Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

Αγαπητοί αναγνώστες,

η 53η οικονομική επιτροπή πραγματοποιήθηκε στις 27-10, παραμονή της εθνικής μας επετείου και είχε 15 θέματα στην ημερησία, στα οποία περιλαμβάνετο ο πίνακας δαπανών-εσόδων, που κατέφτασε όμως στις 26-10, την προηγουμένη, ως και το εκτός ημερησίας, εξασέλιδη εισήγηση με τίτλο: “Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου μέσου (κατάθεση αιτήσεως ακυρώσεως)”. Γι’αυτές τις δύο περιπτώσεις (και όχι μόνο) παρατηρούμε τα εξής:

1. Δεν εξυπηρετείται κάτι με την κατάθεση των δαπανών-εσόδων ως ο πρώτος δήμος πανελλαδικά όταν, αφενός μεν, δεν μεταβάλλεται η ουσία των αναγραφομένων κατά τι, αφετέρου, η πίεση για την κατάκτηση της “πρωτιάς” επιφέρει την καθυστερημένη αποστολή των πινάκων. Το κυριότερο, συνιστά απαξίωση ως προς την αντιμετώπιση αυτών. Δεν λάβαμε θέση και αυτό επίσης συνιστά διαμαρτυρία.

2. Σχετικά με την άσκηση ενδίκου μέσου, που αφορούσε τη μείωση του συντελεστή δόμησης στα οικοδομικά τετράγωνα (ΟΤ) της Εξοχής (Βούλα) και την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών, διαμαρτυρηθήκαμε για τον τρόπο χειρισμού ενός τόσο σημαντικού θέματος (εκτός ημερησίας και της τελευταίας στιγμής). Έκπληκτοι όμως διαβάσαμε την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας που κατέληγε:

α) Να κατατεθεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για την ακύρωση της σιωπηρής αρνήσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας… να προβεί… στην έκδοση αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδ. εργασιών στα ΟΤ 251,259,255,255α,256,247,252,262,263…για 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης εφόσον απαιτηθεί.

β) Να ανατεθούν οι ανωτέρω νομικές ενέργειες στη δικηγορική εταιρεία “τάδε”.

Η τοποθέτησή μας: Ως προς το εκτός ημερησίας θέμα, διαφωνούμε σχετικά με την εισαγωγή του κατ’ αυτό τον τρόπο, διότι, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και η αντιμετώπισή του δεν είναι αντάξια της σπουδαιότητάς του, ως εκ τούτου ψηφίζουμε ΟΧΙ.

       Ασαφής εισήγηση επί ασαφών θεμάτων.

  Νομιμοποίηση παράστασης και εκπροσώπησης νομικού συμβούλου ενώπιον ΣτΕ.

Σας παραθέτουμε αποσπάσματα και εσείς βγάλτε τα συμπεράσματά σας.

“1. Οπως σας έχω ενημερώσει, επίκειται προσεχώς στο ΣτΕ και στη δικάσιμο 3-11-21, καταρχήν συζήτηση α) των με αρ.Ε676/2018, Ε677/2016, Ε1712/18, Ε1715/18, Ε1717/18, Ε1720/18, Ε1721/18, Ε1722/18, Ε1724/18 έως Ε1727/18 αιτήσεων Αναιρέσεων κατά του Δήμου και κατά τελεσίδικων αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, που ασκήθηκαν αυτές από την Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Κτηματικών και Πρακτορειακών Επιχειρήσεων και την Εκκλησία της Ελλάδος κατά του Δήμου, καθώς επίσης και των Αιτήσεων Αναιρέσεως του Δήμου κατά των ανωτέρω και με στοιχεία αρ.Ε676/18 και Ε1727/18 αυτές”

Οτι εμείς πρέπει να καταλάβουμε ή να γνωρίζουμε όλα τα Ε….;;; Και συνεχίζει με Α…

“2.Με τις ως άνω αναιρέσεις πλήττονται οι εκδοθείσες τελεσίδικες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά με αρ.Α2782/18, Α80/18, Α81,Α82,Α83,Α84,Α85 έως και 88/18 και συνοπτικά εδώ αναφερόμενες ιδίως οι κρίσεις και αιτιολογίες τους όπως εξάλλου και με παλαιότερο σημείωμα σας έχω εκθέσει και ενημερώσει αναφερόμενες ιδίως αυτές στον αυθαιρέτως καταληφθέντα κοινόχρηστο χώρο εκ 4.300τμ,  …συνεχίζει με σχεδόν ακατάληπτο τρόπο και καταλήγει ως εξής: “Επίσης ομοίως και για την νομιμοποίησή μου… πριν κατά και μετά την συζήτηση ή τυχόν οποτεδήποτε ορισθησομένη άλλη ημερομηνία επί όλων των ως άνω υποθέσεων και αιτήσεων αναιρέσεως.”

Η μυστηριώδης αυτή εισήγηση δεν μας άφησε πολλά περιθώρια ούτως ώστε να σχηματίσουμε γνώμη, ούτε καν να κατανοήσουμε περί τίνος ακριβώς επρόκειτο, συνεπώς διατυπώσαμε τα εξής: “ΛΕΥΚΟ, δεν γίνεται γνωστοποίηση και δεν υπάρχει αποσαφήνιση των εγγράφων, τα οποία επικαλείται ο νομικός σύμβουλος. Ακόμη και το χρονικό πλαίσιο που θέτει είναι πολύ γενικό και αόριστο” .

Εντούτοις, εάν, παρ’ ελπίδα κάποιος κατανόησε, ας το κοινοποιήσει! Επίσης, εκφράζουμε τον φόβο ότι πρόκειται για σημαντική υπόθεση, κατά πάσα πιθανότητα την εκκλησιαστική περιουσία στη  Βουλιαγμένη και την διελκυστίνδα με τον δήμο, αλλά με αυτή την αντιμετώπιση μόνο θολά νερά βλέπουμε, κυριολεκτικά και μεταφορικά, κρίμα…

  Στην εξέταση αιτήματος περί διαγραφής ή μη ποσού από χρέωση κρασπεδόρειθρων (είχε ξαναέρθει προ ολίγου καιρού το ίδιο θέμα και το είχαμε υπερψηφίσει) διαπιστώσαμε ότι, επιστρατεύθηκε απόδειξη του 1978 επί προέδρου κοινότητας Βούλας, Παν. Τζάιδα! Για ποιο λόγο, δεν καταλάβαμε…

  Στα τρία όμοια θέματα που ακολουθούν, υπαγωγή σε ρύθμιση των βεβαιωμένων οφειλών, δηλώσαμε απλώς το παρόν, όχι επειδή δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές για να υπαχθούν, αλλά γιατί αφορούσαν βεβαιωμένες οφειλές παρελθόντων ετών μεγάλου ύψους. Επιχείρηση στο Καβούρι 131.000€, στη Βουλιαγμένη 390.000€, στη Βάρκιζα 75.170€

  Καταψηφίσαμε και τα εντάλματα. Το ένα, λόγω ανεπαρκούς αιτιολόγησης. Τα άλλα δύο, λόγω ασαφούς διατύπωσης και αοριστίας ως προς τον χρόνο και τον σκοπό έκδοσης τους.

54η οικ.επ. 3-11-2021

  Στην επίσης πολυθεματική επιτροπή με την συνήθη καθυστερημένη αποστολή εισηγήσεων, στη δε μία περίπτωση και καθόλου, υπήρχαν πολύ σημαντικά ζητήματα όπως:

“Δαπάνες λειτουργίας Δημοτικής συγκοινωνίας”

Πρόκειται για τη μελέτη και τους όρους διακήρυξης, ύψους 241.056€. Παραθέτουμε αυτούσια την τοποθέτησή μας: “ΟΧΙ, συμπεριελήφθη μεν πρόβλεψη οχήματος για ΑΜΕΑ αλλά με προκαθορισμένα δρομολόγια, συγκεκριμένες στάσεις επιβίβασης-αποβίβασης, ορισμένες ημέρες και ώρες. Αυτό συνιστά διάκριση σχετικά με την αντιμετώπιση των ευπαθών ομάδων και όχι ουσιαστική διευκόλυνσή τους.

Η δική μας πρόταση, ευθύς εξαρχής, ήταν στα ήδη υφιστάμενα λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας να υπάρχουν ράμπες για τα άτομα που τις χρειάζονται. Αντί να δρομολογηθεί και τρίτο λεωφορείο για ΑΜΕΑ, που ανεβάζει το κόστος, αναπόφευκτα, να επιλεγούν λεωφορεία στις δύο γραμμές με αυτό τον εξοπλισμό της ράμπας, ούτως ώστε να μην περιορίζονται οι έχοντες την ανάγκη ράμπας στις μετακινήσεις τους.

Επιπροσθέτως, παραμένει παγίως η άποψή μας ότι, θα έπρεπε να διασυνδέονται με το μετρό Ελληνικού, στις παρυφές του όμορου δήμου.”

Η συντήρηση υβριδικού χλοοτάπητα στο ΔΑΚ Βουλιαγμένης, ύψους 140.000€, δεν συνοδεύτηκε από εισήγηση, καταψηφίσαμε.

Συντήρηση χώρων πρασίνου του δήμου, ύψους 600.000€.

Κατά τη σχολαστική μελέτη της εισήγησης, των όρων κ.λπ. και παρ’ όλο που ήρθε με καθυστέρηση, διαβάσαμε και πάλι ότι ο δήμος διαθέτει 27 κηπουρούς… και με μια κουβέντα πως δεν επαρκούν για τη συντήρηση και φροντίδα του “αχανούς” πρασίνου που υπάρχει! Παραθέτουμε και πάλι την απάντησή μας: “ΛΕΥΚΟ, το κόστος είναι υψηλό, δεδομένου ότι, υπάρχουν ήδη υπηρεσίες που καλύπτουν ορισμένες από τις περιγραφόμενες σε αυτή τη μελέτη, όπως “κλάδεμα δέντρων/θάμνων”. Επίσης, χρεώνεται η μεταφορά και φύτευση των ανθόφυτων από το δημοτικό φυτώριο 14.460€, υπερβολικό.

Ομοίως, η συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών συσκευών εξοπλισμού έχουν προβλεφθεί και από άλλες προμήθειες.

Το κούρεμα του χλοοτάπητα με μηχανικά μέσα, 281.880€ είναι υπερκοστολογημένο και οι αποψιλώσεις 5 φορές τον χρόνο γίνονται κατά τη θερινή περίοδο και ετησίως ανανεούμενες, από ειδική υπηρεσία πυροπροστασίας, επομένως, εκ του περισσού, εν προκειμένω, προβλέπεται αυτή η υπηρεσία, τουλάχιστον, κατά τις τρεις φορές.”

Κλείνοντας, αγαπητοί αναγνώστες, τονίζουμε:

  • Είμαστε απολύτως συνεπείς στις θέσεις μας.
  • Σας καλούμε να είστε σε εγρήγορση.
  • Η λελογισμένη χρήση των οικονομικών πόρων ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ
  • Σας παροτρύνουμε να σέβεστε το περιβάλλον και τον συνάνθρωπο σε πλαίσιο αγαστής συνύπαρξης.
  • Τέλος, η διαφάνεια των θεσμών, είναι απαραίτητη συνθήκη για το καλύτερο του τόπου μας.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν.

Ι. Δόγκα. δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Top Related Post

Leave A Comment