Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

Αγαπητοί αναγνώστες,

εν μέσω θέρους και μεταλλάξεων, δυστυχώς, της πανδημίας, σας ενημερώνουμε για την 34η οικονομική επιτροπή, που διεξήχθη στις 29-6.

 • Τη δαπάνη ασφάλισης, εντελώς απαραίτητη, των οχημάτων του δήμου, την υπερψηφίσαμε θέτοντας (ως συνήθως) ερωτήσεις, οι οποίες (ως συνήθως) έμειναν αναπάντητες. Επί παραδείγματι, συμπεριλαμβάνεται στην κάλυψη “αστική ευθύνη κατά τη λειτουργία του οχήματος ως εργαλείου” η υδροφόρα του 2006 αλλά όχι η υδροφόρα του 1986, που έχει απλή κάλυψη, γιατί;  Τί σημαίνει πρακτικά αυτή η διαφορά στην κάλυψη;  Κατά τον ίδιο τρόπο, όπως για την υδροφόρα του 1986, περιγράφεται η κάλυψη για 22 απορριμματοφόρα, 15 ημιφορτηγά, 2 καδοπλυντήρια, 1 καταβρεχτήρας, 12 πυροσβεστικά, 4 σαρωθρο/σκούπες και 1 τρακτέρ. Η συνολική δαπάνη για ένα έτος είναι 55.500€ , κατά την γνώμη μας όμως, αυτή η κάλυψη θα έπρεπε να υπάρχει για το σύνολο των οχημάτων του δήμου, που κυκλοφορούν και τα οποία εξ ορισμού έχουν την χρήση των εργαλείων. Ευνόητο, η δαπάνη θα ήταν τελείως διαφορετική και προς τα πολύ επάνω, μήπως όμως αξίζει έστω για την μια και μόνη περίπτωση, την απευχόμαστε, που θα εμπλεκόταν όχημα σε ατύχημα εν ώρα λειτουργίας;
 • Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για κτίρια, δημοτικό φωτισμό και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις.

  Αυτή η σύμβαση υπεγράφη στις 16-3-2021 εντούτοις, ο ανάδοχος ζητά ήδη επέκταση της σύμβασης, ήτοι επιπλέον 23.732,55€ με ΦΠΑ,  συγχρόνως παράταση του χρόνου κατά τρεις μήνες, μέχρι 16-12-2021. Δεν το υπερψηφίσαμε γιατί μας δημιουργεί εύλογη απορία το γεγονός της επέκτασης της σύμβασης κατά 10% με το ανάλογο επιπλέον τίμημα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα από την υπογραφή της.
 • Έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου της ανάπλασης της πλατείας 25ης Μαρτίου.

  Μέχρις ώρας η δαπάνη ανέρχεται στις 875.048,90€ χωρίς ΦΠΑ. Δεν υπερψηφίσαμε ούτε αυτό το θέμα, καθώς μας έκανε κακή εντύπωση η μείωση κατά 11.139€ της κατηγορίας ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.  Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να καταβάλλουμε προσπάθεια για την αύξηση αυτής της δαπάνης και όχι την μείωση.  Θυμίζουμε ότι η πλατεία ξεπερνά κατά πολύ τα 7 στρέμματα, επομένως θα μπορούσε να αποτελέσει όαση πρασίνου στην εν λόγω περιοχή. Επιπλέον, για τις αποξηλώσεις των στοιχείων αμιάντου δεν αναγράφεται η ειδική διαδικασία απομάκρυνσής τους, όπως και η διαχείριση με το ανάλογο πιστοποιητικό, όπως προβλέπεται για λόγους ασφαλείας της δημόσιας υγείας.
 • Έγκριση δαπανών για την μετακίνηση του δημάρχου προκειμένου για τη συμμετοχή και παρουσίαση του προγράμματος, Διαχωρίζω και Κερδίζω, στην Λευκωσία.

  Αρχικώς, είχαμε καταψηφίσει γιατί δεν αναφέρετο το ύψος της δαπάνης.  Εν προκειμένω,  καταψηφίσαμε ακριβώς γιατί αναφέρετο, δηλαδή, πρόκειται για 308,10€ , ποσό ανάξιο λόγου για να ζητηθεί εκ μέρους της διοίκησης.
 • Διαγραφή χρέους…

  Στην εισήγηση της νομικής υπηρεσίας διάβασαν, μεταξύ άλλων, τα έκπληκτα μάτια μας:  Ενας συνάνθρωπός μας κατέληξε το σωτήριο (όχι για εκείνον) έτος 1985 και ετάφη στο κοιμητήριο Βουλιαγμένης. Αυτό αναφέρετο στο έγγραφο από 26-6-2019. Καθώς δεν υπήρχε ανάληψη της σχετικής δαπάνης τότε από κάποιον, δημιουργήθηκε χρέος προς το δήμο. Το θέμα συζητήθηκε το 2009 από το ΔΣ Βουλιαγμένης και αποφασίστηκε για την απόδοση του χρέους να γίνουν οι νόμιμες διαδικασίες. Στο έγγραφο της από 24-6-2021 αναφερόταν:
  1. “τέλη ταφής και εκταφής του ενταφιασθέντος στις 4-12-1995”! Εντέλει, πότε ενταφιάστηκε ή εκταφιάστηκε στις 4-12-1985 και 4-12-1995; Πέπλο μυστηρίου…
  2. “το θέμα επανέρχεται μετά εξαετία… δεν ανευρέθησαν σχετικά στοιχεία”! Μα στοιχεία δεν είχαν ανευρεθεί ούτε ΟΛΑ τα προηγούμενα χρόνια!
  3. “δεν διευκρινίζεται ακριβώς το αίτημα”. Εδώ δεν είναι σαφής ο χρόνος ταφής/εκταφής, θα βρεθεί το αίτημα;…
  4. Καταλήγει η εισήγηση, “στα πλαίσια της αρχής χρηστής διοίκησης, το χρέος πρέπει να διαγραφεί”. Προφανώς, ύστερα από τόσα χρόνια, δεν υπάρχει άλλη λύση… Παρόλα αυτά, δεν υπερψηφίσαμε, καθώς, πέραν της μεγάλης ασάφειας του θέματος, δεν αναφέρθηκε, ούτε στην εισήγηση, ούτε σε κάποιο συνοδευτικό, το ύψος του ποσού, οι προσαυξήσεις και ενδεχομένως και κάτι άλλο… Επιπλέον, δεν προκύπτουν ενέργειες εκ της τότε (2015) και τωρινής διοίκησης προς την κατεύθυνση της επίλυσης, αντιθέτως, επιρρίπτονται ευθύνες στην υπηρεσία με τη φράση: “ο παρελθών χρόνος υπερβαίνει καταφανώς το εύλογο διάστημα εντός του οποίου η υπηρεσία έπρεπε να ερευνήσει σχετικώς”. Αυτή η φράση μας ενοχλεί ιδιαιτέρως γιατί καταδεικνύει την υπηρεσία ως υπεύθυνη και ωσάν η διοίκηση να είναι άμοιρη ευθυνών…
 • Άλλη μία διαγραφή χρέους μας δημιούργησε πολλές απορίες και τροφοδότησε την δυσπιστία μας έναντι της διοίκησης του δήμου.
  Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την εκκαθάριση του πολιτιστικού σωματείου Πανόραμα Βούλας. Συνολικό χρέος:104.206,72€.  Μέρος αυτού, προς το δήμο από μισθώματα, δημ. τέλη, δημ. φόρο. Από λογαριασμούς ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ. Προς ΔΟΥ Γλυφάδας και άλλα. Με μεγάλη προσοχή διαβάσαμε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και δεν υπερψηφίσαμε ρωτώντας τα εξής: Υφίσταται ως εκμισθώτρια η δημοτική επιχείρηση Ανάπτυξη Βούλας;  Αν όχι, υπάρχει διάδοχη κατάσταση;
  Τα οφειλόμενα μισθώματα και η αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης, που συνιστούν δημόσιο έσοδο γιατί δεν εισπράττονται από το δήμο;  Διότι, εάν πράγματι βεβαιώνονται ως δημόσιο έσοδο αλλά ο δήμος δεν τα εισπράττει, αυτό συμβαίνει επειδή δεν το επιθυμεί και έχει άραγε αυτό το δικαίωμα;
  Καθώς δεν μας εδόθη το μισθωτήριο-συμφωνητικό για το κυλικείο, το οποίο λειτουργούσε, ως εκ τούτου δεν γνωρίζουμε τους όρους και πώς το Σωματείο ενέχετο σε αυτή την μίσθωση, δεν μπορούμε να αποδώσουμε ευθύνη για το τυχόν χρέος από μόνη την λειτουργία αυτού.
  Από την έκθεση εκκαθάρισης δεν προκύπτουν κατατοπιστικά στοιχεία ως προς τον χρόνο τέλεσης αυτής. Θα έπρεπε όμως να την συνοδεύουν γιατί κατ’ αυτό τον τρόπο δεν τεκμηριώνεται η ακρίβειά της.
  Τελευταία ερώτηση και μεγάλη απορία: Στα πρακτικά αναφέρεται η ανάγκη διατήρησης του Σωματείου σε σχέση με την προστασία των 124 στρεμμάτων!  Πώς συνδέεται το Σωματείο με το ζήτημα των 124 στρεμ.;;;
 • Για το τέλος, υπάρχει ένα θέμα με τίτλο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου. Στην ολιγόγραμμη εισήγηση του νομικού συμβούλου του δήμου διαβάσαμε:  Στις 18-6-2021 μας κοινοποιήθηκε η από 17-6 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία ανακαλείται η από 3-5-1982(!!!) απόφαση παραχώρησης… αφορά το τεμ. 344 εμβαδού 15 στρεμ. του Αγροκτήματος Βάρης ΣΑΑΚ Βάρης Γηγενών.

  Οπως όλοι καταλαβαίνουμε για να σταλεί απόφαση της Αποκεντρωμένης αναφερόμενη σε απόφαση του 1982, προφανώς είχε προηγηθεί έγγραφο του δήμου. Ποιο; Πότε ακριβώς; Για ποιο λόγο;

  Επίσης, σύμφωνα με την εισήγηση, πρέπει ν’ αποφασίσει η οικονομική επιτροπή την άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επομένως, καλείται για πολλοστή φορά η οικ. επ. να βγάλει τα κάστανα από το μαγκάλι…

  Στη συνέχεια, διαπιστώνουμε ότι από την απόφαση της Αποκεντρωμένης με θέμα: “Ανάκληση Απόφασης Παραχώρησης του τεμ. 344 του Αγροκτήματος Βάρης… προς την Κοινότητα Βουλιαγμένης για αποκατάσταση Αστέγων Απόρων Κατοίκων” λείπει η 2η σελίδα!!!

  Παρακαλώ επιτρέψτε μου το πρώτο πρόσωπο. Επειδή φέρω το βάρος της ευθύνης, ως η μόνη εκ της αντιπολίτευσης στην οικ. επ.  έχοντας δε συγχρόνως πλήρη την συναίσθηση των καθηκόντων μου ως δημοτική σύμβουλος, καθώς επίσης, η διοίκηση δεν παρείχε ικανοποιητικά στοιχεία επί του θέματος, δήλωσα στο θέμα ΠΑΡΟΥΣΑ. Τονίζω όμως, ότι έχω αντίληψη του ζητήματος, πέραν των όσων παρουσιάστηκαν στην επιτροπή, τιμώντας προπάντων την θέση μου δεν θέλησα να τεθώ αντίθετη, τουλάχιστον μέχρι την πλήρη αποσαφήνιση του συγκεκριμένου. Ως προς την περιρρέουσα ατμόσφαιρα του ζητήματος, έχω ακούσει πολλά, τίποτε από αυτά εντούτοις, δεν μπορεί να ισοφαρίσει το ευφάνταστον της επικαιρότητας…

Επανερχόμεθα εις το τρίπτυχο, Προσοχή, Υπομονή, Δύναμη.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν.

Ι. Δόγκα. δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Top Related Post

Leave A Comment