Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

  Αγαπητοί αναγνώστες,

συνεχίζουμε (ακάθεκτοι) την ενημέρωσή σας σχετικά με τις οικονομικές επιτροπές, υπενθυμίζοντας ότι σε αυτή την επιτροπή, αφενός μεν εμφανίζονται τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα και στο επίπεδο ποιότητας της ζωής όλων ημών, αφετέρου, χρησιμεύει ως “κολυμβήθρα του Σιλωάμ” καθώς με τις αποφάσεις της επιτροπής νομιμοποιούνται (εντός και εκτός εισαγωγικών) πάσης φύσεως θέματα τελικά…

              42η οικ.επ. 28-9-2022

  Την ίδια ημέρα διεξαγωγής και με ώρα αποστολής των απαντήσεων από 11:30 έως 12:00, κατέφτασε θέμα εκτος ημερησίας στις 11:11′  Το ακόμη πιο “εντυπωσιακό” είναι, πως αφορούσε ένταλμα προπληρωμής διοδίων για τα οχήματα καθαριότητας (διέλευση από Αττική οδό). Δαπάνη τακτική αλλά ως αποδείχτηκε απρογραμμάτιστη. Υπερψηφίσαμε μεν, διαμαρτυρηθήκαμε με τακτ:

“δεν κατανοούμε το γεγονός της τελευταίας στιγμής αφού πρόκειται για προκαθορισμένη δαπάνη και όχι έκτακτη”.

   Για τη διαγωνιστική διαδικασία του έργου: Κατασκευή μονώσεων δωμάτων, παρατηρήθηκε και πάλι μεγάλη απόκλιση στις προσφερόμενες τιμές και στους 3 από τους 15 συμμετέχοντες, έφτανε άνω του 10%. Δεν είναι η πρώτη φορά. Σε μία δαπάνη όμως, ύψους περίπου 100.000€, το κέρδος των 6.989€ -χωρίς να αφαιρεθούν 1.586€ πρόσθετων κρατήσεων- για λογαριασμό του συμμετέχοντα είναι αποδεκτό και βιώσιμο; Χλωμό…Δεν πήραμε θέση επ’ αυτού.

   Έκπληξη μας προκάλεσε η εξέλιξη σχετικά με το έργο: “Κατασκευή δικτύου Ακαθάρτων Περιοχής Υπολοίπου Ασυρμάτου”. Καταρχάς πρόκειται για ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ και δεν είναι η μόνη περιοχή αυτή που υπολείπεται! Ο προσωρινός ανάδοχος κατά δήλωσή του, δεν επιθυμεί την περαιτέρω συμμετοχή του στη διαδικασία και κατ’ επέκταση στο έργο. Εντούτοις, εξακολουθεί να  συμπεριλαμβάνεται στους προκρινόμενους του έργου;… Στα σχετικά συμπληρωματικά που εστάλησαν εκ των υστέρων διαβάσαμε ότι, προφανώς λόγω της εμπλοκής αυτής, η παράταση ισχύος των προσφορών παρατείνεται για 9 μήνες. Διατυπώσαμε την απορία μας :

άτοπο ουσιαστικά, αφ’ ης στιγμής έχει “αυτοαποκλειστεί” κατά δήλωσή του. Επιφυλλασσόμεθα έναντι της διαδικασίας”  

Για τον μακρόσυρτο τίτλο του θέματος: Έγκριση Υποβολής Πρότασης (…) ένταξη (…) ” Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021(…) για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων”, η εισήγηση του οποίου ήρθε καθυστερημένα, ασαφής, κυρίως όμως αναφερομένη εντέλει σε ποσό κάτω των 50.000€, μας προκάλεσε γέλιο… Τοποθετηθήκαμε ως εξής:

“ΟΧΙ, στην γενική και αόριστη εισήγηση που μας στείλατε εχθές, 27-9, δεν αναφέρονται οι χώροι κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς. Επιπλέον, οι 50.000€ περίπου, χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, τί ακριβώς θα καλύψουν ή μάλλον, τί θα πρωτοκαλύψουν;”

   Για το έργο: Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΑΠΠΑ…(το νομικό πρόσωπο δεν υφίσταται πλέον) εμφανίστηκε πίνακας εργασιών/τιμών και το συμβατικό ποσό: 82.565€

Ζητήσαμε την εμπεριστατωμένη άποψη του κ. Πέτροβιτς, ο οποίος λόγω επαγγέλματος κατέχει το αντικείμενο και η τοποθέτησή μας ήταν η εξής:

“ΛΕΥΚΟ, σωρεία παραλείψεων διαπιστώσαμε στον 1ο ΑΠΕ, π.χ. στο 3. Νέες τιμές δεν αναγράφονται οι προηγούμενες.

Δεν προκύπτουν οι τιμές από τις απαιτούμενες ποσότητες, οι οποίες και πάλι αναγράφονται με ακέραιο αριθμό.

Υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των αρχικώς προβλεφθέντων και των παρόντων π.χ. 1. οικοδομικά και στο 15 αποξήλωση/απομάκρυνση παλαιών υδρορροών, αρχική ποσότητα 150τ.μ. στον παρόντα 900τ.μ. επομένως, δεν υπήρξε και πάλι προμέτρηση.

Εντέλει, εάν δεν επρόκειτο για το συγκεκριμένο είδος έργου, θα καταψηφίζαμε.”

Σημ. οι παρατηρήσεις του κ. Πέτροβιτς ήταν περισσότερες και στο τεχνικό σκέλος ουσιαστικές και καίριες!

 Τέλος, κληθήκαμε να τοποθετηθούμε επί της “Δημαρχιακής απόφασης” σχετικά με την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης – έληξε 21/9 και η νέα 22/9- για τις προσβαλλόμενες διοικητικές πράξεις με την 1257/2019 αίτηση ακύρωσης:

  1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ τμήματος του ρέματος ΚΟΡΜΠΙ
  2. Ειδική Πράξη για την υπαγωγή στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις
  3. Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής από 30-8-2018
  4. Συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης.

Εννοείται πως δεν πήραμε καμία θέση καθώς, τοποθέτηση χωρίς ουσιαστική ενημέρωση, αλλά με αποσπασματικό τρόπο παράθεσης γεγονότων, πράξεων ή οποιασδήποτε προηγηθείσης διακαστικής ενέργειας, της οποίας το περιεχόμενο αγνοούμε, θα είμασταν άφρονες να υπερψηφίσουμε ή να καταψηφίσουμε. Γι’ αυτό άλλωστε, αγαπητοί αναγνώστες, χαρακτηρίζουμε την επιτροπή ως “κολυμβήθρα” στης οποίας το ύδωρ, εμείς, δεν εμβαπτιζόμεθα…

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι. Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.

Top Related Post

Leave A Comment