Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

Αγαπητοί αναγνώστες,

επανερχόμενοι στα των οικονομικών επιτροπών, σας ενημερώνουμε αρχικώς για την 47η, 22-9-2021

Κατέφθαναν έως την προηγουμένη (21-9) θέματα εκτός ημερησίας και “ξεχασμένες” εισηγήσεις. Θα μου πείτε “ως συνήθως”, απαντώ, “δεν συνηθίζεται με τίποτα”…

Δεν αποδεχτήκαμε την εισαγωγή των εκτός ημερησίας, καθώς και τα δύο μπορούσαν κάλλιστα να ενταχθούν στην ημερήσια. Αφενός μεν, δεν προέκυπτε το κατεπείγον, αφετέρου, επρόκειτο για “καθυστερημένες” εισηγήσεις, που θα έπρεπε να συνοδεύουν εξαρχής την πρόσκληση της οικονομικής, άρα να έχουν ενταχθεί στην ημερήσια. Πιο συγκεκριμένα:

 Η 6η αναμόρφωση του ΟΑΠΠΑ(!;!) αφορούσε την συνεδρίαση της 17-9, ημέρα άλλωστε αποστολής της πρόσκλησης της οικονομικής. Για ποιο λόγο καθυστέρησε η αποστολή του θέματος, μήπως φοβήθηκε η διοίκηση ότι δεν θα έχει θετική απόφαση επί της αναμόρφωσης; Προφανώς και όχι, αφού διαθέτει την πλειοψηφία σε όλα τα όργανα του δήμου.

Ο ΟΑΠΠΑ για πόσο χρονικό διάστημα καταργείται; Οι νέες διευθύνσεις, που απορροφούν τις αρμοδιότητες του, έχουν συσταθεί από τριμήνου, επομένως;…

 Το άλλο εκτός ημερησίας αφορούσε τροποποίηση-παράταση της σύμβασης (Περιφέρειας-Δήμου) για την ανάπλαση της πλατείας 25ης Μαρτίου στη Βάρη. Μεγάλη εντύπωση μας έκανε το γεγονός ότι, η βεβαίωση περαίωσης εργασιών συντελέσθηκε στις 7-7-21, δηλαδή εντός προθεσμίας, ζητήθηκε όμως παράταση εκ μέρους του δήμου 16 μηνών (όχι 15, όπως γράφηκε στην εισήγηση), ήτοι στις 4-1-2023, με την αιτιολογία της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου. Σημειωτέον, το καταβληθέν ποσό μέχρις ώρας στο δήμο είναι 696.878,45€ επί συνόλου 1.085.060,62€ με ΦΠΑ, μετά τη δημοπράτηση.

Μήπως το 16μηνο χρειάζεται για την σύνταξη πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής;

Η υποχρεωτική συντήρηση του έργου, σε τί ακριβώς συνίσταται;

Σας θυμίζουμε ότι, η υδατοκατασκευή αρχικώς προβλέπετο και στη συνέχεια καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από σκληρή επιφάνεια, δηλαδή; Τσιμέντο;

Πάντως, η ηλεκτρονική απάντηση (της κοινής επιτροπής παρακολούθησης) αναρτήθηκε στις 27-8, επομένως υπήρχε ικανός χρόνος για να εισαχθεί εγκαίρως και στην τακτική.

 Από την ημερησία, άξιο ιδιαιτέρας προσοχής, το εξής:” Έγκριση όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη αναγκών στέγασης των αρχείων του Δήμου”

Πέραν του ότι η εισήγηση ήρθε καθυστερημένα, δεν το υπερψηφίσαμε γιατί έχουμε ενστάσεις και ως προς τους όρους και για το αντικείμενο αυτό καθαυτό.

  1. Αναφέρεται η δυνατότητα μίσθωσης ακινήτου σε απόσταση έως 30 χιλιόμετρα μακριά από το δήμο. Δεν την λες και κοντινή…
  2. Δεν αποσαφηνίστηκε το ύψος του μισθώματος. Για ποιους όρους μιλάμε;
  3. Γίνεται λόγος για χώρο “τουλάχιστον 1.800 τ.μ. “
  4. Περιγράφεται διάρκεια μίσθωσης 10 ετών.
  5. Και σε ό,τι αφορά το αντικείμενο φύλαξης.

Α. Εχουμε ξαναρωτήσει (άνευ απαντήσεως πάντα) τί συνέβη με την προηγούμενη αναδοχή φύλαξης των αρχείων;

Β. Στην τότε ανάθεση περιγράφετο η υποχρέωση του αναδόχου ψηφιοποίησης των αρχείων, έγινε; σε ποιο ποσοστό;

Γ. Προς το παρόν, τα αρχεία πού βρίσκονται και πού φυλάσσονται; Ποιος έχει την ευθύνη;

 48η οικ. επ. 28-9-2021

 Αναφερόμαστε σε ένα μόνο θέμα αυτής, επί του παρόντος, το οποίο μας δημιούργησε ιδιαίτερο προβληματισμό: Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την παροχή υπηρεσίας ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ

Καταρχάς, ο οριστικός μειοδότης προσέφερε 70.711€ επί αρχικής 74.400€. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα.

Υπήρχε μπέρδεμα στην εισήγηση, αναφέρετο άλλος αριθμός μελέτης. Ούτε αυτό είναι το μεγάλο θέμα.

Το ότι ο οριστικός μειοδότης είναι το ίδιο πρόσωπο και το αυτό της εργολαβίας κοπής/κλαδέματος 1.600 περίπου δέντρων στο δήμο… πώς σας φαίνεται;…

Να σας θυμίσουμε λοιπόν ότι, μόνο στο τελευταίο διεξαχθέν ΔΣ υπήρχαν εισηγήσεις για κοπές 11 δέντρων, τις οποίες προφανώς και για όσα από αυτά δεν τα κατάφεραν (δυστυχώς, τα περισσότερα) να ξεπεράσουν τη μέγγενη της πλειοψηφίας, θα κοπούν πασιφανώς από τον συγκεκριμένο εργολάβο…

Θεωρούμε ότι η αντίληψη της διοίκησης έναντι του φυσικού πλούτου της περιοχής μας, ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, είναι εσφαλμένη. Τονίζουμε δε, ότι τα μαμούθ project περί αστικής αναζωογόνησης, απέχουν έτη φωτός από την απτή πραγματικότητα, για τον απλούστατο λόγο ότι, η περιγραφή είναι γενική και αόριστη. Όταν δε εμπλέκονται, αστικός εξοπλισμός, δηλαδή από όργανα γυμναστικής, παγκάκια μέχρι κάδοι ή καλαθάκια για σκουπιδάκια, μακράν απέχει από την γενναία φύτευση ενδημικών φυτών και δέντρων… και το σανό δεν περιλαμβάνεται σε αυτά τα είδη….

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν.

Ι. Δόγκα. δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Top Related Post

Leave A Comment