Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

Αγαπητοί αναγνώστες,

στους δύσβατους δρόμους (κυριολεκτικά) ύστερα από την σφοδρή χιονόπτωση ακόμη και στην παραλία της περιοχής μας και ενώ προσπαθούμε να ανασυνταχθούμε, επανερχόμεθα στα των οικονομικών επιτροπών.

                  1η οικ.επ. 14-1-2022

Η 1η αναμόρφωση εσόδων-εξόδων ήρθε καθυστερημένα, καθόλου πρωτότυπο. Πρωτότυπο όμως ήταν πως, στο ΔΣ που ακολούθησε στις 19-1, οι πίνακες παρουσίασαν αλλαγές. Δεν αναφερόμαστε βέβαια στην εγγραφή δαπανών σε άλλη στήλη ή σε διαφορετική κατηγορία αλλά στις δαπάνες που εμφανίστηκαν για τα μάτια του ΔΣ μόνο όπως, ανακατασκευές δημοτικών κτιρίων. Το παράδοξο της υπόθεσης συνίσταται στ’ ότι η οικονομική επιτροπή εισηγείται το θέμα στο ΔΣ, αφού το έχει ελέγξει. Επομένως, οι πίνακες πρέπει να είναι ίδιοι. Ο δε πίνακας Αναπροσαρμογή Ομάδας Εσόδων δεν υπήρχε παρά προέκυπτε από ανάλυση επιμέρους ποσών και προσθαφαιρέσεις.

Επίσης, ορισμένες δαπάνες είχαν καταψηφιστεί από την παράταξή μας ως απαράδεκτες όπως: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΚΡΑ ΖΩΑ. Δεν χρειάζεται να ξαναπούμε ότι, εάν υπήρχε μέριμνα, η δαπάνη θα ήταν αχρείαστη.,.

Από τις εγγραφές ιδιαίτερα κακή εντύπωση μας έκαναν:

  • Πρόστιμα Πολεοδομικών Παραβάσεων ΠΟΕ (οφειλές προηγουμένων ετών) 9.502.020€ στις 31/12/21
  • Προβλέψεις ΜΗ είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων στις 30/6 _ 17.764.496€  ενώ στις 31/12_ 19.505.952€
  • Συμβουλευτική υπηρεσία οργάνωσης και ελέγχου συστήματος αποθήκης στις 31/12_ 37.200€.Τί να είναι αυτή η υπηρεσία;
  • Λοιπά έξοδα 89.513€
  • Διάφορα έξοδα 167.689€  Σύνολο:257.202€ στα πλαίσια της προσαρμογής πληρωμών ΠΟΕ.

 Στην ίδια όμως κατηγορία, αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων, αγορές κτιρίων τεχνικών έργων, προμήθειες παγίων και μελέτες-έρευνες-ειδικές δαπάνες ανέβασαν την κατηγορία στις 31/12: 1.915.227€

Τελευταία κατηγορία η διαχείριση των αποβλήτων, ανεπεξέργαστων, στερεών, βιοαποβλήτων, υπολειμμάτων μπλε κάδου κ.α.

Το σύνολο στις 31/12: 914.857€

Οι υπηρεσίες όμως για την υποστήριξη της διαχείρισης αυτών, ως και οι δράσεις ανέρχονται σε 725.741€, δηλαδή η μερίδα του λέοντος δίνεται στις υπηρεσίες υποστήριξης των προγραμμάτων και όχι στην εκπόνηση της ίδιας της δράσης.

Ύστερα από μία τέτοια αναμόρφωση… “παραμορφωθήκαμε”!

  Πάντως, από τα 15 θέματα της ημερησίας αναγκαστήκαμε να καταψηφίσουμε τα 7, ενώ τοποθετηθήκαμε με ΛΕΥΚΟ στα 4. Λέμε, αναγκαστήκαμε καθώς, ο τρόπος διαχείρισης των οικονομικών από την παρούσα διοίκηση αφενός μεν, δεν μας βρίσκει σύμφωνους σε πληθώρα δαπανών, αφετέρου, υπονομεύει το καλώς έχειν των μελλοντικών δεδομένων για την περιοχή μας. Οπως, επί παραδείγματι, η σύναψη δανείου με επιτόκιο 3,1% και για 15 χρόνια ποσού 6.200.000€ σημαίνει αυτομάτως την επιβάρυνση των 192.200€. Δηλαδή, κάλλιστα την κάλυψη δαπάνης επισκευής ενός σχολείου.

Καλό είναι να απομακρυνθούμε από το στενόμυαλο σκέπτεσθαι και να απαλλαγούμε από τις παρωπίδες. Κάθε ποσό, απ’ όπου και αν προέρχεται ανήκει στους δημότες, στους κατοίκους, στους πολίτες αυτής της περιοχής αλλά και αυτού του κράτους.

Η σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων κάνει τη διαφορά και δεν θέλει κόπο, μόνο τρόπο αλλά τον ορθό.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι. Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.

Top Related Post

Leave A Comment