Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

Αγαπητοί αναγνώστες,

από τις πιο “περίεργες” οικονομικές επιτροπές μέχρι τούδε, ήταν η 43η, 5-10.

Ακόμη και το εκτός ημερησίας παρουσίαζε ιδιαιτερότητες! Αφορούσε έγκριση εκδήλωσης χωρίς δημοσίευση, της θεατρικής παράστασης, “Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της Αντίστασης”. Ηρθε καθυστερημένα, καθόλου ασυνήθιστο.

Το περίεργο; Η διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, διαδικασία με την οποία διαφωνούμε, – σας έχουμε ήδη εξηγήσει και επαναλαμβάνουμε – ενέχει τον κίνδυνο της τροποποίησης της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία, όπερ σημαίνει χωρίς δημοσιοποίηση. Καίτοι, το εν λόγω ποσό των 2.500€ που θα κοστίσει, δεν είναι υψηλό, θεωρούμε ότι, στα πλαίσια της διαφάνειας θα πρέπει να υπάρχει απόδοση λογαριασμού για κάθε ευρώ, που δαπανάται από τη διοίκηση του δήμου.

Επιπλέον, διαφωνούμε με τον ανεπαρκή τρόπο μετάβασης μετά την κατάργηση του ΟΑΠΠΑ, στις αρμοδιότητες του οποίου ενέπιπτε αυτή η εκδήλωση -ως και μία σειρά πλείστων άλλων- στον οργανισμό του δήμου με τη σύσταση νέων διευθύνσεων, στις οποίες αυτές (δηλαδή, οι αρμοδιότητες) μετακυλούν. Με μία κουβέντα, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην μετάβαση και το βρίσκουμε μπροστά μας συνεχώς. Ξεκάθαρα, ευθύνη της διοίκησης του δήμου.

  Από την ημερησία των 14 θεμάτων σταχυολογούμε:

•  Η δημοπρασία για την συλλογή/απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων παρουσίασε ικανοποιητική  συμμετοχή κρίνοντας από το πρακτικό. Οι τιμές ορίσθηκαν ως εξής: Για τα ΙΧ από αρχική 160€ στα 262€_ για τα φορτηγά από 170€ στα 262€_ για τα λεωφορεία από 180€ στα 262€ ομοίως.

•  Αντιθέτως και περιέργως, οι επαναληφθείσες δημοπρασίες για τα δημοτικά ακίνητα, στην πλ. Γεωργακοπούλου, ως και στην πλ. Αποστολάτου και τα δύο στη Βούλα, δεν παρουσίασαν και πάλι κανένα απολύτως ενδιαφέρον, αφού κανείς δεν εμφανίστηκε… Αυτό σημαίνει πως πλέον η διαδικασία μίσθωσης θα γίνει με απευθείας ανάθεση και έτσι δεν θα μάθουμε τους μισθωτικούς όρους, ύψος εγγύησης, ύψος μισθώματος κ.ο.κ. παρά μόνο, εάν και εφόσον ζητηθεί  τροποποίηση/πρόωρη λύση ή οτιδήποτε άλλο απαιτεί έγκριση της οικ. επ. ή του ΔΣ.

• Λήψη απόφασης επί εξέτασης αιτήματος (σχετ. το από 30-9-έγγραφο). Διαβάσαμε λοιπόν ότι επρόκειτο για την αντικατάσταση εγγυητή σε υφιστάμενη μίσθωση. Το αξιοσημείωτο της αναφοράς αυτής, συνίστατο στην επί του θέματος γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας: “Το ετήσιο μίσθωμα ανέρχεται κατά τη σύμβαση στις 102.000,00€ προς το Δήμο”. Και παρακάτω: “Κριτήριο συνεπώς για την αποδοχή του εγγυητού δεν είναι το πρόσωπο του αλλά η οικονομική του επιφάνεια. Εφόσον κάποιος πληροί το κριτήριο αυτό μπορεί να είναι εγγυητής, είτε αρχικός, είτε σε αντικατάσταση άλλου”.

Και όμως, αγαπητοί αναγνώστες, δεν είναι το μοναδικό κριτήριο η οικονομική επιφάνεια του εγγυητή, του μισθωτή ή οποιουδήποτε άλλου έχοντα συμβατική σχέση με τον δήμο. Σύμφωνα με τις δικές μας αρχές το αξιόχρεο συνίσταται πρωτίστως στο, ποιός είναι ο καθένας και όχι στο πόσα χρήματα έχει. Εξάλλου, η γνωμοδοτούσα νομική υπηρεσία είναι βέβαιο, ότι διάβασε προσεκτικά για να “φρεσκάρει” την αρχική σύμβαση και τους όρους αυτής; Είναι σίγουρη,  ότι τηρούνται οι όροι ή μήπως διαπιστώνεται κάποια σοβαρή παράλειψη που καθιστά την σύμβαση αίολη ή ακόμη και άκυρη;

•  Άλλη μία λήψη απόφασης επί εξέτασης αιτήματος με έγγραφο επίσης από 30-9, μας δημιούργησε δυσάρεστη έκπληξη. Αφορούσε την αντικατάσταση εγγυητή για τις τρεις συμβάσεις υπομίσθωσης των τριών ζωνών της Β πλαζ Βούλας. Δηλαδή, πριν ο αλλέκτωρ λαλήσει τρεις… Μόλις σε ΔΣ του Ιουλίου ’22 παρουσιάστηκε τροποποίηση με την μορφή σχεδίου για την εκμετάλλευση της Β πλαζ.

Αρχικώς η σύμβαση δεν μας απεστάλη. Αυτό έγινε στις 4-10, δεν ήταν βέβαια αυτό το μεγάλο πρόβλημα… Θα επανέλθουμε επί του θέματος καθώς, με την ευκαιρία αυτή λάβαμε την αρχική σύμβαση του 2019, η οποία αποτελούσε τροποποίηση αυτής του 2017 και χρήζουν όλες ιδιαίτερης αναφοράς.

•  Άσκηση αγωγής εκ μέρους του Δήμου για την καταστροφή της στάσης λεωφορείων “Κανελλόπουλου”. Πρόκειται για ατύχημα στο οποίο εμπλέκονται δύο ΙΧ οχήματα, οι οδηγοί των οποίων έκαναν αρνητική δήλωση και ο δήμος προβαίνει σε άσκηση αγωγής κατά των οδηγών, των ιδιοκτητών, των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και “οποιουδήποτε τρίτου εμπλεκόμενου και υπεύθυνου”. Δηλαδή, ποιός άλλος επιπλέον, θα μπορούσε να εμπλέκεται;…

Στην προμήθεια κάδων συλλογής απορριμμάτων και λοιπών εξαρτημάτων, ύψους 1.510.000€ περίπου που καλύπτεται από την συμφωνία-πλαίσιο, εφαρμογή κυκλικής οικονομίας, παρεισέφρησαν λογιών-λογιών προμήθειες. Δηλαδή, πέραν των απαραίτητων κάδων, το σύστημα των RFID tags και ο αναγραφόμενος εξοπλισμός προγράμματος LIFE IP CEI GREECE, με αποτέλεσμα τα ποσά να ανέλθουν στα 1.659.405€ Είναι βέβαιο ότι αυτά τα συστήματα χρειάζονται πράγματι και μάλιστα, πως θα εγκατασταθούν  επιτυχώς;

•  Κλείνοντας, αγανάκτηση μας προκάλεσε το αίτημα παράτασης του αναδόχου για το έργο: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες. Η αιτιολόγηση για την παράταση των 5 μηνών; Καθυστερήσεις λόγω της λειτουργίας των σχολείων…Τα σχόλια περιττά!

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι. Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.

Top Related Post

Leave A Comment