Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

Αγαπητοί αναγνώστες,

επικεντρωνόμαστε στα σημαντικότερα θέματα των οικονομικών επιτροπών, που μεσολάβησαν και πιο συγκεκριμένα:

32η οικ. επ.  16-6-2021.

Έξι θέματα η ημερησία, την προηγουμένη όμως, 15-6, κατέφτασε η 4η αναμόρφωση και λίγο αργότερα, δεύτερο εκτός ημερησίας για την ίδια επιτροπή. Αυτό αφορούσε, Άσκηση Ενδίκου Μέσου για επιταγή από 31-5 και είχε επιδοθεί στις 2-6.

Καταψηφίσαμε την εισαγωγή τους ως έκτακτα, καθώς δεν προέκυπτε το κατεπείγον. Η έννοια του κατεπείγοντος συνίσταται στο έκτακτο, δηλαδή, πως κάτι άλλαξε, μετεβλήθη τελευταία στιγμή και χρειάζεται η εισαγωγή του θέματος ως έκτακτου. Δεν αφορά θέματα, ήδη γνωστά, που θα μπορούσαν να μπουν στην ημερησία αλλά κάποιος τα “ξέχασε” και τα θυμήθηκε την προηγουμένη… πόσο δε μάλλον, όταν αναφερόμαστε σε αναμόρφωση δαπανών.

Σε ό,τι αφορά το οφειλόμενο σχόλιο από πρότερη αναφορά μας περί καταψήφισης, δηλώνουμε τα εξής: Πράγματι, από το 2019 με τις “διορθώσεις του διορθωμένου Κλεισθένη” (μας συγχωρείτε για την παρήχηση-υπερβολή) προκειμένου μία παράταξη να καταψηφίσει τον προ-υπολογισμό, θα πρέπει να παρουσιάσει μία άλλη πρόταση. Σε αυτές τις “διορθώσεις” και ήδη από το καλοκαίρι του ’19 είχαμε διαβάσει όντως το σχετικό απόσπασμα -καταβάλλοντας, ομολογουμένως υπερπροσπάθεια λόγω του δυσνόητου των διορθώσεων. Ναι λοιπόν, πρέπει να υποβάλλει η αντιτιθέμενη παράταξη άλλη πρόταση, όμως στο ίδιο απόσπασμα αναφέρεται ότι ακόμη και για διαφωνία επί ενός μόνο κωδικού δαπάνης, δίδεται η δυνατότητα καταψήφισης με την κατάθεση διαφορετικής πρότασης και επί αυτής της βάσεως. Εν ολίγοις και εν προκειμένω, το δικαίωμα καταψήφισης απορρέει εκ της αντιθέσεως και σε έναν μόνο κωδικό. Σημειωτέον, πέρσι για το έτος 2020 και μέσα σε αυτά τα πλαίσια καταθέσαμε σχετική πρόταση, έχοντας προηγουμένως καταψηφίσει στην οικ. επ. και στα ΔΣ σειρά δαπανών. Ως αναμενόμενο, η πρότασή μας απερίφθη.

Το ακατανόητο, έτι περαιτέρω είναι ότι, αποπειράται πλέον η διοίκηση να “επεκτείνει” τα περί δικαιώματος καταψήφισης και στις αναμορφώσεις. Εμείς θεωρούμε ότι από την στιγμή που δύναται μία παράταξη να καταψηφίσει διαφωνώντας έστω και σε έναν κωδικό, για ποιο λόγο δεν μπορεί να καταψηφίσει αναμόρφωση, τμήμα δηλαδή του προ-υπολογισμού;  Διότι, οι αναμορφώσεις αφορούν ορισμένες μόνο δαπάνες και όχι συλλήβδην το σύνολο!  Επίσης θεωρούμε ότι δεν πρόκειται για ερμηνεία των οδηγιών αλλά παρερμηνεία. Εξάλλου, αυτή ήταν η 4η αναμόρφωση του τρέχοντος έτους, ξαφνικά θυμήθηκε η διοίκηση , ύστερα από τις τρεις που έχουμε καταψηφίσει, ότι τώρα στην 4η δεν μπορούμε να καταψηφίσουμε;… Το σχόλιο αφορά προηγούμενο ΔΣ στη διάρκεια του οποίου δεν έγινε δεκτή η καταψήφιση της αναμόρφωσης.

33η οικ. επ.  23-6-2021.

Σε αυτή την επιτροπή υπήρχαν 11 θέματα σχεδόν όλα σημαντικά, εμείς όμως σας παραθέτουμε τα εξής:

 • Αποδοχή Απόφασης του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου και της Απόφασης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων(Τ.Π.Δ.) Έγκριση Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2018”.
 • Τροποποίηση της από 2-12-2019 απόφασης του ΔΣ του δήμου σύμφωνα με την απόφαση του Τ.Π.Δ.     

  Τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο δηλώσαμε την παρουσία μας, καθώς, πρόκειται ουσιαστικά για αποδέσμευση λογαριασμού από το Τ.Π.Δ. και παράταση σύμβασης με χρήση του ειδικού λογαριασμού έως το 2023. Κοντολογής όμως, αυτό που ζητήθηκε από την οικ. επ. ήταν να εξουσιοδοτήσει το δήμαρχο (εν λευκώ, προφανώς) για κάθε σχετική ενέργεια. Το δε πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2018” δεν είναι τίποτε άλλο παρά η σύμβαση για τα συστήματα υπόγειων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης. Αλλά στην τροποποίηση της απόφασης του ΔΣ του δήμου, επεισέρχεται και το Σχέδιο Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Δεν γνωρίζουμε τις πρότερες ενέργειες της διοίκησης, προ του 9ου του 2019, στεκόμαστε πάντα σκεπτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι της, καθώς μας έχει δώσει πλείστα όσα  δικαιώματα  ως προς αυτό…
 • Παράταση σύμβασης από 9.7.2020 για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Προγραμμάτων Ανακύκλωσης και Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων.   

  Σε προηγούμενο κείμενο της έγκριτης εφημερίδας Εβδόμη, αναφερθήκαμε στην περιττή αυτή δαπάνη, για την  οποία ζητήθηκε, εν προκειμένω, παράταση κατά 6 μήνες. Καταψηφίσαμε, καθώς θεωρούμε ότι στις υπηρεσίες του δήμου υπάρχουν άτομα ικανά για να διεκπεραιώσουν αυτή τη συμβουλευτική υπηρεσία. Επομένως, περιττή. Επίσης, η σαθρή αιτιολογία της πανδημίας… φτάνει!!!
 • Προμήθεια κάδων, 45 πράσινοι των 1. 100 λίτρων, 45 μπλε, ίδιας χωρητικότητας, 220 πράσινοι των 600 λίτρων και ανταλλακτικά αυτών. Συνολική δαπάνη 74.400€.   

  Οι κάδοι είτε, επειδή καταπονούνται και αχρηστεύονται, είτε, επειδή ποτέ δεν είναι αρκετοί, καθίστανται απαραίτητοι ως προς την επιπλέον προμήθεια. Υπερψηφίσαμε και ρωτήσαμε για την προηγούμενη προμήθεια, συνολικά 530 κάδων, αν έχει ολοκληρωθεί, καθώς δεν έχει συμπληρωθεί χρόνος από την προηγούμενη φορά που πραγματοποιήθηκε. Απάντηση, δεν υπήρξε.
 • Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για Σχεδιασμό Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και Προώθηση Ηλεκτροκίνησης. Δαπάνη, 49.600€. 

  Δεν υπερψηφίσαμε γιατί η δαπάνη παρουσιάζει ασάφεια ως προς την χρηματοδότηση. Επιπλέον, η παροχή αυτής της υπηρεσίας θα μπορούσε να γίνει δωρεάν , αφού συμπεριλαμβάνεται στους όρους σύμβασης της προμήθειας συστημάτων φόρτισης.
 • Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
  • Ομάδα Α, απολύμανση 35.488,8€
  • Ομάδα Β, σύστημα καθαρισμού αέρα 50.220€
  • Ομάδα Γ, τεστ ανίχνευσης 17.500€
  • Ομάδα Δ, εξοπλισμός, μάσκες, τζελ κ.λ.π. 7.063,32€

   Σύνολο 110.272,12€ με ΦΠΑ.   

   Για το συγκεκριμένο θέμα επίσης ρωτήσαμε πολλά, αναρτήσαμε και δημοσιεύσαμε σχετικώς και για πρώτη φορά καταψηφίσαμε δαπάνη για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι λόγοι; Απλοί και ξεκάθαροι:
   1. Το σύστημα καθαρισμού αέρα δεν διαθέτει επίσημη πιστοποίηση για την αποτελεσματική προστασία.
   2. Δεν αναφέρεται η κατασκευάστρια εταιρεία και εάν διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.
   3. Τα φίλτρα των συσκευών, όταν θα πρέπει ν’ αλλάξουν, πώς θα γίνει, ποιος αναλαμβάνει και πού οδηγούνται τα χρησιμοποιημένα; Υπάρχει απολύτως συγκεκριμένη διαδικασία με αυστηρές προδιαγραφές.
   4. Δεν δόθηκε ποτέ στον Δ. Δαβάκη, όπως ζήτησε σε δύο διαδοχικά ΔΣ το μητρώο προμηθευτών, ειδικότερα για θέματα πανδημίας.
 • Αποτέλεσμα δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού χώρου στον όρμο Ζώσκα, Βουλιαγμένη.
  Χρονική διάρκεια μίσθωσης: 9 έτη με δυνατότητα παράτασης επιπλέον τριών!
  Τιμή μίσθωσης: 18.000€ ετησίως.

   Καταψηφίσαμε, ως είχαμε τοποθετηθεί εξαρχής και επί της αρχής. Είμαστε εντελώς αντίθετοι διότι, πέραν ΟΛΩΝ των υπολοίπων, ο χώρος δεν είναι κατάλληλος, καθώς δεν διαθέτει τις απαραίτητες προδιαγραφές.

   Κλείνουμε με τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ, την οποία υπερψηφίσαμε μεν για το εύρυθμον, ζητήσαμε όμως και πάλι να μας κατατοπίσει κάποιος… Πώς γίνεται η επαναβεβαίωση της οφειλής σε διεύθυνση εξωτερικού; Πώς δηλαδή, διασφαλίζεται η είσπραξη των ποσών από τις υπηρεσίες του δήμου;  Οι δε επαναβεβαιώσεις οφειλών στην αλλοδαπή, παγκοσμίου εύρους, στη συγκεκριμένη περίπτωση ανέρχονται στα 600€. Για λόγους στατιστικής, σας αναφέρουμε ότι επί 32 περιπτώσεων, οι 17 αφορούσαν διευθύνσεις εξωτερικού. Επομένως, εάν δεν εισπραχθούν, θα προστεθούν και αυτά στον μακρύ κατάλογο των ανείσπρακτων προηγουμένων ετών;…

   Αγαπητοί αναγνώστες, διανύουμε ακόμη διάστημα κατά το οποίο η μισητή πανδημία και οι μεταλλάξεις αυτής καλά κρατούν, σας παροτρύνουμε λοιπόν να συνεχίσετε να είστε προσεκτικοί.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν.

Ι. Δόγκα. δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Top Related Post

Leave A Comment