκομείο | Xρεώσεις κατά το δοκούν | Τίποτε δεν είναι “τζάμπα” | Ένα “φάντασμα” απ’τα παλιά…

Αγαπητοί αναγνώστες, σταχυολογούμε θέματα των δημοτικών επιτροπών και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Διαμαντοπούλειο Γηροκομείο

Στην 4η δημ.επιτροπή, 24-1, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος εισήχθη ίσως, το σημαντικότερο θέμα εκείνης της επιτροπής.
Πρόκειται για το Διαμαντοπούλειο Γηροκομείο που δεν έχει ιδρυθεί και κατά την τροπή που παίρνει, ποιός ξέρει “αν” κάποτε…

Αυτό το θέμα, εκτός ημερησίας, αφορούσε την έγκριση απόφασης δημάρχου, που είχε προηγηθεί, για την άσκηση Κύριας Παρέμβασης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών κατά των απογόνων του διαθέτη.

Σύντομο Ιστορικό

Η υπόθεση ξεκίνησε στη μακρινή δεκαετία του ’80 όταν, σύμφωνα με τη διαθήκη του εκλιπόντος Διαμαντόπουλου, διατυπωνόταν η επιθυμία του να ιδρυθεί εντός των οικοπέδων στις οδ. Οδυσσέως και Πανός, στη Βούλα, ιδιοκτησίας του όντας εν ζωή, γηροκομείο. Έκτοτε, πολλά δικαστήρια έγιναν από τους απογόνους του, άρα τεράστια καθυστέρηση και σε κάποια στιγμή υπήρξε αμετάκλητη απόφαση, το 2019 όταν, δια αυτής, παραχωρήθηκε στον δήμο με την προϋπόθεση ότι, θα αποπερατωθεί το γηροκομείο και θα λειτουργεί με δημοτική δαπάνη.

Προφανώς, το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να εκτελεσθεί η επιθυμία του διαθέτη.

Απορία μας προξένησε η πληροφορία ότι, σε κάποια στιγμή δηλώθηκε από τους απογόνους η πρόθεση του να πωληθούν τμήματα της συνολικής έκτασης προκειμένου να αποπερατωθεί το ίδρυμα.

Η νέα εμπλοκή πάντως, στην υπόθεση συνίσταται στο ότι, μετά και λόγω του καθορισμού των όρων λειτουργίας απο το ΔΣ κατά το 2023, ένας από τους απογόνους (γαμπρός για την ακρίβεια) ζήτησε να ορισθεί ισόβιος πρόεδρος του γηροκομείου. Ως φάνηκε, αυτό, δεν έγινε αποδεκτό και έτσι, κίνησε εκ νέου διαδικασία κατά του δήμου με αίτηση από 29-06-2023.
Το μόνο που μπορούμε να σχολιάσουμε: Μέχρι να τελειώσουν οι δίκες για την υπόθεση αυτή, αφενός μεν, γηροκομείο δεν υπάρχει, αφετέρου, το κτίριο (γιαπί) που ρημάζει επί σειρά ετών, θα “αυτοκατεδαφιστεί”…

Χρεώσεις κατά το δοκούν

Στην 5η δημ.επιτροπή, 31-1, εμφανίστηκε και φέτος καθυστερημένα, ο προσδιορισμός των μειώσεων των δημοτικών φόρων και τελών. Εκτός από κάποιες διευκρινίσεις που ζητήσαμε, η εισήγηση ήταν βελτιωμένη και πιο κατανοητή στον ορισμό των κατηγοριών που δικαιούνται μειώσεων ή απαλλαγής [Άποροι, ΑμΕΑ, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια ανέργοι].

Ο δημ. φόρος, τα δημ. τέλη και το ΤΑΠ εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ρεύματος και αποδίδονται στους οικείους δήμους ως ανταποδοτικά (τέλη καθαριότητας) και πράγματι, δεν έχουν αυξηθεί.

Παρατηρήσαμε εντούτοις, στους φρέσκους λογαριασμούς ρεύματος τα εξής:

  • Τα δημοτικά τέλη (ΔΤ) 1,52
    Ο δημοτικός φόρος (ΔΦ) 0,17
  • Το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) αναλόγως της τιμής ζώνης και η ΕΡΤ ετήσια χρέωση 36€ – άλλο και αυτό…

Μπορεί λοιπόν, να μην αυξήθηκαν ως απόλυτες τιμές αλλα η τιμολόγηση που γίνεται βάσει ημερών, αυξάνει το ποσό καθώς, οι ημέρες υπολογισμού από 58 πέρσι, μετά 60, στη συνέχεια 63, φέτος έγιναν 64. Επομένως;…

Με περισσότερο απτό παράδειγμα (δικού μου λογαριασμού) το ΤΑΠ π.χ. που πηγαίνει και αυτό στο ταμείο του δήμου, σε προηγούμενο λογαριασμό ήταν 20,91€ ενώ στον τελευταίο 21,24€ Το ίδιο και ο ΔΦ, από 5,40€ σε 5,87€, ΔΤ 48,31€ σε 52,47€

Συνεπώς, πάντα υπάρχουν τρόποι είσπραξης ή προείσπραξης επιπλέον χρημάτων…

Τίποτε δεν είναι “τζάμπα”

Έγκριση σύνταξης της 3ης πρόσθετης πράξης δανειστικού συμβολαίου για το έργο: “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών και υπαίθριων πάρκων τροχοσανίδας”

Σε όλα τα θέματα που ενέχουν δανεισμό (κατά βάση, αναγκαστικό) είμαστε αντίθετοι. Εν προκειμένω, για να εκταμιευτεί ποσό 613.000€ θα πρέπει να υπογραφεί δανειακή σύμβαση για το 50%, 306.500 με επιτόκιο 4,86% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και για το υπόλοιπο 50% επιτόκιο 3,1 από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. Επομένως, το ποσό καταλήγει στις 807.972€ δηλαδή, επιπλέον περί τις 190.000€ και αποπληρώνεται σε 6μηνιαίες δόσεις προς 27.365€ εκάστη. Η δε, επιλεξιμότητα; 75%

Πώς σας φαίνεται;…

Μία σύμβαση για την Ανακατασκευή/Βελτίωση Κτιρίων και Λειτουργικών Υποδομών Κοιμητηρίου Βάρης, ύψους 86.334€ από το σωτήριο έτος 2017!!! πήρε και άλλη παράταση για (ας πούμε) 6 μήνες λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων! Στην κρίση σας…

Ένα “φάντασμα” απ’τα παλιά…

Κλείνουμε την ενημέρωσή σας με το εκτός ημερησίας της 6ης δημ.επιτροπής, 7-2, άλλο ένα “φάντασμα” του παρελθόντος…
Τιτλοφορείτο: Ανάθεση νομικών ενεργειών σε εξωτερικό δικηγόρο.
Αφορά την υπόθεση

  1. Πόντισης πλωτού φράγματος ύψους, 427.599€ για την αποφυγή ρύπανσης από την πετρελαιοκηλίδα του Αγία Ζώνη ΙΙ, 2018
  2. Την χρήση ίδιων μέσων και προσωπικού, 62.503€
  3. Χημική ανάλυση, 4.340€

Το ιστορικό αναφέρει μεταξύ άλλων, τα εξής: Η ένδικη έφεση στρέφεται κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου Πειραιώς με την οποία απορρίφθηκε η ανακοπή του Διεθνούς Κεφαλαίου. Η ανακοπή στρεφόταν κατά του προσωρινού πίνακα απαιτήσεων που συνέταξε ο Εκκαθαριστής αναφορικά με τις ζημιές και απαιτήσεις από τη διαχείριση της πετρελαιοκηλίδας. Ο Εκκαθαριστής δέχθηκε συνολική απαίτηση 443.640,34€, κατέταξε το ποσό 51.675,03€ και το Διεθνές Κεφάλαιο με την ανακοπή ζητά διόρθωση “ώστε το ποσό που θα επιδικασθεί στο Δήμο να είναι 63.000€ (αντί 443.640€) και να καταταγεί ο Δήμος στον προσωρινό πίνακα για το ποσό των 16.424,39€
(αντί για 51.675,03€)”…!

Παρακάτω δε, στην αρχική ανάθεση είχε αποφασισθεί βάσει της ευχέρειας του δήμου να προσλαμβάνει όχι τον οικονομικότερο δικηγόρο αλλα αυτόν που θα μπορέσει με επιτυχία να προασπίσει τα συμφέροντα του.

Τί να πρωτοσχολιάσουμε…
Άλλη μία ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο για θέμα για το οποίο, ο επικεφαλής μας Δ.Δαβάκης είχε εφιστήσει την προσοχή εξαρχής. Δεν διαφώνησε μετά την εμπλοκή του θέματος ως προς την ανάθεση σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο, τόνισε όμως, την επισφάλεια της είσπραξης του ποσού και η εξέλιξη της υπόθεσης δυστυχώς, τον δικαιώνει. Παρ’όλα αυτά, ελπίζουμε ο δήμος να εισπράξει τελικά ένα αντίστοιχο της δαπάνης ποσό άλλως, θα αποτελέσει και αυτή η περίπτωση μία ακόμη “μαύρη τρύπα”…

Με την ευκαιρία και αναφέροντας τις “μαύρες τρύπες” σας θυμίζουμε ότι οι οφειλές ανείσπρακτων, προηγουμένων ετών προς τον δήμο το 2019 ανέρχοντο σε 27.000.000€ περίπου, ενώ τώρα αγγίζουν τα 33.000.000€ του συνολικού προϋπολογισμού, κυρίως, λόγω προσαυξήσεων!

Ενας βασικός λόγος, ίσως ο κυριότερος, για τον οποίο αντιτιθέμεθα στη δημοτική αρχή είναι η διαχείριση των οικονομικών πόρων και η επιλογή των προτεραιοτήτων της γενικότερα. Δεν γνωρίζουμε τις κινήσεις της καθώς, “βασιλεύει σκότος” εκ του δυσάρεστου αποτελέσματος όμως, την κρίνουμε ανεπαρκέστατη.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι.Ν.Δόγκα,
Δημ. Σύμβουλος Μείζονος Αντιπολίτευσης,
Κύμα Ενωμένων Πολιτών, Δ.Δαβάκης.

Top Related Post

Leave A Comment