Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

  Αγαπητοί αναγνώστες,

διανύοντας πλέον την αρχή του φθινοπώρου, που μετά τις “πρωτοκαταιγίδες” του Αυγούστου θυμίζει καλοκαίρι, σας ενημερώνουμε για τις οικ. επιτροπές που μεσολάβησαν.

       32η οικονομική επιτροπή 2-8

 •   Υποβολή για χρηματοδότηση σχετικά με: “Πιλοτικές δράσεις διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων, Pay as you throw-Gain as you sort”. Καταρχάς, η άπταιστη αγγλική στον τίτλο του θέματος μας ενόχλησε. Δεύτερον, το ένα προς υπαγωγή σκέλος αφορούσε εξοπλισμό 《προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων》τεχνολογικό εξοπλισμό, διαδικτυακές εφαρμογές για το ήδη γνωστό Πληρώνω Όσο Πετάω, επομένως το αγγλικό, μάλλον για λόγους εντυπωσιασμού.

  Το άλλο προς υπαγωγή σκέλος του αιτήματος, υπηρεσίες συμβούλου για το αυτό πρόγραμμα, αφορούσαν τα γνωστά: ενημέρωση, παρακολούθηση, αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος κ.ο.κ. Η κατανομή του ποσού 1.246.000€ γίνεται βάσει της απογραφής πληθυσμού του 2011, ήτοι 48.399. Είμαστε σκεπτικοί, ενίοτε αντίθετοι με την εκταμίευση χρημάτων που οδεύουν σε υπηρεσίες, καθώς θεωρούμε ότι αυτά τα χρήματα ωφελούν κυρίως τις εταιρείες που αναλαμβάνουν και όχι τα ίδια τα προγράμματα.

  Εξάλλου, υποτίθεται ότι “τρέχει” ήδη  πρόγραμμα και μάλιστα δι’ αυτού παράγεται με δυσθεώρητο κόστος το διαβόητο εδαφοβελτιωτικό που αποφέρει το αστρονομικό ποσό των 15.000€…
 •   Για την καταπολέμηση ασθενειών πεύκων και φοινικοειδών, η τεχνική έκθεση και οι όροι του διαγωνισμού ήρθαν καθυστερημένα αλλά υπερψηφίσαμε καθώς, παρ’ όλο που η δαπάνη των 74.400€ είναι “τσιμπημένη”, καθίσταται επιβεβλημένη στο πλαίσιο προστασίας του ολοένα συρρικνούμενου πρασίνου της περιοχής μας.
 •    Μας ζητήθηκε να “εγκρίνουμε” την απόφαση κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων κατά της ανώνυμης εταιρείας, Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.(ΕΤΑΔ) για την τήρηση-αυτό ήταν το σκεπτικό της εισήγησης- της απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου Ακτής Βουλιαγμένης. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τις τιμές εισόδου στην πλαζ Βουλιαγμένης. Επιπλέον, εξουσιοδοτεί και “επί παγία αντιμισθία” τους δικηγόρους της νομικής υπηρεσίας (για ποιό λόγο, αφού ανήκουν ήδη στην νομική υπηρεσία;)  Μεγάλη ασάφεια παρουσιάζει το θέμα. Πρώτον, η Επιτροπή Ελέγχου Ακτής Βουλιαγμένης (ΕΠΕΛΑΚ)  στης οποίας την απόφαση γίνεται επίκληση συγκροτήθηκε μονομερώς, δηλαδή χωρίς το μέλος της ΕΤΑΔ. Δεύτερον, όταν “συμφέρει” επικαλούμαστε το μνημόνιο της παραχώρησης των ακτών και όποτε όχι, κάνουμε ό,τι θέλουμε; Επί παραδείγματι, η υπαγωγή των επιπλέον-πολλών τετραγωνικών σε κτίριο επί αιγιαλού, το Ακτή δηλαδή, έγινε με την σύμφωνη γνώμη της ΕΤΑΔ; Μήπως, για πολλοστή φορά ο άρχων “ρίχνει στάχτη στα μάτια”; Εμείς δεν γινόμαστε πιόνια στα τερτίπια της διοίκησης.

          33η οικ.επ. 5-8-22

  Το μοναδικό θέμα: Έγκριση της μελέτης κτηματογράφησης-πολεοδόμησης-πράξη εφαρμογής σε περιοχές της ΔΕ Βάρης.

Κατά βάση αφορούσε τη διενέργεια διαγωνισμού. Στην εισήγηση γινόταν επίκληση των: – Πρωτογενούς αιτήματος με ημερομηνία 26-7 που αφορούσε όμως, τη μελέτη 68/2022, θέμα που είχε πρωτοεμφανιστεί τον 2ο του ’22.

-Τεκμηριωμένου αιτήματος διατάκτη προς ανάληψη υποχρέωσης με ημερομηνία ομοίως 26-7 ΑΛΛΑ αυτά δεν επισυνάπτοντο και ούτε μας παρείχαν τις απαραίτητες πληροφορίες για τα επιμέρους σημεία του πολεοδομικού, αναθεώρησης και λοιπά στοιχεία, παρά μόνο τους όρους. Πρόκειται δε, για έργο του 1.095.670€ με ΦΠΑ. Εάν λοιπόν, ζητείται από την οικ.επ. η επίφαση νομιμότητας, εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία.

         34η οικ.επ. 10-8-22

 • Με την κατάργηση του ΟΑΠΠΑ οι εγκρίσεις για τα κόστη αλλά και γενικότερα των εκδηλώσεων κ.ο.κ. εμπίπτουν πλέον στην αρμοδιότητα της οικ.επ. ή αλλιώς, της κολυμβήθρας του Σιλωάμ…
  Έτσι συνέβη και με τις εκδηλώσεις για την Μ. Ασία, θέμα για το οποίο είχαμε θέσει ερωτήματα αποσαφηνιστικά, χωρίς να καταψηφίζουμε, τα οποία, εννοείται, δεν απαντήθηκαν. Επίσης, προβήκαμε  σε διορθώσεις των εισηγητικών, (κακή συνήθεια και αυτή…)
 • Για την φυτοτεχνική ανάπλαση πλατειών, πάρκων, κοινόχρηστων χώρων, αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού δαπάνη ύψους 963.157€ με χρηματοδότηση 199.054€ υπερψηφίσαμε μεν, επαναλάβαμε τα αναπάντητα: Πού και πόσα ακριβώς όργανα γυμναστικής θα τοποθετηθούν; Θα έπρεπε να υπάρχει σχεδιαστική αποτύπωση.
 • Εκκρίζωση κομμένων δέντρων, υφίσταται ο ριζοκόφτης, γιατί γίνεται ξεχωριστά η εργασία;
 • Είμαστε αντίθετοι στην υπερβολική χρήση χλοοτάπητα, οι τιμές εξάλλου είναι υψηλές, όπως και στις πλακοστρώσεις.
 • Οι διπλές βρύσες για χρήση ΑμεΑ, 10×1.900=19.000€ και λόγω μεγάλου κόστους, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε σημεία απολύτως προσβάσιμα για τους ΑμεΑ, άλλως ακυρώνονται. Επιβεβλημένη η σχεδιαστική αποτύπωση.
 • Το χωμάτινο σταθεροποιημένο δάπεδο χρήζει προσοχής ως προς τα σημεία και τον τρόπο τοποθέτησής του. Εντούτοις, επειδή η προμήθεια σε φυτικό υλικό είναι αναγκαία, υπερψηφίζουμε.

           36η οικ.επ. 18-8-22

  Εντύπωση μας έκανε το θέμα, νομιμοποίηση παράστασης και εκπροσώπησης νομικού συμβούλου, ανήκοντα όμως, στη νομική υπηρεσία. Η υπόθεση αφορούσε παλαιά οφειλή ΤΑΠ του Αστέρα Βουλιαγμένης και θα εκδικαστεί ενώπιον του ΣτΕ. Εφόσον ανήκει στη νομική υπηρεσία, περιττή κρίνεται η νομιμοποίηση.

         37η οικ.επ. 25-8-22

  Το ενδιαφέρον εστιάστηκε στο θέμα: Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. Η αρμόδια επιτροπή, ύστερα από προσφυγή άλλου συμμετέχοντα στον διαγωνισμό έκρινε ότι, κακώς δόθηκε στον προσωρινό μειοδότη η προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος και έτσι μας ζητήθηκε να εγκρίνουμε ….τί; Όταν το αρμόδιο όργανο αποφαίνεται επί της ορθής ή όχι διαδικασίας ενός διαγωνισμού, τί θα μπορούσε διαφορετικό να αποφασίσει η οικ. επ.; Απολύτως ρητορικής φύσεως ερώτημα…

   Αφήνουμε μία και μόνη οικ. επ. (την 38η) εκτός και κλείνουμε με ένα σύντομο σχόλιο. Ο Καίσαρας, η γυναίκα, τα παιδιά τους και όλο τους το σόι παραπάνω και πρώτα από το “φαίνεσθαι” έντιμοι, πρέπει να έρχεται το είναι, είναι;

Το ΔΣ θα πραγματοποιηθεί με μικτό τρόπο την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι. Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.

Top Related Post

Leave A Comment