Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

Αγαπητοί αναγνώστες,

σταχυολογώντας τα σημαντικότερα θέματα από τις οικονομικές επιτροπές, σας ενημερώνουμε.

          41η οικ.επ. 21-9-2022

  Συντήρηση Λειοτεμαχιστή, δαπάνη 80.724€ με ΦΠΑ.

Διαβάσαμε στην τεχνική μελέτη μεταξύ άλλων ότι, ο τεμαχιστής βραδείας περιστροφής [Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΣΤΙΣΕ 600.000€, μην ξεχνιόμαστε] εργάζεται στον προσωρινό Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και ότι τεμαχίζει ογκώδη απόβλητα αστικής, εμπορικής και φυτικής προέλευσης, ήτοι, κορμούς δέντρων και ιδίως ολόκληρους κορμούς φοίνικα και  κλαδέματα. Αυτά τα τεμαχιζόμενα, μέχρι τούδε γνωστά σ’ εμάς. Δια της έκθεσης αυτής μάθαμε όμως, ότι τεμαχίζει επίσης, παλιά έπιπλα, στρώματα, χαλιά, πόρτες, λαμαρίνες, παλιές λευκές και μαύρες ηλεκτρικές συσκευές (άνευ διακρίσεων…) σωλήνες πλαστικούς και μεταλλικούς, ελαστικά και προφανώς τα πάντα…

Εν προκειμένω, παρατηρούμε ότι, όλα τα προαναφερόμενα αποτελούν, όπως υπαινιχθήκαμε σε προηγούμενο κείμενο, την πρώτη ύλη (σαβουροποιημένη μάζα) για το κέντρο σαβούρας! Σε τρία χρόνια περίπου, οπότε και λήγει η άδεια λειτουργίας του ΣΜΑ, ο λειοτεμαχιστής θα μεταφερθεί στο κέντρο σαβούρας στην οδό Αναγυρούντος, στο εμπορικό κέντρο της Βάρης και στη θέση του υφιστάμενου φυτωρίου;

Επίσης, ως προς το οικονομικό σκέλος ρωτήσαμε για την προμήθεια ανταλλακτικών αλλά και γενικότερα. Αυτούσια η τοποθέτησή μας:

” Καταψηφίζουμε, όπως καταψηφίσαμε και την προμήθεια του μηχανήματος. Διατυπώνουμε τις εξής απορίες: Στη βελτιωμένη προσφορά της τιμής αγοράς είχαν προσφερθεί και κάποια δωρεάν ανταλλακτικά. Αυτά συμπεριλαμβάνονται στην συντήρηση των 80.000€ περίπου;

– Επίσης, γιατί δεν εντάχθηκε μέρος αυτών τουλάχιστον στην συμφωνία-πλαίσιο συντήρησης μηχανημάτων;

– Βάσει ποιάς ποσότητας, επί παραδείγματι άρθρο 8, θα εκτελεστεί η σύμβαση;”

   Συντήρηση Παιδικών Χαρών, έγκριση πρακτικού εν προκειμένω, προσφερόμενη τιμή 1.126.890€ επί αρχικής 1.161.743€ (40.000€ περίπου σκόντο…)

Το έργο χωρίζεται σε 3 ομάδες εκ των οποίων οι δύο αφορούν ίδια πράγματα, όπως τη συντήρηση αλλά αποτιμώνται στο συντριπτικό ποσοστό της δαπάνης, ενώ, αμιγώς αντικατάσταση-τοποθέτηση οργάνων, μόλις 181.502€

Η τοποθέτησή μας:

“ΛΕΥΚΟ, έχουμε θέσει ερωτήσεις επί της μελέτης, δεν λάβαμε απαντήσεις.”

Κάναμε και κάποιες διορθώσεις που βγάζανε μάτι…

          Παρατάσεις:

1. Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών.

2. Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίων στο 1ο γυμνάσιο Βούλας και 1ο γυμνάσιο Βάρης.

Και για τις δύο αιτούμενες παρατάσεις διατυπώσαμε ενστάσεις, μη καταψηφίζοντας λόγω του είδους των έργων αλλά με έντονη δυσφορία, για το 1. επί παραδείγματι, τοποθετηθήκαμε:

“Στην αίτηση παράτασης των 4 μηνών αναφέρονται απαράδεκτοι λόγοι, λίγος χρόνος παύσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών (μόνο τον Αύγουστο), ταυτόχρονη εργασία πολλών συνεργείων (μη εφικτή)! και η πανδημία! Κατά τους 4 μήνες της αιτούμενης παράτασης και θα λειτουργούν οι βρεφονηπιακοί και ενδεχομένως υπάρξουν κρούσματα. Για τη δε, ταυτόχρονη εργασία των συνεργείων, είναι μέριμνα του αναδόχου. Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα χρειαστούν όχι 4 αλλά 34 μήνες.”

Για την 2η αιτούμενη παράταση:

“Είμαστε απόλυτοι σε ό,τι αφορά τα σχολικά κτίρια, πρωτίστως για θέματα ασφαλείας των παιδιών και διδασκόντων αλλά και από την δημιουργούμενη όχληση εκ των εργασιών.”

Εχουμε ξανατονίσει ότι, είναι προτεραιότητα να γίνονται εργασίες κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών και απαραιτήτως να ολοκληρώνονται πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, απαράδεκτο δε, να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς διότι, πέραν της όχλησης ελλοχεύει ο κίνδυνος ατυχήματος.

Αποζημιώσεις, πότε ναι και πότε όχι;

  Κρατήσαμε επί τούτου την αναφορά στην 38η οικ. επ. με δύο συναφή θέματα: α. Αποκατάσταση ζημιάς από πτώση σε λακκούβα και β. Αποζημίωση φθορών από μετατόπιση κάδου απορριμμάτων. Για το β. διαβάσαμε εισήγηση της νομικής υπηρεσίας:

“Από τις προσκομισθείσες φωτογραφίες δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα περί του συμβάντος”. Κατά τα λοιπά η εισήγηση θετική ως προς την αποζημίωση 2.618€ και χωρίς αίτημα συμβιβασμού.

Στην παρούσα 41η οικ. επ. Αποζημίωση βλάβης για ζημιές Ι.Χ. αυτοκινήτου από πτώση πινακίδας-καθρέπτη, το ποσό 696,40€ αλλά στο τιμολόγιο 694,40€ και καλά, αυτό είναι λεπτομέρεια. Υπήρχε πάντως, αίτημα συμβιβασμού. Το απίστευτο όμως, του πράγματος ήταν πως η  υπηρεσία παραδεχόταν ότι η πτώση της πινακίδας οφειλόταν στην κακή τοποθέτηση της πινακίδας αλλά μετά το συμβάν τοποθετήθηκε σε βάση τσιμέντου! Υπερψηφίσαμε μεν το αίτημα αποζημίωσης, στο 60%, (σπουδαίες οι λαχανίδες) τονίσαμε όμως ότι:

“Η αποδοχή της τοποθέτησης πινακίδας πρόχειρα από τα συνεργεία της τεχνικής υπηρεσίας και η παραδοχή του γεγονότος εκ της διεύθυνσης της ίδιας υπηρεσίας δεν περιποιεί τιμή σε άπαντες τους εργαζομένους.”

  Το τελευταίο θέμα αυτής της επιτροπής ήρθε από το πουθενά… αφενός μεν η εισήγηση ήταν ολιγόγραμμη, αφετέρου, ασαφής και απροσδιόριστη.

Αποδοχή δωρεάς για την κατασκευή ολοκληρωμένου (του) έργου στέγασης χώρου άθλησης-γήπεδο του Πρωτέα Βούλας- με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και τον εκσυγχρονισμό του χώρου άθλησης

Για την εκπόνηση ενός τέτοιου έργου αυτονόητο είναι πως, απαιτούνται πολλά περισσότερα από μία επιστολή εκ μέρους του εκπροσώπου στην Ελλάδα του “χορηγού”. Πέραν τούτου, το γεγονός ότι αναφέρετο:

 “ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόταση σας για την στήριξη της προσπάθειας σας για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση χώρου άθλησης” με προσφώνηση προς τον δήμαρχο, επιπλέον δε, “οι μελέτες θα συνταχθούν από κατάλληλους μελετητές, η προμήθεια και τοποθέτηση θα γίνει από την εταιρεία ARKA ΕΠΕ που έχετε προεπιλέξει” δεν μας επέτρεψε να υπερψηφίσουμε γιατί τα ΕΝ ΛΕΥΚΩ δεν διασφαλίζουν το ορθό! Τονίσαμε άλλωστε, “ολοκληρωμένο” δεν μπορεί να εμφανίζεται έργο χωρίς σχέδιο και τεχνικές προδιαγραφές.

  Κλείνοντας, Εν Λευκώ, θέλησε για πολλοστή φορά να ψηφίσουμε ο συνήθης, διενεργώντας ΔΣ δια περιφοράς, την Δευτέρα, το πρωί, 26-9. Τα “επείγοντα” θέματα ήταν 4, κατά βάση προκύπτοντα από την κατάργηση του ΟΑΠΠΑ χωρίς όμως τις απαιτούμενες ενέργειες τετελεσμένες προκειμένου να ενσωματωθούν οι αρμοδιότητες από τις νέες διευθύνσεις. Κατά το κοινώς λεγόμενο, μπάχαλο…

Ανάμεσα στα θέματα και επιγραμματικά:

– Παραχωρήσεις πολιτιστικών χώρων

– Εκχώρηση αρμοδιότητας στον Δήμαρχο παραχώρησης πρόσκαιρης χρήσης κοινόχρηστων χώρων…

– Επικαιροποίηση και τροποποίηση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΠΠΑ για τις παραχωρήσεις εδρών/ χρήσης αθλητικών χώρων κ.ο.κ.

– Η τοποθέτησή μας ήταν αρνητική ως προς την εκχώρηση αρμοδιότητας με την εξής αιτιολόγηση:

“Δεν συμφωνούμε καθώς, αφενός μεν το χρονικό διάστημα μέχρι της παύσεως του παρόντος ΔΣ είναι μακρύ, αφετέρου, η κάθε περίπτωση παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, επομένως επί της εκάστοτε περιπτώσεως θα πρέπει να λαμβάνει γνώση το ΔΣ και να συζητείται δημοσίως, ούτως ώστε να υπάρχει τοποθέτηση της κάθε παράταξης”.

– Ως προς τις παραχωρήσεις πολιτιστικών χώρων, δηλώσαμε τις ενστάσεις μας, δεν παρουσιάζοντο τα συνοδευτικά έγγραφα, όπως παραχώρηση χρήσης χώρων, συμφωνητικό κ.ο.κ.

Τέλος, διαφωνήσαμε με την τροποποίηση απόφασης του ΟΑΠΠΑ καθώς, η εγκύκλιος του Υφυπουργού, άρθρο 142 του ν.4714/2020 καθορίζει ρητώς το πλαίσιο χρήσης αθλητικών σωματείων και απαιτεί την εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητ. σωματείων προκειμένου αυτά να χρησιμοποιούν αθλητ. εγκαταστάσεις.

Με μια κουβέντα, όλα κατά το, καλά και συμφέροντα αλλά για ποιόν;…

  Αγαπητοί αναγνώστες, την ερχόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε την ενημέρωσή σας ως προς τις οικ. επ.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι. Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.

Top Related Post

Leave A Comment