Στα δύσβατα μονοπάτια του δήμου ΒΒΒ (της Ι. Δόγκα) – 21/5/2022

  Αγαπητοί αναγνώστες,

από την 16η οικ. επιτροπή αξίζει να αναφέρουμε και ένα άλλο θέμα σχετικά με το έργο, Κατασκευή Μονώσεων Δωμάτων. Πρόκειται για τους όρους του διαγωνισμού, σε αυτό το στάδιο, ύψους 214.520€ και χρηματοδοτούμενο από ειδικά προγράμματα. Το περίεργο του θέματος: Δεν ανευρέθησαν ουσιώδεις λεπτομέρειες στην πολυσέλιδη διακήρυξη των 55 σελίδων, μα ούτε και στην τρισέλιδη εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας. Αφορά το 1ο Γυμνάσιο και Λύκειο Βάρης. Άλλη πληροφορία, όπως πόσα τετραγωνικά θα μονωθούν, περιττό να την γνωρίζουμε… Μήπως πρέπει να κάνουμε και επιμέτρηση; Στη μελέτη πάντως, Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού, συνολικής δαπάνης 266.596,78€, με σαφήνεια αναγράφετο στο άρθρο 21, περί δημοσίευσης,《η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον τοπικό ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο σύμφωνα με τα οριζόμενα της κείμενης νομοθεσίας.》

              17η οικ.επιτροπή 27-4-2022

   Σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2022, υπερψηφίσαμε μεν αλλά στείλαμε και μία μακροσκελή απάντηση, την οποία παραθέτουμε:

” ΝΑΙ, οι προσλήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα, ως προς το νομικό πρόσωπο του υπό κατάργηση ΟΑΠΠΑ, με ποιό καθεστώς θα γίνουν; Εάν μεν δεν πρόκειται να υπαχθούν στον ΟΑΠΠΑ αλλά στις νέες διοικήσεις, τότε θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς στην εισήγηση σε ποιό τομέα θα ανήκουν. Εάν όμως, δεν συμβεί αυτό, τότε υπάρχει διοικητικό κενό που πρέπει, αφού προβλεφθεί πριν τις νέες προσλήψεις, να συμπεριληφθεί σε νέα εισήγηση του θέματος.

Σε ό,τι αφορά τους λόγους για τους οποίους καθίσταται απαραίτητη η πρόσληψη για πλήρωση των κενών θέσεων λόγω του ότι υπάρχει συνεχής μείωση του τακτικού προσωπικού, η διοίκηση τους γνωρίζει καλά.

Σαφώς και είναι αναγκαία η πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, δεν υπάρχει όμως καταγεγραμμένη και αποτυπωμένη η ανάγκη των θέσεων ΥΕ (υποχρεωτικής εκπαίδευσης)  επιστατών 7 τον αριθμό, φυλάκων 7, οδηγών 10. Στην εισήγηση θα έπρεπε στοιχειωδώς να αναφέρεται η ανάγκη για την κάθε ειδικότητα και πώς προκύπτει αυτή”.

   Για το εποχικό προσωπικό πυρασφάλειας ομοίως υπερψηφίσαμε αλλά επειδή διαβάσαμε στην εισήγηση: “3. Εχουμε μεγάλες δασικές εκτάσεις, πολλά πάρκα & δασύλλια καθώς και τη μοναδική πρόσβαση για την πρώην αεροπορική βάση, που βρίσκεται στην κορυφή του Υμηττού και αποτελούν πόλο έλξης για όσους θέλουν να κάνουν εξορμήσεις…” κάναμε την εξής παρατήρηση:

” Δεν αποσαφηνίζεται με ποιές αρμοδιότητες το εποχικό προσωπικό πυρασφάλειας υπεισέρχεται στην φροντίδα πρόληψης πυρκαγιών στην πρώην αεροπορική βάση της κορυφής του Υμηττού”.

Πρόκειται πάντως, για 12 οδηγούς με τετράμηνη σύμβαση και 38 εργάτες αποψίλωσης κ.α. αλλά με τρίμηνη σύμβαση.

              18η οικ.επιτροπή 5-5-2022

   Σε αυτή την επιτροπή αναγκαστήκαμε να δηλώσουμε παρόντες σε κάποια θέματα, όπως τα εκτός ημερησίας. Πιο συγκεκριμένα, το ένα εκτός, αφορούσε την μετακίνηση του δημάρχου στην Ξάνθη για τη συμμετοχή σε συνέδριο και έγκριση δαπάνης 300€, σιγά τα έξοδα…

  Καταψηφίσαμε όμως, την Κατακύρωση Αποτελέσματος της “Δημοπρασίας” ( τα ” ” δικά μας) Μίσθωσης Ακινήτου για την κάλυψη αναγκών στέγασης των ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Βάλαμε λοιπόν, εισαγωγικά στη λέξη δημοπρασία γιατί παρόλο που, δεν αναμέναμε να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις μας για το θέμα στην αρχική εισαγωγή, το να γίνεται η διαδικασία από τον (μαντέψτε) δήμαρχο, δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη, όλα ανήκοντα στην πλειοψηφία, είναι από μόνο του ανησυχητικό… Επιπλέον, το γεγονός ότι συμμετείχε μία και μόνη εταιρεία, ακόμη πιο ανησυχητικό! Παραθέτουμε την αποσταλείσα γραπτή απάντησή μας:

“Καταρχάς, η δεκαετής σύμβαση με δυνατότητα δύο επιπλέον ετών, δεν δίνει τη δυνατότητα (ουσιαστικά) σε περίπτωση κακής εξέλιξης, υπαναχώρησης σχετικά με την στέγαση των αρχείων του δήμου.

Επιπλέον, το να βρίσκονται τα αρχεία, που περιλαμβάνουν εξάλλου ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των δημοτών, στη διαχείριση ιδιωτικής εταιρείας και όχι στα χέρια των υπαλλήλων του δήμου, μας βρίσκει αντίθετους”.

             19η οικ.επιτροπή  11-5-2022

  Η πρώτη δια ζώσης οικ. επιτροπή, ύστερα από πολύ καιρό, διεξήχθη σε ήρεμο, πολιτισμένο κλίμα (εν αντιθέσει με την επόμενη) λόγω του προεδρεύοντος, αναπληρωτή της οικ. επιτροπής. Εξαιτίας του ότι, όλα τα ερωτήματα που είχαμε θέσει στο πρότερο διάστημα γραπτώς (ένεκα της δια περιφοράς διαδικασίας) είχαν μείνει ΟΛΑ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ, θεωρήσαμε σκόπιμο να πρωτοκολλούμε προ επιτροπής και καθώς θα επανακάμπτουν τα θέματα, αναλόγως δε, της ημερησίας, έτσι, να θέτουμε εκ νέου τις ερωτήσεις.

Επί του παρόντος, θα περιοριστούμε στο εκτός ημερησίας που αφορούσε την παράταση για την σύνδεση προσβάσιμων διαδρομών ΑμεΑ. Δεν θα σταθούμε στο λαθάκι της ημερομηνίας, αμελητέο, αφού το υποδείξαμε, διορθώθηκε. Το γεγονός όμως, ότι ο ανάδοχος επικαλέστηκε δύσκολες καιρικές συνθήκες και τους περιορισμούς λόγω covid μας προκάλεσε δυσφορία. Πρόκειται δε, για μία σύμβαση υπηρεσίας, προφανώς αφορά την καταγραφή και μόνο, των διαδρομών, αφού το κόστος είναι 24.328€. Το υπερψηφίσαμε λόγω του αντικειμένου αλλά το να λαμβάνουμε γνώση των απευθείας αναθέσεων μόνο επειδή μας ζητούν έγκριση παράτασης, μας επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζαμε εξαρχής: Η μεγάλη πλειοψηφία για ανθρώπους επιρρεπείς στον “λουδοβικισμό” (μας συγχωρείτε για τον νεολογισμό) δημιουργεί αυταρχικό καθεστώς.

Θα επανέλθουμε με τα επίσης ενδιαφέροντα λοιπά θέματα αυτής της οικ. επιτροπής, έως τότε…

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι. Δόγκα, δημ.σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.

Leave a Comment

Scroll to Top