Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

  Αγαπητοί αναγνώστες,

μία έκτακτη οικονομική επιτροπή, η 49η, διεξήχθη στις 3-11, με μόλις 3 ημέρες χρονική απόσταση από την 48η τακτική αλλά χωρίς προφανή λόγο ή μήπως υπήρχε;…

  Το πρώτο θέμα αφορούσε πρακτικό για παράσταση και μέχρις εδώ, πάει καλά. Το δεύτερο και τελευταίο θέμα όμως, ήταν: “Αποδοχή χορηγίας (δωρεάς) για τη συνέχιση της υπηρεσίας με τίτλο: Παροχή υπηρεσίας συστήματος 24ωρης εναέριας επιτήρησης του αστικού και περιαστικού πρασίνου της πόλης” Πώς είπατε;…

Θα έλεγε κάποιος, πως η έκτακτη οικ. επ. έγινε μόνο γι’ αυτό το θέμα, λέτε; Στην εισήγηση των 4 γραμμών, όλη-όλη, αναφέρετο, πέραν της επανάληψης του τίτλου, η μοναδική πληροφορία επί της χορηγούμενης υπηρεσίας, δηλαδή για 1.100 ώρες. Στην επιστολή όμως της εταιρείας διαβάσαμε ορισμένα “διαφωτιστικά”: “Η παρούσα υπηρεσία, μέσα από συντονισμένες και επίμονες προσπάθειες όλων μας, κατάφερε να λάβει άμεσα όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις”

Παρακάτω: “Η δυναμική μορφή της υπηρεσίας… μας δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω εξέλιξη της υπηρεσίας και συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”. Δηλαδή;

Καταλήγει: “…επιθυμούμε να σας δηλώσουμε την πρόθεσή μας για συνέχιση παροχής από μέρους μας, υπό τη μορφή χορηγίας (δωρεάς)…”

 Προκύπτουν αμέσως και αβίαστα τα εξής ερωτήματα:

  • Ποιός δωρίζει και γιατί; Καταρχάς, δεν γνωρίζουμε εάν  πρέπει ή όχι να κατονομαστεί ο χορηγός. Το γεγονός όμως από μόνο του, πως δεν κατονομάζεται, μας βάζει σε σκέψη… Υπάρχει, δηλαδή, κάποια αιτία, ούτως ώστε να μην πρέπει να  αναφερθεί;
  • Επειτα, για ποιόν ή ποιούς λόγους συνεχίζεται η εναέρια πτήση του ντρόουν τώρα πια, αφού η αντιπυρική περίοδος έληξε; Στην επιστολή της εταιρείας αναφέρεται η επιτήρηση του αστικού και περιαστικού πρασίνου της πόλης – ποιάς απ’ όλες δεν μας αποσαφηνίζει βέβαια – επομένως, τώρα που έληξε η περίοδος πυρασφαλείας, τί ακριβώς επιτηρεί το σύστημα;

Ο σωρός των αναπάντητων ερωτημάτων μεγαλώνει, γιγαντώνεται…

            50η οικ.επ. 9-11-2022

  Σαν να μην έφταναν τα 11 θέματα της ημερησίας ήρθαν και 2 εκτός. Το ένα αφορούσε την μετακίνηση ενός εκ των πολλών ειδικών συνεργατών στην αλλοδαπή, για συμμετοχή στο πρόγραμμα, του οποίου τον σκοπό εμείς ουδέποτε καταλάβαμε, με τον ευφάνταστο όμως, τίτλο LADESE, που αντιστοιχεί στο: τοπικά σχέδια δράσης για την κοινωνική οικονομία με τη χρήση της μεθοδολογίας του σχεδιασμού υπηρεσιών! Παρακαλείτε, όποιος κατάλαβε να μας ενημερώσει σχετικώς…

Η τοποθέτησή μας επί του θέματος είχε ως εξής:

“Δεν συμφωνούμε, όπως δεν συμφωνήσαμε αρχικώς γι’ αυτό το πρόγραμμα καθώς, δεν υπάρχει απτό όφελος σε τοπικό επίπεδο. Αδιάφορο δε, εάν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση ή όχι καθώς τα έξοδα καλύπτονται μεν από τον κουμπαρά του προγράμματος LADESE, αλλά έχουμε και εμείς συμμετοχή σε αυτόν”.

  Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ δήμου και πανεπιστημίου για το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο: επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων.

Θα κοστίσει 83.000€ πλέον ΦΠΑ και διαφωνήσαμε ως προς τα επιμέρους σημεία κυρίως όμως, σε σχέση με ασάφειες/ανακρίβειες και γενικότητες. Πράγματι, η τοποθέτησή μας ήταν μακροσκελής, πλην όμως απαραίτητη για να καταδείξουμε πόσο περιττή είναι διότι, τα ισχύοντα κρατικά σχέδια Εγκέλαδος, Ιόλαος κ.ο.κ. προβλέπουν σαφώς, τί ακριβώς πρέπει να γίνει, σε συνάρτηση με το εκάστοτε καιρικό ή γεωφυσικό φαινόμενο.

Περισσότερα ερωτήματα μας γέννησε η εισήγηση του καθηγητή παρά μας καθησύχασε, ως προς τα πορίσματα του πονήματος π.χ. πώς η αποτύπωση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών θα μεταβάλλει ή θα καθορίσει τις χρήσεις γης; πώς θα διαφοροποιηθούν οι χώροι συγκέντρωσης και διαφυγής πληθυσμού; πώς θα μετατραπούν οι υφιστάμενοι χώροι μετεγκατάστασης υποδομών; Καταψηφίσαμε.

  Διατυπώσαμε ενστάσεις και ερωτήσεις σχετικά με την προμήθεια μηχανήματος, αξίας 150.000€ το οποίο ήθελε χρηματοδοτηθεί. Δεν καταψηφίσαμε διατηρώντας επιφυλάξεις κυρίως στα τεχνικής φύσεως θέματα.

   Καταψηφίσαμε το θέμα που αφορούσε την έγκριση επάρκειας ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων από τον οικονομικό φορέα για τον ηλ. διαγωνισμό της προμήθειας έτοιμου φαγητού. Η προμήθεια σαφώς χρειάζεται αλλά κατά την γνώμη μας η συγκεκριμένη εταιρεία έχει χάσει την αξιοπιστία της εμπλεκόμενη σε ηθικής τάξεως, πρωτίστως, σκάνδαλο: τον περιορισμό διάθεσης υπηρεσιών σίτισης προσφύγων/μεταναστών στις δομές των νησιών Λέσβου και Χίου. Παροτρύναμε μάλιστα τη διοίκηση να μην έχει οποιαδήποτε συμφωνία/σύμβαση με την εταιρεία αυτή, λέμε τώρα…

  Καταψηφίσαμε και το αίτημα της εταιρείας “Τουριστικές Επιχειρήσεις Βάρκιζας” για χρέωση τελών καθαριότητας και φωτισμού με εποχικότητα, δηλαδή για περίοδο από 1/11-30/4 μειωμένα.

  Τέλος, καταψηφίσαμε την μετακίνηση δημάρχου μετά έτερου ειδικού συμβούλου στη Βαρκελώνη τοποθετούμενοι ως εξής:

“θεωρούμε ότι η συμμετοχή σε αυτές τις ημερίδες δεν παράσχει όφελος στους δημότες”.

Κατόπιν όλων τούτων των διατυπωμένων αρνήσεων, πράττοντας δε, παγίως κατά συνείδηση, σας απονέμουμε την ευαρέσκειά μας και ατενίζουμε το μέλλον αισιόδοξα…

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι. Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.

Top Related Post

Leave A Comment