Απ’ευθείας ανάθεση για προμήθεια συσκευών απολύμανσης αέρα με φίλτρα τεχνολογίας DFS

Το «ΚΥΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» εκφράζει την έντονη διαφωνία του ως προς το 6ο θέμα της τελευταίας Ο.Ε. και συγκεκριμενα:

  1. Δεν υπάρχει καμία πιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των συσκευών αυτών κατά του COVID-19 όπου και να ψάξαμε στο site της εταιρείας που τα εισάγει (κύριος οίδε από που…). Απλά ισχυρίζονται πως τα φίλτρα αυτά κατακρατούν σωματίδια μικρότερα του 0,01 μm. Ποιος το πιστοποιεί αυτό; Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας κατά δήλωσή του; Και από αυτή τη δήλωση τεκμαίρεται πως κατακρατούν και τον COVID-19 επειδή είναι αυτού του μεγέθους; Αυτό είναι απλά μια εικασία. Ποιος το πιστοποιεί αυτό; Δεν καταπολεμάται μια πανδημία με εικασίες αλλά με πιστοποιημένα προϊόντα από εγκεκριμένους φορείς πιστοποίησης.
  2. Τα φίλτρα αυτά (DFS) που κατακρατούν όλα αυτά τα μικρόβια τι πιστοποιήσεις έχουν; Κάθε πότε απαιτείται η αντικατάστασή τους; Τι επιβάρυνση έχει αυτό στο κόστος τους; Ποιος αναλαμβάνει να τα αντικαταστήσει μιας και βρίθουν μικροβίων (όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται); Που πρέπει να απορρίπτονται; Όπου τύχει; Υπάρχει πιστοποιημένη διαδικασία γι’αυτό;
  3. Όλες οι ιατροτεχνολογικές συσκευές που πωλούνται στο δημόσιο και ειδικά στα δημόσια νοσοσκομεία, όπως όλα εκείνα που η συγκεκριμένη εταιρεία ισχυρίζεται πως έχει ήδη προμηθεύσει στο site της (Λαϊκό, Σωτηρία, Θριάσιο, Ευαγγελισμό, Αττικό και πολλά άλλα), πρέπει να είναι κατ’αρχήν πιστοποιημένες για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους και η κατασκευάστρια εταιρεία όπως και η προμηθεύτρια εταιρεία να έχουν την πιστοποίηση ISO 13485 (κατασκευής, προμήθειας και service ιατροτεχνολογικών προϊόντων). Αυτό επιβάλλει ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Συνεπώς, εάν όντως έχουν πραγματοποιηθεί οι αναφερόμενες προμήθειες σε όλα αυτά τα δημόσια νοσοκομεία, η εταιρεία που κατασκευάζει και εκείνη που εμπορεύεται τις συγκεκριμένες συσκευές θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες με ISO 13485. Εάν είναι πιστοποιημένες με ISO 13485, γιατί δεν το αναφέρουν στο site τους; Διότι εάν τελικώς δεν είναι πιστοποιημένες με ISO 13485 δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τον παραπάνω Ευρωπαϊκό κανονισμό, να έχουν πραγματοποιήσει τις εν λόγω προμήθειες. Τι από τα δύο συμβαίνει; Και το πιο σημαντικό, γιατί ο Δήμος Βαρης-Βουλας-Βουλιαγμενης ως δημόσια υπηρεσία δεν θεωρεί τα πιστοποιητικά ασφάλειας και αποτελεσματικότητας και το ISO 13485, ως προαπαιτούμενα της συγκεκριμένης προμηθειας;
Scroll to Top