Στα δύσβατα μονοπάτια του δήμου ΒΒΒ (της Ι. Δόγκα) – 8/7/2023

Στα δύσβατα μονοπάτια του δήμου ΒΒΒ (της Ι. Δόγκα) – 1/7/2023 — _copy

Αγαπητοί αναγνώστες,

σας ενημερώνουμε συνεχώς από τον Οκτώβριο του 2019, όχι μόνο γιατί οφείλουμε ως μείζων αντιπολίτευση αλλά και για να διεκδικείτε και εσείς στη συνέχεια τα δικαιώματά σας. 

 Μια τέτοια περίπτωση, 28η οικ.επ., ήταν η αποζημίωση για θραύση κρυστάλλου αυτοκινήτου λόγω απροσεξίας του δημοτικού υπαλλήλου και κατά την εργασία του σε δρόμο του Καβουρίου. Ο κάτοχος του αυτοκινήτου αιτήθηκε της αποζημίωσης βάσει των προβλεπόμενων, όπως σας έχουμε ενημερώσει και θα τύχει αποζημίωσης. Μάλιστα, η νομική υπηρεσία στην εισήγησή της ανέφερε την πλήρη αποζημίωση των 92€ στον ιδιώτη λόγω “του τελείως ασήμαντου ποσού” (προβλέπεται αποζημίωση έως 60%) 

Εμείς από την άλλη, είπαμε στην οικ. επιτροπή, μπράβο στον υπάλληλο που παραδέχτηκε το λάθος του και αποδεχτήκαμε την πλήρη αποζημίωση για το “τελείως ασήμαντο ποσό” (λίγο προκλητική αυτή η αράδα της εισήγησης της νομικής υπηρεσίας για τους καιρούς που ζούμε…)

Αντιθέτως, δεν υπερψηφίσαμε, αλλά διατυπώσαμε ενστάσεις για την μεν απαραίτητη δαπάνη των μπλε και πράσινων κάδων, ύψους 197.344€ αλλά με το μισό περίπου του συνόλου να πηγαίνει σε καφέ κάδους με κλειδαριά (94.918€). Το δε κερασάκι… επιπλέον χρέωση για τα tags τα αυτοκόλλητα με την ειδική σήμανση. Με αυτό το τελευταίο διαφωνήσαμε κάθετα γιατί πολύ απλά χωρίς τα αυτοκόλλητα δεν δουλεύει το πρόγραμμα, οπότε δεν θα έπρεπε να υπάρχει χωριστή χρέωση.

 Σε αυτή την επιτροπή (26η,15-6) ήρθαν και τρία εκτός ημερησίας θέματα που αφορούσαν όλα την παραλία Βάρκιζας. 

Η τοποθέτησή μας:

Για τα εκτός ημερησίας θέματα που αφορούν ουσιαστικά και τα τρία το εξής ένα Παραλία Βάρκιζας, καταψηφίζουμε και ως προς την εισαγωγή εκτός ημερησίας και τα θέματα αυτά καθ’ αυτά, καθώς η διαχείρισή των μας βρίσκει αντίθετους. Διαμαρτυρόμαστε δε, για το γεγονός ότι: Κατ’ επίφαση νομιμότητας, μέρος των εισηγήσεων εστάλη αργά… ακατανόητα εσπευσμένα… λίγο πριν τα μεσάνυκτα 23:46′ και λίγα λεπτά πριν την αλλαγή της ημέρας… Ακατανόητες αυτές οι βεβιασμένες κινήσεις.

Ανάμεσα στα πολλά άλλα ακατανόητα αυτής της διοίκησης…

 Και η ΔΩΡΕΑΝ παροχή υπηρεσιών…

Στην 27η οικ.επ. 20-6-2023 η δωρεά εκ μέρους εταιρείας για συμβουλευτική παροχή υπηρεσιών και “τη δημιουργία ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ασφαλούς επιχειρησιακής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων… προτείνει 1,1 Αποτίμηση ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων (πληρ.συστ.)

1,1,1 Επικαιροποίηση του σχεδίου ασφαλείας των πολιτικών διαδικασιών που αφορούν τα πληρ. συστ.

1,1,2 Εκτέλεση 2 ελέγχων ευπαθειών στα πληρ.συστ.

1,2 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφαλείας πληρ.συστ. και υποβολή προτάσεων για τη μείωση ή/και την απαλοιφή των υπαρχόντων κινδύνων.

1.3 Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε περίπτωση κυβερνο-επίθεσης.

1.4 Επιτήρηση των πληρ.συστ.και αποστολή αναφοράς.

Ποιος κατάλαβε το ακριβές αντικείμενο της δωρεάς; 

Μας ζητήθηκε λοιπόν, να αποδεχθούμε τη δωρεά, την οποία βεβαίως, απορρίψαμε:

ΟΧΙ, η εταιρεία, μας είναι παντελώς άγνωστη, το ΔΩΡΕΑΝ μας προβληματίζει περισσότερο και επειδή πρόκειται για διαχείριση, μεταξύ άλλων και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, είμαστε αντίθετοι.

 Και άλλη δωρεά…

Αφορούσε την κάλυψη δαπανών μετακίνησης της δημοτικής θεατρικής ομάδας στο φεστιβάλ της Χιρόνας στην Ισπανία από την γνωστή σ’ εμάς, για πολλούς και διαφόρους λόγους, εταιρεία, ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.

Την αποδεχθήκαμε αυτή τη δωρεά για να μην λένε οι κακές οι γλώσσες (που θα λένε…) ρωτήσαμε όμως, ποιός θα έχει την ευθύνη σε περίπτωση κάποιας επιπλοκής κατά την μετακίνηση; Προτείναμε μάλιστα, να υπογραφεί δήλωση ατομικής ευθύνης.

Πεζοπορικές διαδρομές;

Ως εκτός ημερησίας ήρθε ένα θέμα “απ’ τα παλιά”;;; Ο τίτλος ήταν αποδοχή των όρων της πρόσκλησης του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας του άξονα: Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας και για το έργο: Δημιουργία Εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας. Παρακάτω διαβάσαμε: η μελέτη, δημιουργία δικτύου σηματοδοτημένων πεζοπορικών διαδρομών και ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ύψους 1.498.388€!!! 

Αναφέροντο 5 πεζοπορικές διαδρομές, στους πρόποδες του Υμηττού, στον λόφο Φασκομηλιάς και στον λόφο ΛΟΚ. Γινόταν λόγος επίσης, για σήμανση κάθε είδους, για διαμόρφωση χώρων δασικής αναψυχής με παγκάκια, ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΙΚΝΙΚ, κιόσκια και άλλα και φυσικά, το application, εφαρμογή για τηλέφωνα, tablets…

Στην πρόσκληση όμως, του υπουργείου και ως προς το περιεχόμενο αυτής, αναφέρετο: Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν: 

Α. Σε έργα υποδομής δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

Β. Σε έργα αναβάθμισης, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού. 

Γ. Σε έργα υλοποίησης υποδομής διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 

Ούτε στην επιλεξιμότητα των δαπανών/έργων αναφέρετο κάτι που να σχετίζεται με τις πεζοπορικές διαδρομές, τουναντίον, υπήρχαν και κάποια “ύποπτα” στις οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ομάδων: 

Απόκτηση απαιτούμενης εδαφικής έκτασης για την εγκατάσταση των υποδομών…

Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας

Αρχαιολογική επίβλεψη και έρευνες/εργασίες

-Εφόσον οι αιτήσεις αφορούν σχετικά, μπορεί να συμπεριληφθεί υποέργο αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ομολογουμένως, δεν πιστεύαμε ό,τι διαβάζαμε… να πει κανείς για τη μελέτη, διαφωνούμε για τα επιμέρους, καίτοι δεν πρόκειται τελικά περί αυτού του αντικειμένου. Επί παραδείγματι, τα τραπέζια πικνικ είναι απολύτως αχρείαστα γιατί σηματοδοτούν εγκατάσταση στα σημεία των ανεπιθύμητων, καταλαβαίνετε σε ποιούς αναφερόμαστε… 

Επειτα θυμόσαστε, αυτή την παλαιότερη δωρεά μελέτης, paths οf Greece, για την οποία είχε γίνει παρουσίαση στο ΔΣ από τους μελετητές και της οποίας η πρώτη φάση θα κόστιζε αρχικώς 50.000€ και άντε το πολύ, η δεύτερη 100.000€ Τώρα, τί συνέβη και εκτοξεύτηκε η δαπάνη σε 1.500.000€ περίπου; Πρόκειται για πεζοδρομικές διαδρομές ή κάτι άλλο;… Περιοριστήκαμε να πούμε ότι διαφωνούμε γιατί ουδεμία σχέση έχει το αντικείμενο-περιεχόμενο της πρόσκλησης με την μελέτη δημιουργίας πεζοπορικών διαδρομών και το χειρότερο; Δεν υπήρξε αντίλογος…

Το ΔΣ θα διεξαχθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 10/7 και θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν,

Ι. Ν. Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσηςΚύμα Ενωμένων Πολιτών, Δ. Δαβάκης.

Leave a Comment

Scroll to Top