Στα δύσβατα μονοπάτια του δήμου ΒΒΒ (της Ι. Δόγκα) – 18/3/2023

Στα δύσβατα μονοπάτια του δήμου ΒΒΒ (της Ι. Δόγκα) – 18/3/2023

Αγαπητοί αναγνώστες,

αναφερόμαστε στην 9η οικ.επιτροπή (8-3) η οποία είχε απ’ όλα…

 Εξουσιοδότηση σε δικηγόρο για παράσταση υποστήριξης κατηγορίας…

Καταρχάς το θέμα ήρθε τελευταία στιγμή ως εκτός ημερησίας, παρ’ όλο που υπήρχε ημερομηνία τακτικής δικασίμου, 13-3-2023, ήδη γνωστή, ως εκ τούτου, δεν συνέτρεχε περίπτωση κατεπείγοντος.

Κατά τη συνήθη πρακτική της, η νυν διοίκηση του δήμου υπέβαλε μήνυση -από τις πολλές, που υποβάλλει αλλά χρησιμοποιώντας τις δωρεάν υπηρεσίες του νομικού τμήματος, μην ξεχνιόμαστε!- εναντίον κατοίκου για παράνομη επέμβαση με τρυπάνι επί ευκαλύπτου σε πεζοδρόμιο και κλάδεμα αρμυρικιών (5 τον αριθμό) στο απέναντι πεζοδρόμιο και πιο συγκεκριμένα, εντός της Β πλαζ Βούλας.


Γι’ αυτά τα αλμυρίκια πρόκειται;

Το θέμα είχε πρωτοεισαχθεί στην οικ. επιτροπή το 2021 και ομολογουμένως, μας είχε κάνει εντύπωση λόγω του θεμελιώδους: Πώς στοιχειοθετείται κατηγορία εναντίον προσώπου, όταν, δεν υπάρχει απτή απόδειξη ότι προέβη στις πράξεις, για τις οποίες κατηγορείται ή όταν, δεν πιάστηκε επ’ αυτοφόρω;;;

Εκφράσαμε τότε τις εύλογες απορίες μας, όπως και εν προκειμένω:

“Από τα λιγοστά έγγραφα, που έχουν εκχωρηθεί στα μέλη της οικ. επ. συνάγουμε και ως προς εμάς (πάντα είμαστε επιφυλακτικοί σχετικά με το αν παρουσιάζονται όλα και ποιά συνοδευτικά των θεμάτων σ’ εμάς) δεν προκύπτει υπαιτιότητα του πολίτη, εναντίον του οποίου κινείται η νομική υπηρεσία.
Η νομική υπηρεσία διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία ικανά για να ενοχοποιήσουν συγκεκριμένα τον κάτοικο; Εάν μεν, τα διαθέτει για ποιό λόγο δεν μας τα κοινοποιεί; Εάν όχι, κακώς προχωρεί σε ένδικα μέσα.
Σε κάθε περίπτωση η πολιτική της προστασίας του φυτικού πλούτου της περιοχής μας δεν εφαρμόζεται και δεν παράγει αποτέλεσμα υπέρ του πρασίνου διώκοντας τους δημότες/κατοίκους.
Επιπλέον, διαπιστώνεται η πρακτική του δύο μέτρα και δύο σταθμά καθώς, σχετικά πρόσφατα και για την περίπτωση των δύο πανύψηλων δέντρων εντός οικοπέδου, εφαρμόσατε την κανονιστική, που εκ των υστέρων ανακαλέσατε, αφού είχε πληρωθεί ήδη το μισό του προστίμου. Συνεπώς, δεν πρόκειται για την ουσιαστική προάσπιση του φυτικού πλούτου παρά για εισπρακτική πολιτική.
Για αυτούς τους λόγους ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ”.

 ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ επί ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

  Σε αυτή την επιτροπή υπήρχαν και δύο θέματα υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης ύψους 50.000€ έκαστη (δυσθεώρητο ποσό!) τις οποίες καταψηφίσαμε καθώς, ήταν ασαφής η εφαρμογή, αδιευκρίνιστα τα οφέλη, έως και επιβλαβές κατά περίπτωση το σκοπούμενο. Πιο συγκεκριμένα: Σχεδιασμός Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων & Λειτουργία Ευφυούς Συστήματος Πλειστηριασμού για την αξιοποίηση των Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων και την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας, ήτοι;;;

Η τοποθέτησή μας:

Όχι, το σύστημα πλειστηριασμού, που επικαλείται ο τίτλος, δεν περιγράφεται στην εισήγηση. Ασαφές πεδίο δράσης, άμορφη σύμπραξη [ με την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ] και για μια χρηματοδότηση ύψους 50.000€ άνευ ουσίας.

Γελάσαμε πάντως, με τμήμα της εισήγησης: “Ηδη έχει δημιουργήσει (ο δήμος) σχετικά έσοδα από την πώληση των εδαφοβελτιωτικών VITA GREEN, VITA GREEN plus”…

 Και η επόμενη “χρηματοδότηση” με αντικείμενο τη λειτουργία Κέντρου Τέχνης & Αναπαλαίωσης Επίπλων καταψηφίστηκε από εμάς:

Όχι, κατά την ίδια έννοια, χρηματοδότηση των 50.000€ για το ΟΠΣ (κέντρο σαβούρας) για το οποίο είμαστε εξάλλου, αντίθετοι.

Οι λόγοι γνωστοί, τους επαναλαμβάνουμε:  Ανεπίτρεπτο στον κεντρικό εμπορικό δρόμο της Βάρης, οδός Αναγυρούντος, όπου υπάρχουν καταστήματα κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος, να εγκαθιστά ο δήμος μία τόσο ρυπογόνο χρήση – Διαχείριση, μεταποίηση/ επεξεργασία παλαιών οικιακών συσκευών, ρούχων, υποδημάτων και ό,τι αυτό επιφέρει. Σε οικόπεδο εξάλλου, όπου τώρα λειτουργεί φυτώριο και όπου έχουν ανευρεθεί αρχαιότητες.

 Η συμμετοχή στο έργο με τίτλο:

“Trusted Al for Transparent Public Governance fostering Democratic Values”  (απόδοση) “Αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη για διαφανή δημόσια διακυβέρνηση που προάγει τις δημοκρατικές αξίες”

Και εδώ, ένα μειδίαμα προκλήθηκε αλλά όταν διαβάσαμε τους εταίρους, μετατράπηκε σε μέγιστη απορία. Μεταξύ αυτών και πλην του οικείου δήμου: Από την Ιταλία, MAGGIOLI SPA, COMUNE DI GENOVA. Από την Ρουμανία, SIEMENS SRL. Από την Σλοβενία, INSTITUT JOZEF STEFAN και άλλοι ερευνητικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις!;…

Το πεδίο εφαρμογής αόριστο, η μόνη σαφής αναφορά: “η αποκομιδή των σκουπιδιών”. Τελικά, το μεγάλο διακύβευμα της παρούσας εποχής, αναμφισβήτητα τα σκουπίδια!

Η αναλογούσα επιχορήγηση πάντως, 123.750€ “για να καλύψει τις δαπάνες συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, ταξιδιών, εκδηλώσεων, δημοσιότητας και των λειτουργικών εξόδων του έργου”. Ας πούμε και εμείς λοιπόν, σε άπταιστα ελληνικά, IN GOD WE TRUST…

 

 ΤΟΤΕ ο Δ. Δαβάκης είχε εξασφαλίσει 2.700.000, ΤΩΡΑ…;

  Η ρύθμιση οφειλών της εταιρείας “Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Κτηματικών και Πρακτοριακών Επιχειρήσεων” μας βρήκε αμφισβητίες…

Διαβάσαμε στην εισήγηση: “Οι οφειλές της εν λόγω εταιρείας…για τις οποίες υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις, ανέρχονται στο ποσό των 387.036,28€, πλέον προσαυξήσεων ποσού 90.170,80€”. Λιγοστά ήταν τα συνοδευτικά και οπωσδήποτε, δεν υπήρχαν οι τελεσίδικες αποφάσεις που επικαλείτο η εισήγηση. Είδαμε  μια εγγραφή είσπραξης προστίμου, χρήσης 2016 και ποσού 117.802,80€ και μία εγγραφή του 2022 για 269.233€. Έτερον, ουδέν γι’ αυτό τοποθετηθήκαμε:

Ζητούμε την αναβολή του θέματος διότι, η εισήγηση επικαλείται τελεσίδικες αποφάσεις, που δεν επισυνάπτονται. Ζητούμε να μας τις αποστείλετε. Σε περίπτωση που το θέμα δεν θα αναβληθεί, ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ.

Περιττό… δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.

Να σας θυμίσουμε όμως, ότι, σε ΔΣ περασμένου έτους επιχειρήθηκε από την νυν διοίκηση να σπιλωθεί η δράση του τότε αντιδημάρχου οικονομικών Δ. Δαβάκη, ο οποίος είχε καταφέρει να εξασφαλίσει επιταγή της εν λόγω εταιρείας των 2.700.000 προς είσπραξη!

Ενώ τώρα, αυτή η διοίκηση φέρνει θέμα για ρύθμιση οφειλών της εταιρείας, μόλις 317 χιλιάδων… Οι υπόλοιπες οφειλές αυτής της εταιρείας τί απέγιναν;;;

Τα συμπεράσματα δικά σας…

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι. Ν. Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.

Leave a Comment

Scroll to Top