Στα δύσβατα μονοπάτια του δήμου ΒΒΒ (της Ι. Δόγκα) – 18/6/2022

  Αγαπητοί αναγνώστες,

διανύουμε μία περίοδο, κατά την οποία οφείλουμε να έχουμε πλήρη εγρήγορση γενικότερα αλλά κυρίως και πάντα, σε τοπικό επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά τις οικ. επιτροπές, αριθμούμε τις 24, σας ενημερώνουνε για τα σημαντικότερα θέματα όσων έχουν πραγματοποιηθεί, στο μέτρο του δυνατού και αρχίζοντας από:

                      21η οικ.επ. 25-5-2022

   Σαν να μην έφταναν τα 17 θέματα της ημερησίας, ήρθε και θέμα εκτός, λόγω προβλήματος στο ηλεκτρονικό σύστημα. Έπρεπε λοιπόν, να ληφθεί απόφαση για παράταση του έργου Κατασκευή Μονώσεων Δωμάτων αλλά λόγω αδυναμίας του συστήματος δεν ήταν δυνατό να υποβληθεί ηλεκτρονικά. Ας ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα…

  Διανύοντας πλέον την περίοδο των δια ζώσης συνεδριάσεων, αναγκαζόμαστε να πρωτοκολλούμε τις απαντήσεις μας, προκειμένου να διασφαλίζεται η τοποθέτησή μας επί των θεμάτων.

  Επί παραδείγματι, για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση κτιρίων, δημοτικού φωτισμού και κοινοχρήστων χώρων, στην πρώτη εισαγωγή του θέματος είχαμε θέσει, άνευ απάντησης (συνεδρίαση δια περιφοράς) σειρά ερωτημάτων, κάποια επαναλάβαμε και στην δια ζώσης επιτροπή, μήπως πάρουμε απάντηση… όπως: Γιατί η εταιρεία, που είχε πάρει στο παρελθόν την προμήθεια-μαμούθ για τους λαμπτήρες led, οι οποίοι αποδείχτηκαν ασύμβατοι με τα φωτιστικά, οπότε έγινε και νέα προμήθεια εκ των υστέρων, έδωσε εν προκειμένω, ελάχιστη έκπτωση για τους φανοστάτες ΔΕΔΔΗΕ, επί αρχικής 61.504€/61.305€;;; Η απάντηση που δόθηκε ήταν, πως υπάρχει μεγάλη περηφάνεια για την προηγούμενη προμήθεια (2018) γιατί η τιμή διατηρείται η ίδια. Και καλά, η απάντηση, ας πούμε,  δόθηκε για τους λαμπτήρες, για την συγκεκριμένη ελάχιστη έκπτωση όμως;…

  Σας έχουμε ξαναναφέρει ότι, μόνο όταν αιτείται ο ανάδοχος παράτασης, λαμβάνουμε γνώση των συμφωνητικών των απευθείας αναθέσεων! (Ενίοτε, και άλλων συμβάσεων την ύπαρξη αγνοούμε…) Μία περίπτωση ήταν: Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων 2021, ύψους 24.676€, απευθείας ανάθεση γαρ. Καταψηφίσαμε γιατί για το 1 έτος ισχύος της σύμβασης, αναλώθηκε μόλις το 1/3 του έργου. Επομένως, είτε η σύμβαση ήταν ουτοπική, είτε δεν εκτελέσθηκε από τον ανάδοχο το έργο και πάντως όχι στον αναμενόμενο βαθμό. Στο δε αιτούμενο χρονικό διάστημα παράτασης πρέπει να εκτελεσθούν τα 2/3, δηλαδή μέσα σε 6 μήνες. Σημειωτέον, ανάδοχος ήταν ο ίδιος, εκείνος της θλιβερής υπερεργολαβίας των 550.000€ για την κοπή/ κλάδεμα 1.600 δέντρων περίπου.

  Για τον πίνακα εργασιών του έργου Επισκευές Σχολικών Συγκροτημάτων, δεν καταψηφίσαμε λόγω του είδους της δαπάνης ΑΛΛΑ με την βοήθεια του κ. Πέτροβιτς, ως καθ’ ύλην αρμοδίου, διατυπώσαμε σειρά παρατηρήσεων, όπως: Οι οικοδομικές εργασίες διπλασιάστηκαν ή και τριπλασιάστηκαν, όπερ σημαίνει ότι δεν είχε γίνει προμέτρηση. Σε όλες τις προβλεπόμενες ποσότητες η βάση ήταν το 1τ.μ./το 1 κυβικό/ τρέχον ή το 1 τεμάχιο. Στις δε ηλεκτρομηχανολογικές, υπολογίσθηκε η δεκάδα. Αλλά και στην παρατήρηση ότι, δεν εμφανίζεται αρχείο συντήρησης για κανένα από τα σχολικά κτίρια-συγκροτήματα, η απάντηση ήταν ότι υπάρχει! Και τί να το κάνουμε αν υπάρχει και δεν εμφανίζεται… απήντησα με “αυθάδεια”, εμείς δεν το έχουμε πάντως και δεν λαμβάνουμε γνώση αυτού…

  Άλλη μία ευκαιρία να πληροφορηθούμε σχετικά με θέματα  που αγνοούμε στάθηκε, αυτή την φορά, η αίτηση της εταιρείας που μισθώνει τον όρμο Ζώσκα. Ετσι διαβάσαμε το μισθωτήριο και την εισήγηση της υπηρεσίας για διαγραφή μισθώματος αιγιαλού παραλίας, ύψους 3.728,88€ πλέον προσαυξήσεων για έκταση 352,28τ.μ. Κάνοντας χρήση της ισχύουσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται ειδικώς για το ’22 σε 65%. Το όλον πάντως, είναι 25.716,44€ και καταβάλλεται σε 3 ισόποσες δόσεις. Και όμως, το πρόβλημα δεν είναι ούτε το μικρό κατά την γνώμη μας αντάλλαγμα ή η προβλεπόμενη μείωσή του, ούτε σε πόσες δόσεις καταβάλλεται. Αλλά το ό,τι υπεγράφη σύμβαση στις 7-5-2021, εν μέσω πανδημίας, η οποία θα έληγε στις 31-12-2022 και λόγω των ειδικών συνθηκών, όπως διαβάσαμε στον τρίτο όρο, “ειδικά για το έτος ’21 λήγει 31-10-2021” Μόνο που δεν έληξε παρά συνεχίστηκε και χρεώνει τις ομπρελοξαπλώστρες-τραπεζοκαθίσματα, 11 και 11 σύμφωνα με τα σημεία αλλά 35 σετ ομπρελών βάσει μισθωτηρίου, σε δυσθεώρητα ύψη και δεν γνωρίζουμε πόσα ακριβώς είναι πλέον ( τώρα, που δεν ισχύουν τα “πανδημικά” μέτρα) άρα… το κουβαδάκι μας και σε άλλη παραλία… ή όπως είπε ο αυτόχθονων Λουδοβίκος, σε ρόλο Αντουανέτας όμως, πάρτε την πετσέτα σας… (όπου “παντεσπάνι”, βάλτε πετσέτα) Καταψηφίσαμε, όπως και στην αρχική σύμβαση.

   Για πολλοστή φορά ήρθε θέμα αφορόν την Μετοχική Εταιρεία Εκμεταλλεύσεως του Κτήματος Βούλας και για πολλοστή φορά διαμαρτυρηθήκαμε για το γεγονός ότι, ο επικεφαλής της παράταξης μας, Δ. Δαβάκης, είναι ο μόνος που δεν έχει λάβει τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις, γιατί; Γιατί, κατά το κοινώς λεγόμενο, δεν προσκύνησε (υπέγραψε δηλαδή). Εν προκειμένω και σύμφωνα με την εισήγηση: “Στις 10.05.2022 επιδόθηκε για δεύτερη φορά στον ΔΒΒΒ η υπ’αρ.8173/2020 διαταγή πληρωμής με την οποία η ΜΕΕΚΒ αιτήθηκε την καταδίκη του Δήμου στην καταβολή 2.033.360,13€, τα οποία αναγνωρίσθηκαν δυνάμει της υπ’αρ.4099/2020 απόφασης του Εφετείου Αθηνών”. Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι, “βάσει απόφασης του Αρείου Πάγου έχει ανασταλεί η εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης μέχρι της εκδίκασης της αναιρέσεως, που έχει οριστεί για τις 12.10.2022″. Αναφέρεται επίσης, ότι παρ’ όλη την αναστολή, η διαταγή πληρωμής του ως άνω ποσού “δεν έχει αποδυναμωθεί και παράγει ακόμη εκτελεστότητα” γι’ αυτό προτείνεται, η άσκηση αίτησης αναστολής για την εκτελεστότητα της διαταγής πληρωμής και παραπέμπεται στο ΔΣ ο καθορισμός της αμοιβής του γνωστού γραφείου που χειρίζεται την υπόθεση. Ευνόητες λοιπόν οι ενστάσεις μας επί του θέματος, όχι γιατί δεν προασπίζουμε το συμφέρον του τόπου μας αλλά γιατί οι λανθασμένοι χειρισμοί των διοικήσεων του τέως δήμου Βούλας, μας έφεραν σε αυτό το τέλμα. Σημειώσαμε δε, εκτός άλλων και εγγράφως ότι, ενώ το κατεξοχήν αντικείμενο αυτής της επιτροπής είναι το οικονομικό, ο καθορισμός της αμοιβής παραπέμπεται στο ΔΣ. “Συνεπώς, βάσει της εισήγησης συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για μία κατ’ επίφαση νομιμοποίηση αποφάσεως από την οικ. επ. άνευ αντικειμένου”.

 Αλλο ακανθώδες αυτής της συνεδρίασης…He’ll`as, για τους γαλλομαθείς, ελληνιστί αλλοίμονο (ή αλίμονο, εάν προτιμάτε) αναφερόμαστε στο “περίεργο” θέμα: Λήψη απόφασης για την συμμετοχή στο έργο με τίτλο Local Action plans for a Design driven Social Economy (Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία με τη χρήση της μεθοδολογίας του Σχεδιασμού Υπηρεσιών) ακρωνύμιο LADESE…

  Ομολογουμένως, από την δισέλιδη, αόριστη εισήγηση δεν προέκυπτε ο σκοπός του προγράμματος. Μάλιστα, κλήθηκε μία (ευγενική) υπάλληλος να δώσει διευκρινήσεις. Με λύπη μας, δεν αποκομίσαμε κάποιες πληροφορίες και για λόγους ευγένειας τοποθετηθήκαμε με ΛΕΥΚΟ. Σας παραθέτουμε κάποια μέρη της εισήγησης μήπως καταλάβατε κάτι περισσότερο εσείς:

Το πρόγραμμα θα συμβάλλει στην τόνωση της  ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων… στην προστασία των καταναλωτών… π.χ. συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ταμείων, ιδρυμάτων, νεοφυών επιχειρήσεων με κοινωνικούς σκοπούς και ενώσεων για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξή τους. Δηλαδή;…

Πάντως, άσχημη εντύπωση μας έκανε το εξής: “Ειδικότερα, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) θα αναπτυχθούν πιλοτικά προγράμματα υποστήριξης της καινοτομίας των επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας”. Καταρχάς, πόθεν προέκυψαν οι κάτοχοι μετοχών; Ύστερα από μία γενικόλογη εισήγηση, αναφέρονται 5 εταίροι, ο ένας, από την Ελλάδα, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο δεύτερος, ο ΔΒΒΒ ως τοπική αρχή, ο τρίτος, μία τοπική αρχή της Ολλανδίας, ο τέταρτος, μία επιχείρηση της Ιταλίας και ο πέμπτος, μία τοπική αρχή επίσης της Ιταλίας και πιο συγκεκριμένα του Ρίμινι.

Διαβάσαμε επίσης, ότι το έργο θα έχει διάρκεια 24 μήνες από 1/5/2022, άρα ήδη τρέχει, επιχορηγείται δε, από την Ε.Ε. κατά 90%, ήτοι 199.938€. Από την επιχορήγηση που θα “λάβουμε” θα καλυφθούν αμοιβές συμβούλων, έξοδα ταξιδιών, συναντήσεων, εργαστηρίων και δημοσιότητας. Στην τοποθέτησή μας αναφέραμε ότι, δεν απορρέει κάποια ωφέλεια εκ της συμμετοχής στο “έργο”. Επί της ουσίας δεν πρόκειται για έργο αλλά για πρόγραμμα σχετικά με το οποίο δεν εντοπίζονται ωφελούμενοι και δεν περιγράφονται με σαφήνεια ωφελούμενες επιχειρήσεις της περιοχής μας και για να έχουμε “καλό ρώτημα” πώς θα γίνει η επιλογή αυτών; Εμείς κριτήρια δεν διαβάσαμε…

  Σε αυτό το σημείο, αφήνουμε τα υπόλοιπα επίσης σημαντικά αυτής της επιτροπής, στην οποία οφείλουμε να επανέλθουμε καθώς, πρέπει ν’ αναφερθούμε στο νέο συμβάν πυρκαγιάς εντός αστικού ιστού, το οποίο σημειώθηκε σε δημοτική έκταση, που περικλείεται από την Λ. Βουλιαγμένης – οδ. Δερβενακίων – οδ. Βουτυρά και μόλις 12 ημέρες μετά το θλιβερό περιστατικό της μεγάλης και απειλητικής για το Πανόραμα Βούλας πυρκαγιάς. Δυστυχώς δε, η πυρκαγιά της 4/6, όπως καταγράψαμε κατά την περιήγησή μας στα σημεία, υπήρξε καταστρεπτική για κάποιες οικίες και οπωσδήποτε για τις αναδασωμένες εκτάσεις… Πραγματοποιήσαμε αυτοψία, ο επικεφαλής μας, Δ. Δαβάκης, ο κ. Πέτροβιτς, η γράφουσα και η κ. Βιτάλη, τοπική σύμβουλος. Κρανίου τόπος… Και πριν καλά-καλά σβήσει η προηγούμενη, νέο περιστατικό στη δημοτική έκταση και εντός αστικού ιστού…

Οι ευθύνες της διοίκησης του δήμου τεράστιες, θα επανέλθουμε στο αμέσως προσεχές διάστημα με σημαντικά στοιχεία. Εως τότε…

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι. Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.

Leave a Comment

Scroll to Top