Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

Με την από 15-2-2021 επιστολή της παράταξής μας, η οποία υπογραφόταν από εμένα και απευθυνόταν προς τους επικεφαλής όλων των παρατάξεων που μετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, ζήτησα την από κοινού υποβολή εγγράφου αιτήματός μας προς την Δημοτική Αρχή, προκειμένου να μας χορηγηθούν αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί επί της μακράς αντιδικίας με την Μ.Ε.Ε.Κ.Β αναφορικά με την από μέρους της διεκδίκηση κοινόχρηστων – και παραχωρημένων στο Δήμο μας – χώρων στο παραλιακό μέτωπο της Βούλας, η οποία, διεκδίκησή της, φαίνεται να έχει επεκταθεί και σε φερόμενες διαφυγούσες αξιώσεις της ύψους κάποιων εκατομμυρίων ευρώ οι οποίες (και πάλι όπως φαίνεται) της επιδικάσθηκαν μέχρι κάποιου ύψους.

Στην ενέργεια μου αυτή προχώρησα, αφενός ύστερα από αίτημα πολλών συμπολιτών μας οι οποίοι εύλογα επιζητούν μια ουσιαστική, επιτέλους, πληροφόρηση για το εξαιρετικά σοβαρό αυτό ζήτημα που αφορά έναν από τους βασικότερους πνεύμονες πρασίνου και αναψυχής της πόλης μας και ασφαλώς τον κυριότερο στη Δημοτική Ενότητα της Βούλας, αφετέρου διότι και ο ίδιος πλέον θεώρησα ότι η παρεχόμενη πληροφόρηση, που περιοριζόταν στις ευκαιριακές αναφορές του Δημάρχου επ’ ευκαιρία ερωτημάτων κατά τη διαδικασία συνήθως της συζητήσεως των θεμάτων προ ημερησίας διατάξεως στο Δημοτικό Συμβούλιο (μια ενημέρωση λοιπόν η οποία δεν προερχόταν καν από νομικό), ήταν εξ αντικειμένου ελλιπής. Σημειώνω δε, ότι παρά το πολυάριθμο των δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα επί του ζητήματος, εντούτοις ο κ. Δήμαρχος δεν μερίμνησε ώστε να τύχουμε οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων (και τουλάχιστον εγώ) της αναγκαίας και στοιχειώδους πληροφόρησης επί του περιεχομένου τους με τον μόνο προφανή και αποδεκτό τρόπο : Δηλαδή εκείνον της χορήγησης αντιγράφων των σχετικών δικαστικών αποφάσεων προς εμάς.

Αυτή η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα το μεν να μην γνωρίζει κανείς μας (και τουλάχιστον εγώ) με στοιχειώδη ασφάλεια το τι έχει συμβεί ή το τι πρόκειται να συμβεί (απλώς διαπίστωσα και εγώ την ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη της τοποθέτησης ταμπέλας της ΜΕΕΚΒ στην παραλία προς «ανακοίνωση» του φερόμενου ιδιοκτησιακού της δικαιώματος) το δε να παρατίθεται στον τοπικό τύπο σειρά σχολίων ή ερωτημάτων για το ζήτημα αυτό ακόμη και από δημοτικές παρατάξεις, χωρίς όμως προηγουμένως κανείς μας, εξ όσων γνωρίζω, να είχε τύχει της αναγκαίας πρωτογενούς ενημέρωσης η οποία θα μπορούσε να συντελεστεί μόνο με τη λήψη αντιγράφου των σχετικών δικαστικών αποφάσεων προς μελέτη του περιεχομένου τους.

Εν’όψει λοιπόν της κατάστασης αυτής, ανέλαβα την πρωτοβουλία, υπό την ιδιότητά μου ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, να απευθύνω προς όλους τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων πρότασή μου προς υποβολή κοινού αιτήματος προς τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να μας χορηγηθούν αντίγραφα των σχετικών δικαστικών αποφάσεων – επαναλαμβάνω και μόνο των αποφάσεων – οι οποίες ασφαλώς έχουν δημοσιευθεί νομίμως και ενδεχόμενα κάποιες αυτών να έχουν καταστεί τελεσίδικες ίσως δε και αμετάκλητες (κάτι που ασφαλώς δεν το γνωρίζω μετά βεβαιότητας, ακριβώς εξαιτίας του ελλείμματος ουσιαστικής ενημέρωσης που παρατηρείται μέχρι στιγμής).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 8/2/2021 έγινε αναφορά – αιφνιδιαστική θα την έλεγα – από επικεφαλής δημοτικής παράταξης σχετικά με το περιεχόμενο της εν προκειμένω επιστολής μου, ενώ εγώ δεν σκόπευα να θέσω το θέμα αυτό αφού θεωρούσα ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αντιδεοντολογικό, δεδομένου ότι ακόμη δεν είχα λάβει απαντήσεις από τις δημοτικές παρατάξεις προς τις οποίες είχα απευθυνθεί – πλην μίας και ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της απάντησης της – και ως εκ τούτου αυτονόητα εκτιμούσα ότι το θέμα δεν ήταν ώριμο προς συζήτηση. Μία συζήτηση η οποία τελικώς μπορεί να μην χρειαζόταν καν να διεξαχθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον η Δημοτική Αρχή ικανοποιούσε το αίτημα που θα της θέταμε από κοινού και εγγράφως οι επικεφαλής των παρατάξεων. Και έτσι, το θέμα αυτό – που ασφαλώς δεν προσφέρεται για κανενός είδους εκμετάλλευση – δεν θα ελάμβανε άσκοπες διαστάσεις ενώ ταυτόχρονα το ζητούμενο, εκείνο δηλαδή της ενημέρωσης των επικεφαλής των παρατάξεων, θα επιτυγχάνετο.

Προς μεγάλη όμως έκπληξή μου, διαπίστωσα, ότι όχι απλώς ο κ. Δήμαρχος δεν εξέφρασε την οποιαδήποτε απορία για την ύπαρξη (και το περιεχόμενο) της εν προκειμένω επιστολής μου, αλλά αντίθετα, έδειξε, ότι γνωρίζει πλήρως αυτή και μάλιστα προχώρησε και στον σχολιασμό της! Στο σημείο αυτό, τονίζω, ότι η εν λόγω επιστολή μου εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο προς τους επικεφαλής των λοιπών δημοτικών παρατάξεων και όχι όμως προς τον ίδιο τον κ. Δήμαρχο. Συνεπώς και κατά πρώτον, καλό θα ήταν, για την ενημέρωση πρωτίστως των δημοτών, να εξηγήσει ο κ. Δήμαρχος τον τρόπο με τον οποίο περιήλθε σε γνώση του η συγκεκριμένη επιστολή μου – πιθανώς ακόμη και την ίδια ημέρα που την απέστειλα προς τους αποδέκτες της, στους οποίους, επαναλαμβάνω, δεν συμπεριλαμβανόταν ο κ. Δήμαρχος.

Κατά τη διάρκεια της παραπάνω συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, ο κ. Δήμαρχος δεσμεύτηκε τελικώς ενώπιον του Σώματος και ασφαλώς ενώπιον όλων των παρακολουθούντων αυτήν διαδικτυακά συμπολιτών μας, ότι θα παραδώσει, άμεσα μάλιστα, αντίγραφα των σχετικών δικαστικών αποφάσεων προς όλους τους επικεφαλής, σε ικανοποίηση τελικώς του αιτήματος της παράταξής μας. Η δέσμευση δε αυτή του κ. Δημάρχου, ανακοινώθηκε από πλευράς του, χωρίς τον οποιονδήποτε όρο ή προαπαιτούμενο για την τήρησή της, κάτι που δεν προκάλεσε έκπληξη σε κανέναν αφού ασφαλώς δεν θα ήταν δυνατόν να συμβεί κάτι το διαφορετικό, δεδομένου ότι οι αποδέκτες των αντιγράφων των δικαστικών αποφάσεων δεν θα ήσαν κάποιοι τρίτοι, εξωτικοί ως προς τα δημοτικά πράγματα, αλλά θα ήσαν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου μας. Πρόσωπα δηλαδή ως προς τα οποία συντρέχουν τα τεκμήρια της υπευθυνότητας και της στοιχειώδους σοβαρότητας, καθώς και εκείνο την αφοσίωσης στην προαγωγή των καλώς νοουμένων συμφερόντων του Δήμου μας και των δημοτών παρά τις όποιες αυτονόητες διαφορές που μπορεί να υφίστανται μεταξύ των παρατάξεων ως προς τον επιλεγόμενο τρόπο υλοποίησης του στόχου αυτού κάθε φορά. Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζω, ότι προσωπικώς έτυχα της τιμής να έχω το πρώτον εκλεγεί από τους δημότες στη θέση του δημοτικού συμβούλου ήδη από το έτος 2007 η δε παράταξη της οποίας επίσης έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής κατέλαβε την δεύτερη θέση κατά τις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές. Συνεπώς, δικαιούμαι απολύτως να φρονώ ότι τα παραπάνω τεκμήρια συντρέχουν στο πρόσωπο μου και δεν θα ήταν δυνατόν – χωρίς τον οποιονδήποτε αποχρώντα λόγο – να αμφισβητηθούν αμέσως ή εμμέσως από τον οποιονδήποτε, όποια θέση κι αν κατέχει εκείνος!

Σε συνέχεια λοιπόν των παραπάνω, και προκειμένου να διευκολύνω την Δημοτική Αρχή στην υλοποίηση της παραπάνω δέσμευσής της, αλλά και προκειμένου να προσδώσω μία στοιχειώδη επισημότητα στο αίτημά μου, απέστειλα προς τον κ. Δήμαρχο την από 12/2/2021 επιστολή μου, η οποία κατά το τμήμα αυτής που ενδιαφέρει την εν προκειμένω υπόθεση είχε κατά λέξη ως εξής:

«…Σε συνέχεια της – ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και κατά τη συνεδρίαση της 08 /02/2021 – δέσμευσής σας, ζητώ να μου χορηγήσετε αντίγραφα του συνόλου των δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τα ελληνικά Δικαστήρια, σε σχέση με την αντιδικία Δημοσίου / Δήμου μας με την Μ.Ε.Ε.Κ.Β., για την μείζονα παραλιακή έκταση (κατάστημα «ΝΟΤΟΣ»), δηλαδή των τυχόν προδικαστικών, οριστικών, τελεσίδικων και αμετάκλητων αποφάσεών των, κάθε βαθμού δικαιοδοσίας και κάθε είδους διαδικασίας, που αναφέρονται σε ζητήματα κυριότητας κ.λπ που τέθηκαν με τις όποιες διεκδικητικές / αναγνωριστικές αγωγές της εταιρείας αυτής, καθώς και εκείνες που αναφέρονται στα φερόμενα ως διαφυγόντα μισθώματα κ.λπ.»

Μετά την παρέλευση λίγων ημερών κλήθηκα στο Δημαρχείο για την παραλαβή των δικαστικών αποφάσεων που ζητήθηκαν, οπότε και προσήλθα την ώρα που συμφωνήθηκε. Εκεί, προς μεγάλη μου έκπληξη, διαπίστωσα, ότι στο σχετικό κείμενο που είχε συνταχθεί – άγνωστο από ποιον ή με την υπόδειξη ποιου – που θα συνιστούσε το «αποδεικτικό παραλαβής» των αποφάσεων και το οποίο τιτλοφορείτο ως «ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΗΛΩΣΗ», συμπεριλαμβανόταν η εξής καταληκτική παράγραφος, η οποία είχε τεθεί υπό τύπον δικής μου «δηλώσεως» (!) και προς άγνωστο αποδέκτη της (αφού κανένα όνομα δεν αναφερόταν), δηλαδή ότι : «Ο παραλαμβάνων δηλώνει ότι οι αποφάσεις ζητήθηκαν για προσωπική του ενημέρωση και ενημέρωση της παράταξής του καθώς και ότι δεν πρόκειται να παραδώσει αντίγραφά τους προς τρίτους τον ημερήσιο και τοπικό τύπο, διότι η συνολική αντιδικία παραμένει εκκρεμής και ενδεχομένως οποιαδήποτε διαρροή να αποβεί βλαπτική για τα συμφέροντα του Δήμου».

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, η συγκεκριμένη αναφορά που είχε τη μορφή της προϋπόθεσης για το αν τελικώς θα παραλάβω ή όχι τις δικαστικές αποφάσεις, τυγχάνει απολύτως απαράδεκτη – με κάθε έννοια – και ταυτόχρονα ακραία προσβλητική για το πρόσωπό μου σύμφωνα με αυτά που ήδη ανέφερα αλλά και για όλη την παράταξη και τους πολίτες που εκπροσωπώ. Αλλά και ταυτόχρονα δημιουργεί ερωτηματικά ως προς την σκοπιμότητά της. Διότι η απαιτούμενη «δήλωσή μου» περί μη παράδοσης προς τρίτους και τον ημερήσιο και τοπικό τύπο των δικαστικών αποφάσεων, ήταν απολύτως περιττή (διότι δεν υπήρχε η παραμικρή περίπτωση να πράξω κάτι τέτοιο και δεν επιτρέπω στον οποιονδήποτε να με υποβάλλει στην όποια εξευτελιστική μεταχείριση), αλλά ταυτόχρονα προκαλεί συνθήκες «κυνηγιού μαγισσών» κατά την περίπτωση που η όποια διαρροή προς τρίτους – αλήθεια ποιοι θα μπορούσε να είναι αυτοί; – ή τον ημερήσιο / τοπικό τύπο γίνει από τον οποιονδήποτε άλλον! Αλλά και ρωτώ: Ακόμη και υποθετικά να λάμβανε γνώση ο τοπικός τύπος του διατακτικού των δικαστικών αποφάσεων (δηλαδή και μόνο ως προς το αποτέλεσμά τους) πως θα βλάπτονταν τα συμφέροντα του Δήμου; Δηλαδή ο τοπικός τύπος τι κακό θα προξενούσε στην υπόθεση αν μπορούσε απλώς να πληροφορήσει τους πολίτες για την πορεία των υποθέσεων κατά το αποτέλεσμα αυτών; Όταν γενικώς γινόταν ικανή αναφορά στον ίδιο τύπο για άλλες δικαστικές υποθέσεις τότε δεν υπήρχε πρόβλημα; Δηλαδή είναι προτιμότερο οι πολίτες να πληροφορούνται τις εξελίξεις μέσω των ταμπελών της ΜΕΕΚΒ; Σε τελική ανάλυση τι φόβος υπάρχει; Και τελικά όταν η υπόθεση βρίσκεται στα τελικά δικονομικά της στάδια πως μπορεί να προκληθεί βλάβη στα συμφέροντα του Δήμου;

Εχόντων λοιπόν έτσι των πραγμάτων αρνήθηκα ασφαλώς να υπογράψω το κείμενο αυτό. Παρά δε τη προσβλητική μεταχείριση της οποίας έτυχα – η οποία δεν περιορίζεται μόνο στο πρόσωπό μου αλλά αντανακλάται στη μερίδα των συμπολιτών μας τους οποίους εκπροσωπώ – έσπευσα, εξαντλώντας κάθε όριο ανοχής και καλοπιστίας προκειμένου να μην δημιουργηθεί περαιτέρω ζήτημα και κατόπιν προτροπής στελέχους του Δήμου, να αναδιατυπώσω την παράγραφο αυτή, ως εξής : «Ο παραλαμβάνων δηλώνει ότι οι αποφάσεις ζητήθηκαν αποκλειστικώς, για προσωπική ενημέρωσή του υπό την ιδιότητα του επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης. Δεν πρόκειται δε να χορηγήσει αντίγραφα προς τον οποιονδήποτε και τούτο ως μέτρο πρόνοιας προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου, λαμβανομένου υπόψη ότι η σχετική δικαστική αντιδικία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, σύμφωνα με την παρασχεθείσα πληροφόρηση».

Και την απέστειλα. Κι όμως : Απάντηση ποτέ δεν πήρα.

Από τη θέση λοιπόν αυτή ζητώ από τον Δήμαρχο να πληροφορήσει τους πολίτες (και όχι βεβαίως να «δηλώσει» προς αυτούς…. !) για το αν είναι ενήμερος για το περιεχόμενο του αρχικού κειμένου που μου δόθηκε και αν υιοθετεί το περιεχόμενό του ή όχι. Και αν ναι να εξηγήσει τους λόγους. Αν όχι, τότε να σπεύσει να διορθώσει το ατόπημα αυτό και να φροντίσει να μου παραδοθούν «άνευ όρων και προϋποθέσεων» οι δικαστικές αποφάσεις που ζήτησα. Αλλιώς δικαιούμαι να θεωρώ ότι η όλη δέσμευσή του περί παραδόσεως των αποφάσεων – τουλάχιστον προς το πρόσωπό μου – έγινε μόνο προς δημιουργία εντυπώσεων χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.

Δημήτρης Δαβάκης