Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

Αγαπητοί αναγνώστες,

στις 17-11, ημέρα της επετείου του Πολυτεχνείου, διεξήχθη η 56η οικονομική επιτροπή. Σταχυολογώντας τα σημαντικότερα αυτής, σας ενημερώνουμε.

Εγκριση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: “Αναβάθμιση Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας”.

Μας ζητήθηκε να εγκρίνουμε τους όρους διακήρυξης αλλά διακήρυξη δεν υπήρξε… Αντ’ αυτής, παρουσιάστηκε το πρωτογενές αίτημα, όπου αναφέρετο η συνολική δαπάνη ύψους 1.209.524,64€. Στη συνέχεια, διαβάσαμε από το Γ’ τμήμα της μελέτης ότι, προβλέπεται χρηματοδότηση κατά 509.524,64€ από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και κατά 700.000€ από ίδιους πόρους. Στη δε τεχνική έκθεση, για την οποία δεν υπήρχε κάποιο σχέδιο (συνοδευτικό) αναγκαστήκαμε να επιστρατεύσουμε την φαντασία μας προκειμένου να καταλάβουμε τα κάτωθι:

“Ο χώρος (του προσήνεμου μώλου) έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία μιας πλατείας … Λόγω του σχετικά περιορισμένου χώρου προκρίθηκε η λύση της δημιουργίας μιας υπερυψωμένης πλατείας με έναν αναβαθμό στην πλευρά της πρόσβασης από αυτή της κατασκευής σκαλοπατιών … θα υπάρχει χώρος φύτευσης φυτών όπου θα δημιουργηθεί ένας βραχόκηπος…που υψομετρικά θα βρίσκεται χαμηλότερα από την πλατεία. Στο επίπεδο της πλατείας έχει προβλεφθεί θέση για τρία παγκάκια είτε οπλισμένου σκυροδέματος με ξύλο είτε ίδιου τύπου που θα επιλεγούν και για τα υπόλοιπα τμήματα του Λιμένα … θα δημιουργηθούν τρεις βαθμίδες από σκυρόδεμα υψομετρικής διαφοράς 20 εκ. μεταξύ τους. Οι βαθμίδες αυτές θα πλαισιώνουν την πλάτη των δύο καθισμάτων…και θα δημιουργούν διαδοχικές ζαρντινιέρες”.

Ομολογουμένως, η φαντασία μας δεν ήταν αρκετή…Αντιλαμβανόμαστε όμως, ότι θα χρησιμοποιηθεί αρκετό σκυρόδεμα, αντιαισθητικό, αντί οικολογικό και μάλλον αχρείαστο. Αντ’ αυτού, εμείς προτιμούμε το φυσικό υλικό και εν προκειμένω, λόγω εγγύτητας στη θάλασσα, την πέτρα, που μπορεί κάλλιστα αρμολογημένη, αναλόγως με την επιφάνεια χρήσης, ως και τον διαφορετικό χρωματισμό (άλλου είδους φυσική πέτρα) να οριοθετεί καθίσματα και επίπεδα.

Επίσης, δεν υπήρχε το υποχρεωτικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων.

Η αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου είναι απαραίτητη, πρέπει όμως πρωτίστως να συντελεστεί ουσιαστική βελτίωση και μάλιστα στις υφιστάμενες υποδομές.

Παράταση της από 18-12-2020 σύμβασης εκποίησης των εδαφοβελτιωτικών vita green κ vita green plus.

Κάποιοι από τους όρους της σύμβασης: 1,5€/σάκο, έκαστος σάκος των 50 λίτρων, εκποίηση 10.000 σάκων, δυνατότητα επιπλέον 6.000 σάκων, αν η συμβαλλόμενη εταιρεία το επιθυμεί, ήτοι 15.000€ + 9.000 για τους επιπλέον = 24.000€ Στο κείμενο της αίτησης/εισήγησης διαβάσαμε ότι, ζητείται παράταση έως 18-10-2022, δηλαδή για ένα χρόνο “προκειμένου να υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος ώστε να ολοκληρωθεί η αγορά των 10.000 σάκων”. Συνεπώς, ούτε οι αρχικοί σάκοι έχουν ακόμα αγοραστεί, πόσο δε μάλλον οι επιπλέον 6.000 και τα έσοδα από τη διάθεση του εδαφοβελτιωτικού δεν ανέρχονται φέτος ούτε καν στις 15.000€. Οι δαπάνες αντιθέτως, του δήμου αφορώσες άμεσα ή έμμεσα την παραγωγή του, ξεπέρασαν για πέρσι τις 300.000€ και έχουν ήδη πληρωθεί. Δεν συνυπολογίζουμε στα κόστη τη δαπανηρή αγορά του λειοτεμαχιστή των παρά κάτι 600.000€…

Άλλη μία αιτούμενη παράταση στάθηκε η αιτία για να πληροφορηθούμε σχετικά με τη σύμβαση: “Αποδοχή Απορριπτόμενων Αποβλήτων”(μπάζων κ.α). Η αιτούμενη παράταση έως τις 2-6-2022 αφορά σύμβαση ύψους 12.031,40€ που είχε γίνει με απευθείας ανάθεση και είχε υπογραφεί στις 2-12-2020

– Αναγκαστήκαμε να καταψηφίσουμε τη διαγραφή βεβαιομένων οφειλών (πρόστιμα ΚΟΚ) γιατί από τις 29 περιπτώσεις, οι 24 ανέφεραν επαναβεβαίωση οφειλής σε διευθύνσεις εξωτερικού. Τα συνολικά ποσά αυτών: 1.360€ Εχουμε ξαναρωτήσει (μέχρι κι εμείς βαρεθήκαμε να ρωτάμε), ποτέ όμως δεν πήραμε απάντηση: Υπάρχει μηχανισμός επαναβεβαίωσης των οφειλών στο εξωτερικό; Εάν δεν υπάρχει, δεν είναι δυνατό να επαναβεβαιωθούν, άρα δεν θα εισπραχθούν…απλά πράγματα…

              57η οικονομική επιτροπή 24-11-2021

   Σε αυτή την επιτροπή υπήρχε το θέμα της λήψης απόφασης για την μείωση του Δημοτικού Τέλους (ΔΤ) και του Δημοτικού Φόρου (ΔΦ) για απόρους, άτομα με ειδικές ανάγκες(ΑΜΕΑ) πολύτεκνους κ.λ.π. για το 2022

Είναι το θέμα που, κατά την γνώμη μας, θα έπρεπε να εισάγεται μαζί με τον καθορισμό του ΔΤ κ ΔΦ στο γενικό πλαίσιο.

Οπως και τις προηγούμενες χρονιές, εντοπίσαμε κάποια ζητήματα, κυρίως κοινωνικής υφής. Επί παραδείγματι, συνυπολογίζεται στην περίπτωση πολυτέκνων ή τριτέκνων η ύπαρξη τέκνου ΑΜΕΑ ενώ, θεωρούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα έπρεπε να υπάρχει 100% απαλλαγή και κατευθείαν. Επίσης, άλλο κοινωνικού τύπου ζήτημα είναι οι μακροχρόνια άνεργοι, από τους οποίους ζητείται: 12μηνη συνεχής εγγραφή στον ΟΑΕΔ, παράλληλα κάρτα ανεργίας άνω του ενός έτους και  συγχρόνως βιβλιάριο απορίας από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου, τουλάχιστον υπερβολικό! Επιπλέον, παρατηρούνται διαδικαστικού τύπου προβλήματα, ως και τις προηγούμενες χρονιές, τα οποία εχουν ως αποτέλεσμα να μην μπορούν οι δικαιούχοι να τύχουν της μείωσης ή απαλλαγής. Εξάλλου, η μείωση/απαλλαγή σε πραγματικό αριθμό είναι ελάχιστη. Βεβαίως, το υπερψηφίσαμε με την προσδοκία όμως, ότι θα βελτιωθεί αυτό το κοινωνικής φύσεως βοήθημα, γι’ αυτό και είχαμε προτρέψει τη διοίκηση του δήμου, ήδη από το ΔΣ όταν συζητήθηκε επί του γενικού, να εισαγάγει τα σχετικά για τις ομάδες των αποδεκτών-δικαιούχων.

– Αποδοχή ή μη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.

Εμφανίστηκε μία λίστα ονομάτων συνοδευόμενη από εισήγηση της νομικής υπηρεσίας πρόχειρη και απαράδεκτη. Καταρχάς, από τη λίστα το πρώτο όνομα δεν θα έπρεπε να αναγράφεται καθώς, κατά παραδοχή της εισήγησης, είχε δικαιωθεί πλήρως από το 2019, επομένως, περιττό. Το άλλο όνομα όμως και για το άτομο στο οποίο αναφερόταν η εισήγηση, ίσως και συντάχθηκε μόνο για το συγκεκριμένο, είχε ως εξής: “…δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αρνούμενος να εργασθεί από μακρού χρόνου”, συνεχίζει “για τον οποίο θα πρέπει να περιληφθεί στην απόφασή σας (της οικονομικής επιτροπής) ο λόγος της μη αποδοχής του αιτήματός του. Να εξουσιοδοτηθεί ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου να ζητήσει την κατάργηση της προσωρινής διαταγής ως προς τον (τάδε)”  Καταπληξία!…Με ποιόν τρόπο γνωρίζει η οικ. επ. εάν αρνείται να εργασθεί και από πότε ακριβώς; Και αφού δεν γνωρίζουμε, με βεβαιότητα δεν γνωρίζουμε, πώς θα συμπεριληφθεί στην απόφαση ο λόγος της μη αποδοχής του αιτήματός του; Τίνι τρόπω θα εξουσιοδοτήσουμε τον δικηγόρο για κάτι που ούτε γνωρίζουμε, μα ούτε και φρόντισε κάποιος αρμόδιος επί του θέματος να μας ενημερώσει;!! Ανεξήγητο…

  Κλείνοντας, σκοτάδι κάλυψε και το θέμα των διαγραφών α) τιμολογίων παρελθόντων ετών, αφορούσε και δύο αθλητικούς συλλόγους στη Βάρη, με αδιευκρίνιστο το γιατί δεν μπορούν να μεταφερθούν οι επιχορηγήσεις των συλλόγων στο επόμενο έτος. Δηλαδή, μειώνεται η επιχορήγηση του επομένου χρόνου;

β) Από την κατάσταση ανεξόφλητων τιμολογίων για το έτος 2015 και από συνολικού ύψους ανεξόφλητα 16.000€ περίπου, μας ζητήθηκε η έγκριση διαγραφής αξιώσεων κατά του δήμου για τα 5.435€. Τα υπόλοιπα; Στη λίστα ανεξόφλητων υπήρχαν συνολικά γύρω στις 35.000€ ….

  Εν κατακλείδι, τ’ ότι καλείται η οικ. επ. να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά, μας ξεπερνά… Ή οι εισηγήσεις είναι λανθασμένες, ή υπάρχει σκοπιμότητα και σε αυτή την περίπτωση, εμείς αποστρέφουμε το βλέμμα μας. Ούτε είχαμε, ούτε έχουμε κάποια εμπλοκή στα ανεξήγητα…

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν.

Ι. Δόγκα. δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Top Related Post

Leave A Comment