Στα δύσβατα μονοπάτια του δήμου ΒΒΒ (της Ι. Δόγκα) – 4/9/2021

Αγαπητοί αναγνώστες, επανερχόμαστε στα των οικονομικών επιτροπών και σας ενημερώνουμε.

 40η οικ. επ. 4-8-2021

Αρχικώς, δεν αποδεχτήκαμε την εισαγωγή θεμάτων εκτός ημερησίας, ένταλμα προπληρωμής (δεν είχε κατεπείγοντα χαρακτήρα, εμπίπτει στη διαδικασία) και θέσεις προσωπικού για την κάλυψη αναγκών (ήρθε την προηγουμένη) Θα έπρεπε και τα δύο θέματα να ενταχθούν στην ημερήσια, πόσο δε μάλλον και λαμβάνοντας υπόψη ότι, διεξήχθη και δεύτερη επιτροπή στις 6-8, δηλαδή δύο ημέρες μετά! Αυτή η αντιμετώπιση συνιστά απαξίωση των θεμάτων.

Ημερησία.

  • Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση λογισμικών υπηρεσιών.

Δεν το υπερψηφίσαμε γιατί η δαπάνη των 171.836€ είναι πολύ υψηλή και η έκπτωση που δόθηκε εντελώς ανάξια λόγου, της τάξης των 182€!!! Επιπροσθέτως, είχαμε ρωτήσει (σε προηγούμενη επιτροπή) για σχετική δαπάνη που ήδη εμπεριέχεται στις λογισμικές υπηρεσίες αλλά δεν πήραμε απάντηση.

  • Προμήθεια υγρών καυσίμων 2021-2023.

Ακανθώδες θέμα και αυτό, το οποίο καταψηφίσαμε. Για ποιο λόγο να γίνει μια τόσο εκτεταμένη χρονικά προμήθεια και μάλιστα σε τόσο μεγάλο ύψος δαπάνης, 2.331.884€, την στιγμή κατά την οποία:

α) Ορισμένες κατηγορίες, λόγω αναστολής λειτουργίας, παρουσίασαν μηδενική κατανάλωση (πετρέλαιο θέρμανσης), επομένως δεν έχει αναλωθεί μέρος της προηγούμενης προμήθειας.
β) Το υπό κατάργηση νομικό πρόσωπο του ΟΑΠΠΑ αναφέρεται ως αποδέκτης μέρους της προμήθειας.
γ) Είναι απολύτως απαραίτητο για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης να διασφαλιστεί πρατήριο ΕΝΤΟΣ των ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ

Στα πλαίσια της λελογισμένης χρήσης πρέπει να χρησιμοποιούμε κάθε σταγόνα βενζίνης, προκειμένου να ανεφοδιάζονται τα οχήματα από πρατήριο μέσα στο δήμο και όχι ν’ αναλώνεται σε πήγαινε-έλα έως και 20 χιλιόμετρα εκτός. Εξάλλου, δεν διασφαλίζεται χαμηλότερη τιμή με την μακροχρόνια προμήθεια γιατί οι τιμές καθορίζονται από το αρμόδιο υπουργείο.

Ας ελπίσουμε ότι, αυτή τη φορά θα καταβληθεί μεγαλύτερη και εντατική προσπάθεια για να βρεθεί πρατήριο εντός δήμου…

 Για την καταπολέμηση ασθενειών πεύκων και φοινικοειδών, συνολικής δαπάνης 74.400€, αρχικώς τοποθετηθήκαμε θετικά.

 41η οικ. επ. 6-8-2021

 Στη δεύτερη οικονομική της εβδομάδας, σε διάστημα μόλις δύο ημερών, ήρθε εκτός ημερησίας το θέμα της ασφάλειας των οχημάτων του δήμου. Πέραν του ότι, θα έπρεπε να μπει στην ημερήσια, σημειώνουμε ότι, έχουμε θέσει σειρά ερωτημάτων, τα οποία, ως συνήθως, δεν έτυχαν απαντήσεων. Παρ’ όλα αυτά και κατ’ εξαίρεση, υπερψηφίσαμε για το εύρυθμον της διαδικασίας.

Ημερήσια

  • Δαπάνες (ΠΑΛΙ!!!) Εορταστικού Φωτεινού Διάκοσμου 2021-2022, [ 74.400€!!! ]

Καταψηφίσαμε γιατί δεν προκύπτει η ανάγκη προμήθειας νέου διάκοσμου κάθε χρόνο. Οταν μάλιστα στις περιγραφόμενες ομάδες επαναλαμβάνονται τα ίδια… π. χ.

Φύλαξη-Συντήρηση:
Ομάδα Β:…… Παλαιά Διακοσμητικά 2017-2020….
Ομάδα Γ:…. Διακοσμητικά Παλαιότερων Ετών….
Ομάδα Δ:…. Ολων των Εγκατεστημενων Διακοσμητικών…

  • Αποδοχή δωρεάς οικίσκου.

Καταψηφίσαμε γιατί δεν αναφέρετο, πού θα τοποθετηθεί. Μα και όταν επανήλθε το θέμα σε μεταγενέστερη επιτροπή (43η) πάλι υπήρχαν μεγάλα κενά όπως: Δεν υπήρχε οικοδομική άδεια και δεν είναι δυνατό να βγει άδεια μικρής κλίμακας, εν προκειμένω, καθώς αυτή η τελευταία αφορά μόνο εργοτάξιο. Οπως ενημερωθήκαμε εξάλλου, από τον απολύτως αρμόδιο κ. Πέτροβιτς, πολιτικό μηχανικό, για οποιαδήποτε παρόμοια εγκατάσταση απαιτείται έγκριση από την γενική γραμματεία αθλητισμού σε ότι αφορά την άδεια χρήσης οικίσκου. Επομένως, σε αυτή τη δωρεά, ως και αυτή του επομένου θέματος, καλό είναι να έχουμε κατά νου πως, επειδή κάτι δωρίζεται, δεν έπεται πως το αποδεχόμαστε ασυλλόγιστα… ΦΟΒΟΥ ΤΟΥΣ ΔΑΝΑΟΥΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΦΕΡΟΝΤΑΣ…

  • Έγκριση και αποδοχή δωρεάς φοινικόδεντρων.

Εν πρώτοις, σκέφτεται κάποιος: “τί ωραία, να τα πάρουμε”… Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τα 200 φοινικόδεντρα βρίσκονται σε τοποθεσία του νομού Ηλείας. Ο δήμος πρέπει να επιβαρυνθεί με τα έξοδα μεταφοράς, υπό την απαραίτητη συνθήκη, ότι κάποιος ειδικός έχει ελέγξει την καλή τους κατάσταση. Επειδή δεν υπήρξε καμία τέτοια πληροφόρηση μα ούτε και διασφάλιση, κρατήσαμε επιφυλάξεις. Σας παραθέτουμε αυτούσιο το μέρος του απαντητικού mail για του λόγου το αληθές:  “Αποστείλατε την εισήγηση μισή ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης… Σύμφωνα με αυτή την εισήγηση, δεν αναφέρεται το κόστος εκρίζωσης, μεταφοράς κ. λ. π. που δεν περιλαμβάνονται στη δωρεά. Επιπλέον, έχει γίνει δια ζώσης εξέταση, έστω δια γυμνού οφθαλμού, προκειμένου να διαπιστωθεί, ότι, τα φυτά είναι υγιή; Διότι, εάν πρόκειται να πληρωθεί ένα ποσό, του οποίου το ύψος είναι άγνωστο, για φοινικοειδή, τα οποία ως γνωστόν, παρουσιάζουν ευπάθεια και στη συνέχεια, κατόπιν ιδίως της ταλαιπωρίας της εκρίζωσης και μεταφοράς, να νοσήσουν, δεν αξίζει τον κόπο. Για όλους αυτούς τους λόγους τοποθετούμαστε με ΛΕΥΚΟ. “

 Στην 42η 11-8-2021, παραμονή του συμβάντος στη Βασ. Παύλου, δεν λάβαμε μέρος, παρά μόνο κατόπιν προφορικής ειδοποίησης για το εκτός ημερησίας, που αφορούσε την έγκριση αποστολής τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους πυρόπληκτους και πιο συγκεκριμένα, στο νομό Ηλείας (ας ελπίσουμε ότι δεν κάηκαν τα δωρηθέντα φοινικόδεντρα!)

 Από αυτή την επιτροπή αναφέρουμε το θέμα: “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας, συμπλήρωσης και αναβάθμισης δικτύων χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και επιμέρους υποδομών τους, Τμήμα Α’ δικτύου χώρων πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου”

  • Ομάδα 1: Προμήθεια και εγκατάσταση φυτικού και αρδευτικού υλικού και λοιπών ειδών πρασίνου για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό δικτύου χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου. Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 3.455 717,24€.
  • Ομάδα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό δικτύου χώρων πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου. Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 1.901.444€.
  • Ομάδα 3: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών και υπαίθριων πάρκων τροχοσανίδας. Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 1.493.101€.

 ΣΥΝΟΛΟ: 6.850.262,24€

Πουθενά όμως, δεν αναφερόταν (και τίνι τρόπω άλλωστε) βίαιη αποξήλωση εναντίον των ιδιοκτησιών. Και αυτό το αναφέρουμε, καθώς διαβάσατε, αγαπητοί αναγνώστες, το χρονικό αυτής της επέμβασης εκ μέρους του δημάρχου, στην έγκριτη εφημερίδα, Εβδόμη και μόλις την περασμένη εβδομάδα. Διαπιστώσαμε εντούτοις έκπληκτοι ότι, στο 2ο θέμα της 44ης οικ. επ., υπήρχε εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του δήμου όπου αναφέροντο μεταξύ άλλων: Έγκριση απόφασης δημάρχου εκ μέρους του δήμου κατ’ αγνώστων δραστών για την αφαίρεση και καταστροφή ενδεικτικών πινακίδων… επί της Βασ. Παύλου.

Θυμόσαστε τον σχετικό διάλογο που παραθέσαμε στο χρονικό; Ο δήμαρχος λοιπόν, δια της νομικής υπηρεσίας του δήμου, ως πράττει κατ’ εξακολούθηση, επιβεβαιώνει όλα όσα γράφηκαν… Αποπειράται δηλαδή, να εμφανίσει (κατά βάση) εμένα ως παρανομούσα, αναφέροντας δύο μόνο αριθμούς της διεύθυνσης (Βασ. Παύλου) και μάλιστα πράττουσα ποινικό αδίκημα… Αν δεν αποτελεί αυτή η ενέργειά του, τον ορισμό της εμπάθειας στο πρόσωπό μου…

Οπως καταλαβαίνετε, για λόγους τακτ (για όσους το αντιλαμβάνονται) δεν έλαβα μέρος σε αυτή την συνεδρίαση (2-9) και με αντικατέστησε -τον ευχαριστώ- το αναπληρωματικό μέλος της οικ. επ. κ. Ν. Πέτροβιτς, αντιπρόεδρος ΔΣ και τακτικό μέλος της επ. ποιότητας ζωής.

Περιττό να πούμε, ότι η απόφαση δημάρχου, την οποία επικαλείτο η νομική υπηρεσία, καίτοι ζητήθηκε, δεν απεστάλη. Καταψηφίσαμε το θέμα, καθ’ ότι το περιεχόμενο της απόφασης ήταν άγνωστο σε εμάς, προσθέτοντας ότι είμαστε ενάντιοι σε τέτοιες ενέργειες.

Ο δήμαρχος πάντως, ενεργεί επιλεκτικά εμπαθώς εις βάρος ορισμένων δημοτών.

Θα πραγματοποιηθεί ΔΣ την ερχόμενη Δευτέρα και θα ξεκινήσει στις 5:30 το απόγευμα.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν.

Ι. Δόγκα. δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Leave a Comment

Scroll to Top