Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

Αγαπητοί αναγνώστες,

επανερχόμεθα στην ενημέρωσή σας ως προς τις οικ.επιτροπές.

         39η οικ.επ. 7-9-2022

– Έγκριση της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης με τίτλο: Φυτοτεχνική ανάπλαση πλατειών, πάρκων και κοινοχρήστων χώρων και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού αυτών.

Σας είχαμε παραθέσει αρχικώς τα σχετικά στοιχεία. Ο λόγος που επαναλαμβάνουμε το θέμα, είναι η απαράδεκτη αντιμετώπιση που είχαμε στο ΔΣ με αφορμή αυτή την μελέτη αλλά σε πλήρη διαστρέβλωση της τοποθέτησης μας. Εξάλλου, με αυτό το θέμα, επιχειρείται ο περίεργος συγκερασμός διαφορετικών προμηθειών, πράγμα όχι αναγκαία κακό αλλά η ελάχιστη χρηματοδότηση από σχετικό πρόγραμμα, δεν διασφαλίζει τις αθρόες φυτεύσεις καθώς εμάς, αυτό μας ενδιαφέρει, ξεκάθαρα. Παραθέτουμε την απάντησή μας αυτούσια:

“Καίτοι είχαμε υπερψηφίσει σε προηγούμενο στάδιο, ενώ δεν είχαν απαντηθεί τα ερωτήματά μας, τονίζοντας όμως, την ανάγκη φυτεύσεων, το γεγονός ότι, στο ΔΣ, 5-9, τύχαμε αυτής της απαράδεκτης αντιμετώπισης σχετικά με το θέμα για τον χώρο εναπόθεσης των προς φύτευση δέντρων, μας αναγκάζει να τοποθετηθούμε με ΛΕΥΚΟ”.

Το δε, ΛΕΥΚΟ, αγαπητοί αναγνώστες, σημαίνει ότι συμφωνούμε με το έργο ή την προμήθεια αλλά διαφωνούμε με τον τρόπο ή επιμέρους στοιχεία, όπως οι όροι, σημεία των μελετών και γενικότερα οι ασάφειες των εισηγητικών.

Επομένως, εκλαμβάνεται (το ΛΕΥΚΟ) ως παρατήρηση, άλλο που ο δήμαρχος άλλοτε το “βαφτίζει” άρνηση και άλλοτε το παίρνει ως θετική ψήφο, είπαμε…

– Τα πρακτικά ελέγχου για την υπηρεσία καταπολέμησης ασθενειών πεύκων και φοινικοειδών παρουσίασαν κάποια προβληματικά σημεία που μας ανάγκασαν να τοποθετηθούμε με ΛΕΥΚΟ. Από την απάντησή μας:

[ – Δεν αποσαφηνίζεται πλήρως γιατί απ’ όλους τους διαγωνισμούς “κλείδωσε” μόνο αυτός

– Υπήρχε μία και μόνη συμμετοχή.]

Περιττό να επαναλάβουμε ότι ποτέ δεν λαμβάνουμε απαντήσεις ή διευκρινίσεις. Επειδή όμως, η δική μας πρόθεση είναι πάντα καλή, σε κατοπινό στάδιο και θεωρώντας ότι ξεπεράστηκε ο σκόπελος του κλειδωμένου, έστω πρόσκαιρα, διαγωνισμού, υπερψηφίσαμε.

– Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για τη συλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Αρχικώς και κατά τα ειωθότα, εστάλησαν οι όροι με κενά στα γνωστά επίμαχα σημεία, ημερομηνίες κ.α. Την ημέρα της συνεδρίασης εστάλησαν εκ νέου συμπληρωμένοι. Πρόκειται πάντως, για 150 οχήματα στη διάρκεια 3 ετών. 

Το κατώτατο όριο προσφοράς ορίσθηκε στα:

 • 160€/για Ι.Χ.
 • 170€/ για φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους  (με τόσα ανέβα-κατέβα στο ΣΜΑ, όλο και κάποιο θα χαλάσει ανεπανόρθωτα…)
 • 180€/ λεωφορεία έως 8 θέσεων

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 27-9, ώρα 11:00

– Αλλο θέμα τοπικού ενδιαφέροντος και πιο συγκεκριμένα για την Βάρκιζα, είναι η λύση μίσθωσης του περιπτέρου στην πλ. Ζησιμοπούλου. Για όποιον  ενδιαφέρεται δε, το μίσθωμα είχε διαμορφωθεί στα 1.100€ μηνιαίως. Δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί δημοπρασία, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

        40η οικ.επ. 14-9-2022

Αυτή η επιτροπή είχε 19 θέματα στην ημερήσια μεταξύ αυτών δαπάνες/έσοδα ’22 κ ’23, βαριά και ασήκωτη, κυριολεκτικά δε, αφού αριθμούσε άνω των 200 σελίδων… Επιγραμματικά μόνο αναφέρουμε ότι, για το έτος ’22 οι διαμορφωμένες δαπάνες μέχρι

 • 30/6 ήταν 78.587.881€
 • Ενταλθείσες μέχρι 30/6 = 17.085.128€
 • Εκτίμηση πληρ.μέχρι 31/12 = 25.749.352€

Σε συνάρτηση δε, με τα έσοδα:

 • Διαμορφ. 30/6/2022= 6.666.979€
 • Βεβαιωθ. 30/6= 2.226.442€
 • Εκτίμηση εισπρ.31/12/2022= 2.502.557€

Για το έτος 2023, αντίστροφα, τα έσοδα: 4.753.909€

Ενώ οι δαπάνες: 2023 = 83.329.493€

Τα συμπεράσματα δικά σας…

– Με την κατάργηση του ΟΑΠΠΑ όλες οι εγκρίσεις των εκδηλώσεων έρχονται στην οικ. επιτροπή. Ετσι λοιπόν, με τη διαδικασία “χωρίς δημοσίευση” μας ζητήθηκε να εγκρίνουμε τη διοργάνωση του XTERRA στην Α πλαζ Βούλας. Διαφωνήσαμε με τους όρους της διαδικασίας ασαφείς και αόριστοι, π.χ. τροποποίηση σύμβασης άνευ νέας διαδικασίας και χωρίς ενημέρωση για το εάν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη ή/και σύμβαση παραχώρησης της Α’ πλαζ από τον μισθωτή. Πρόκειται για δαπάνη 9.920€.

Ομοίως, για τη διαδικασία, τον τρόπο πληρωμής κ.α. για τις 21.080€ που θα κοστίσει η διοργάνωση της FIBA

– Άλλο θέμα που καταψηφίσαμε: Καθορισμός κυρώσεων κατ’ επιταγή του Ν.4819/2021 αναφορικά με το “Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων”. Πόσα άλλα “ολοκληρωτικού τύπου” θα υποστούμε;…

Με τη διαφορά ότι, εν προκειμένω, παρουσιάζεται στην εισήγηση της διεύθυνσης καθαριότητας & ανακύκλωσης αποσπασματικά ο νόμος περί των υποχρεώσεων των κατοίκων, όπως επί παραδείγματι, ΧΩΡΙΣ να υπάρχουν οι ειδικοί κάδοι εναπόθεσης των κλαδεμάτων, προτίθεται η διοίκηση να επιβάλλει πρόστιμο, 300€, για εναπόθεση χύμα κλαδεμάτων εντός κάδων μηχανικής αποκομιδής ή επί πεζοδρομίου ή οδοστρώματος! Πρώτα πρέπει να τοποθετήσει τους ειδικούς κάδους και μετά να επιβάλλει πρόστιμο…για όνομα…

– Αναγκαστήκαμε να καταψηφίσουμε και τις παρατάσεις ανακατασκευής/διαμόρφωσης/ βελτίωσης κοιμητηρίων διότι:

 1. Λανθασμένα υπολογίστηκε ο αιτούμενος χρόνος παράτασης
 2. Οι αιτήσεις είχαν γίνει 18-8 και ενώ πραγματοποιούντο οικ. επ. συνεχώς και αδιάκοπα, εισήχθησαν σχεδόν 1 μήνα αργότερα και μετά την λήξη της προηγούμενης παράτασης.
 3. Απαράδεκτη η αιτίαση της αναδόχου κοινοπραξίας “λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού”. Δηλαδή, ποιός θα έπρεπε να βρει το προσωπικό;…

– Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες, παράταση ΔΕΥΤΕΡΗ. Η τοποθέτησή μας:

“Το αντικείμενο για το οποίο ζητάτε την έγκρισή μας είναι άκρως ευαίσθητο και δεν επιδέχεται αναβολής. Αφορά δε, 14 σχολικά κτίρια, εξαιρετικά μεγάλος αριθμός, έτι χειρότερο το γεγονός ότι, η συγκεκριμένη παράταση ζητείται από τον ανάδοχο, λόγω  καθυστέρησης αποστολής των απαραίτητων εγγράφων από τις υπηρεσίες. Η δε συμφωνία για τα σχετικά και απαραίτητα έγγραφα έχει πραγματοποιηθεί ήδη από τις 27/7, όπως αναφέρεται στο αίτημα παράτασης. Εχουμε τονίσει ότι, τα σχολεία έχουν απόλυτη προτεραιότητα. Τοποθετούμαστε με ΛΕΥΚΟ καθώς η υπαιτιότητα δεν είναι του αναδόχου”.

– Υπερψηφίσαμε τις προσλήψεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών των παιδικών σταθμών από ΕΣΠΑ.

– Καταψηφίσαμε την έγκριση δαπανών μετακίνησης του δημάρχου με την συνοδεία δύο ατόμων στην Τσεχία (3.000€).

– Καταψηφίσαμε τέλος, τον διαγωνισμό σχετικά με την Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Πράξη εφαρμογής σε περιοχές επέκτασης του αναθεωρημένου ΓΠΣ στη Βάρη, όπως είχαμε καταψηφίσει και στο ΔΣ. Σχολιάζουμε επίσης, πως υποτίθεται ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο θα είχε μεγάλο βάθος χρόνου και διαπιστώσαμε για πολλοστή φορά την αναντιστοιχία λόγων και πράξεων εκ μέρους της δημοτικής αρχής. Προσπαθήστε όμως, αγαπητοί αναγνώστες, να είναι από τις τελευταίες…

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι. Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.

Top Related Post

Leave A Comment