Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

Αγαπητοί αναγνώστες,

σας ενημερώνουμε σχετικά με την 55η οικονομική επιτροπή, στην οποία δεν συμμετείχαμε διαμαρτυρικά και για λόγους τακτ (για όσους αντιλαμβάνονται). Εντούτοις, οφείλουμε να σας πληροφορήσουμε, ότι διεξήχθη την Τετάρτη, 10-11, με πρόσκληση από 5-11, όπως ορίζει η σχετική διάταξη αλλά από τα 15 θέματα της ημερησίας, τα δύο ήταν άνευ εισηγήσεων και αυτές κατέφτασαν στις 9-11. Το πρωί δε, της ίδιας ημέρας (10-11) ήρθε τρέχοντας και ένα εκτός ημερησίας. Το σημαντικό όμως, η πλειονότητα των θεμάτων αυτής της επιτροπής στοιχειοθετεί μείζονος σημασίας ζητήματα.

   Πιο συγκεκριμένα, το τρίτο θέμα με περιληπτικό τίτλο (από εμάς) Αποδοχή από το δήμο επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών κ Δανείων (Τ.Π.Δ-κάνουμε εμείς αυτή τη συντομογραφία) για την εκτέλεση του έργου “ολοκληρωμένες παρεμβάσεις…ενταγμένου στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης”.

Καταρχάς, αφού είναι ενταγμένο, προς τί το δάνειο από το Τ.Π.Δ.;

Το επιτόκιο του 50% από το ΤΠΔ, ήτοι 6.200.000€, θα είναι σταθερό, 3,10%. Απτά δηλαδή, εξαμηνιαίο τοκοχρεωλύσιο, 259.996,49€ και αυτό αφορά μόνο το ΤΠΔ. Για την ασφάλεια δανείου: “Ο Δήμος εκχωρεί στο Τ.Π. κ Δανείων, από σήμερα και για όλη τη διάρκεια του δανείου από όλα γενικά τα έσοδα του “Δήμου” και κατά προτεραιότητα από τους ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι)…” Δεν θα σχολιάσουμε κάτι άλλο, προς το παρόν, παρά μόνο ότι, το συγκεκριμένο έργο, χάριν του οποίου γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες είναι πολυσύνθετο, κατά βάση άνευ λόγου και αιτίας και στο οποίο ενέχονται ζητήματα πρωτίστως νομικής φύσεως.

   Η συντήρηση υβριδικού χλοοτάπητα στο ΔΑΚ Βουλιαγμένης επανήλθε με τη μελέτη ασθμαίνουσα, καίτοι βρισκόταν και στην προηγούμενη επιτροπή άνευ εισηγήσεως, επομένως θα έπρεπε η μελέτη να είναι έτοιμη αυτή τη φορά εγκαίρως και όχι καθυστερημένη. Το κόστος εντέλει και βάσει μελέτης: 135.000€ με ΦΠΑ.

   Αλλο ένα αίτημα προς υπαγωγή σε ρύθμιση των βεβαιωμένων οφειλών, ύψους 72.625,13€, πλέον προσαυξήσεων 17.655,98€ ήρθε συνοδευόμενο από γνωμάτευση ότι, εμπίπτει στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Μαζί με τα ποσά της προηγούμενης οικονομικής επιτροπής, φτάνουμε περί τις 500.000€ “ζεστού χρήματος”!

   Η εξέταση αιτήματος για συμβιβασμό εταιρείας στη Βάρκιζα μας δημιούργησε ερωτηματικά. Αυτό το θέμα άλλωστε, ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν λάβαμε μέρος στη συγκεκριμένη επιτροπή.

Πρόκειται για μία υπόθεση που ξεκίνησε από το 2009, όταν και ήδη από τότε, ο αιτών πλήρωνε τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, οι οποίοι χώροι όμως, ως κρίθηκε από το αρμόδιο δικαστήριο, δεν ανήκαν και δεν ανήκουν στο δήμο αλλά στο Ελληνικό Δημόσιο. Το χειμέριο κύμα και η γραμμή αιγιαλού, για τους γνώστες του αντικειμένου μεταβάλλονται κατά φυσικό κυρίως τρόπο και έτσι πρέπει.

Ο επιχειρηματίας ζητά την επιστροφή των ποσών, καταβληθέντα ως τέλη κατάληψης κοιν. χώρων στο δήμο ή συμψηφισμό για τα έτη που ακολούθησαν. Η νομική υπηρεσία του δήμου με εισήγησή της υποστηρίζει ότι, δεν τίθεται θέμα επιστροφής των καταβληθέντων για τα έτη 2009,2010,2011,2012 και 2013 ή συμψηφισμού αυτών γιατί οι καταβολές έχουν αποσβεσθεί λόγω παραγραφής. Επειδή όμως, ο δήμος είναι συνυπόχρεος έναντι της Κτηματικής Υπηρεσίας και βάσει των δικαστικών αποφάσεων, αποδέχεται την εξέταση δυνατότητας συμβιβασμού…

Για να μην σας κουράζουμε και καθώς το θέμα θα βρίσκεται μάλλον σε προσεχές ΔΣ, περιοριζόμαστε στα εξής:

  • Με δικαστική απόφαση κρίθηκε οριστικά η κυριότητα του χώρου στο Ελληνικό Δημόσιο από 17/4/2014.
  • Ο τότε δήμος Βάρης είχε δικαίωμα, βάσει ειδικής συμφωνίας, μόνο μέχρι το 2009 να βεβαιώνει και να εισπράττει τα τέλη. Η συμφωνία δεν ανανεώθηκε έκτοτε, συνεπώς έπαυσε. Επομένως, για ποιο λόγο συνέχισαν να βεβαιώνονται τέλη κατάληψης;
  • Γιατί οι μετέπειτα διοικήσεις, οι μέχρι το 2013, ως και οι επόμενες, συμπεριλαμβανομένης και της νυν, ίδιας όμως και από το 2014, χρόνος κατά τον οποίο, υπήρξε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, δεν προέβησαν σε διευθέτηση του θέματος;
  • Συμπληρωματικό αίτημα του επιχειρηματία είχε υποβληθεί στις 28-5-2021 αλλά εμφανίστηκε 6 μήνες αργότερα.

Τα ερωτήματα περιμένουν απαντήσεις.

   Η προσωρινή και οριστική παραλαβή έργου “Διάφορες κατασκευές στον χώρο εργοταξίου Βάρης”, που είχε γίνει με απευθείας ανάθεση και ύψους περίπου 12.000€, έγινε με συνοπτικές διαδικασίες.

    Άλλη μία προσωρινή και οριστική παραλαβή για την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου και αποκατάσταση τομών πραγματοποιήθηκε αλλά:

  • Η μελέτη, του 2014, ύψους 150.000€ με ΦΠΑ
  • Η περαίωση εργασιών, το 2016 και η τελική επιμέτρηση, το 2017
  • Η επιτροπή “έλεγξε όσο ήταν εφικτό…τις εκτελεσθείσες εργασίες”.

Απορίες:

  • Γιατί πραγματοποιήθηκε το 2021 (προς την εκπνοή του) η παραλαβή έργου περαιωμένου ήδη από το 2016;
  • Αφού η επιτροπή, ως αναμενόμενο και κατά παραδοχή των μελών της, “έλεγξε όσο ήταν εφικτό”, γιατί δεν έλεγξε έστω κατά την επιμέτρηση το πραγματοποιηθέν έργο; Ύστερα από τόσα χρόνια, τί ακριβώς παραλαμβάνει;

   Αγαπητοί αναγνώστες, τίποτε δεν απαιτεί πολύ κόπο, μόνο τρόπο αλλά τον ΣΩΣΤΟ!

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν.

Ι. Δόγκα. δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Top Related Post

Leave A Comment