Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

Αγαπητοί αναγνώστες,

αφού σας ευχηθούμε, Καλή Χρονιά, αναφερόμαστε στα σημαντικότερα των απανωτών τελευταίων οικονομικών επιτροπών (τρεις, τον αριθμό) κατά το διάστημα από 24-12 έως και 29-12.

                  64η οικ.επ. 24-12-2021

 Παραμονή Χριστουγέννων πραγματοποιήθηκε αυτή η επιτροπή με έξι θέματα στην ημερήσια και μία “έκπληξη” με την μορφή του εκτός ημερησίας!

Εννοείται το “εκτός” ήρθε καθυστερημένα και εκ των προτέρων σας ενημερώνουμε ότι το καταψηφίσαμε: “Ανάθεση εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο για σύνταξη, κατάθεση πρόσθετης παρέμβασης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και εκπροσώπηση του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης στο ίδιο δικαστήριο.”

Προφανώς, αυτό είναι το ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ των ένδικων μέσων, στα οποία καταφεύγει ο δήμος για να “τιμωρήσει” τους προσφεύγοντες αιρετούς και

κατοίκους, οι οποίοι θέλοντας να προασπίσουν το συμφέρον της περιοχής, κατέθεσαν αίτηση αναστολής για το έργο της επέκτασης-αναβάθμισης της μαρίνας Βουλιαγμένης.

Εν προκειμένω, με περισσή σπουδή (βιασύνη) η διοίκηση αναθέτει στο ίδιο δικηγορικό γραφείο (του οποίου το εγκώμιο ξαναπλέκει) να ασκήσει πρόσθετα ένδικα μέσα επικουρικώς, όχι προς τους δημότες/κατοίκους αλλά προς “βοήθεια” στο Υπουργείο Τουρισμού-Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων.

Το δε c.v. στην εισήγηση της νομικής υπηρεσίας για τη δικηγορική εταιρεία ξεπερνούσε κάθε προσδοκία ακόμη και αυτή του καλύτερου διαφημιστή! Από τις 22 γραμμές της εισήγησης, οι 14 αποτελούσαν διθυραμβική κριτική των δύο ατόμων της εν λόγω δικηγορικής εταιρείας…

Παραθέτουμε κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα της εισήγησης ως προς την ουσία (όχι τα διαφημιστικά): “Επειδή παρίσταται ανάγκη να ασκηθεί εκ μέρους του Δήμου πρόσθετη παρέμβαση κατά των ανωτέρω αιτήσεων και υπέρ της διατήρησης της ισχύος της ανωτέρω οικοδομικής αδείας προτείνεται η ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία…”

Εμείς την “ανάγκη”, δεν την βλέπουμε!

“Με δεδομένο ότι το θέμα ενδιαφέρει άμεσα το Δήμο μας και έχει επιρροή επί των συμφερόντων μας…” Και πάλι αντιτιθέμεθα διότι, ούτε το ενδιαφέρον της διοίκησης αντιλαμβανόμαστε, ούτε το “συμφέρον” που επικαλείται και πού ακριβώς επιδρά, καταλαβαίνουμε…

-Η αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για πυροπροστασία “πήρε τα πάνω της”

Ετησίως ανανεούμενη δαπάνη αλλά φέτος: 99.993,60€ !

Δεν την υπερψηφίσαμε, παραθέτουμε την απάντηση αυτούσια:

“Η δαπάνη εμπίπτει στις αναγκαίες αλλά,

α. Δεν υπάρχει εισήγηση

β. Το ποσό είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο της περσινής περιόδου

γ. Κατά την περασμένη περίοδο, υπήρχε επιπλέον δαπάνη για το ίδιο αντικείμενο με χωριστή εργολαβία

δ. Δεν μας απαντήσατε, ούτε και για την προηγούμενη περίοδο, εάν καλύφθηκε πλήρως το συμβατικό αντικείμενο και από ποια ακριβώς σύμβαση”.

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΔΤ (έγγραφο 17-11-2021). Αυτός ήταν ο τίτλος του θέματος. Αφορούσε διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών σε σχέση με το δημοτικό τέλος (ΔΤ) ξενοδοχείου και για το ποσό των 77.433,71€ !!! Καταψηφίσαμε, αιτιολογώντας: “Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση που μας αποστείλατε, φαίνεται ότι, βάσει των υπεύθυνων δηλώσεων κατά το έτος 2020 σχετικά με την χρέωση της διαφοράς επιπλέον  τετραγωνικών μέτρων, η χρέωση έγινε με γενική χρέωση (;)  Στην εισήγηση όμως, σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους της χρήσης δεν προβλέπεται αυτή η χρέωση για το ΔΤ και για τους επαγγελματικούς χώρους. Εν προκειμένω, το ξενοδοχείο, που βρίσκεται στη ΔΕ Βουλιαγμένης, αιτείται χρέωση οικιακής χρήσης; Το ποσό των 77.433,71€ υπολογίζεται με αναδρομική ισχύ; Καταψηφίζουμε”.

Διαγραφή οφειλής που αφορά κατανάλωση ύδρευσης (έγγραφο 20-12-2021). Παραθέτουμε και πάλι την τοποθέτησή μας αυτούσια: “ΟΧΙ, αναφέρεται ο λόγος απαλλαγής του υπόχρεου αλλά δεν αναφέρονται τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη και καθώς, πρόκειται για δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί”.

                 65η οι.επ. 27-12-2021

  Δεν μετείχαμε σε αυτή την επιτροπή λόγω του ότι το 2ο θέμα: ” Έγκριση Όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ και ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ και των ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ στις οδούς Β.ΠΑΥΛΟΥ ΑΚΤΗΣ και ΗΛΙΟΥ” άπτεται των έννομων συμφερόντων του μέλους της οικ. επ.  για το οποίο θέμα έχει γίνει προσφυγή στο ΣτΕ (Συμβούλιο της Επικρατείας). Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι η δεοντολογία επιτάσσει την αποχή μας. Να σημειώσουμε μόνο ότι, η προκήρυξη εστάλη δύο φορές, τη δεύτερη με διορθώσεις και εννοείται καθυστερημένα.

  Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι, το πρώτο θέμα, που αφορούσε τις Δαπάνες Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων & Στειρώσεων Αδέσποτων Γατών (γατιών) απεσύρθη και πάλι με ειδοποίηση στις 27-12 και ώρα 1:20′ ενώ δηλαδή η συνεδρίαση είχε αρχίσει και τελείωνε στη 1 κ μισή.

Μα γιατί τέτοια αδιαφορία;

   Η Κατασκευή Ραμπών και Χώρων Υγιεινής για την Πρόσβαση και την Εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις Σχολικές Μονάδες του ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ πήρε παράταση κατά 8 μήνες, έργο χρηματοδοτούμενο κατά το μεγαλύτερο μέρος από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και με την εξής, κατά την γνώμη μας σαθρή αιτιολογία:

“Λόγω της πανδημίας covid-19 αλλά και της φύσης και της θέσης του έργου οι εργασίες γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και με αρκετές καθυστερήσεις λόγω της λειτουργίας των σχολείων…” Τ’ ότι μεσολάβησε η θερινή περίοδος και με αρχική ημερομηνία αποπεράτωσης του έργου 10-2-2022, δεν ήταν στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη;

  Κλείνοντας θα αναφέρουμε το θέμα “εκτός ημερησίας”, το οποίο επίσης εστάλη καθυστερημένα και δεν είναι άλλο από την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων, 1.227.600€

Μελέτη: 70 σελίδες Προκήρυξη Διαγωνισμού: 149 σελίδες. Στο άρθρο 19ο, σελίδα 20 της μελέτης αναφέρονται τα περί δημοσίευσης: η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο τοπικό ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο σύμφωνα με τα οριζόμενα της κείμενης νομοθεσίας. Το ίδιο και στην προκήρυξη, σελίδα 137.

  Για την τελευταία οικ. επ. του έτους, η οποία παρουσίασε και αυτή τα “ιδιαίτερά της”, θα κάνετε υπομονή μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

  Την Κυριακή 9-1 έχουν προγραμματιστεί:

Α. Εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου

Β. Διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της οικ. επ.  και της ΕΠοίΖω.

Προσεχώς η ενημέρωση.

Κουράγιο και Δύναμη για τη νέα χρονιά και κυρίως οριστική απαλλαγή από την πανδημία.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι. Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.

Top Related Post

Leave A Comment