Στα δύσβατα μονοπάτια του δήμου ΒΒΒ (της Ι. Δόγκα) – 26/6/2021

Αγαπητοί αναγνώστες,

σας ενημερώνουμε για τις οικονομικές επιτροπές που έχουν διεξαχθεί και είναι αρκετές…  Καθυστερούμε λίγο και μας συγχωρείτε, λόγω όμως της αναφοράς στο προηγηθέν ΔΣ και εξαιτίας του ότι,  φτάσαμε μέχρι και τρεις επιτροπές την εβδομάδα, καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια για το έγκαιρο…  το έγκυρο, είπαμε, αδιαπραγμάτευτο!

  Στα τέσσερα θέματα της 29ης , Δευτέρα 7-6,  τοποθετηθήκαμε αρνητικά σε όλα. 

Ενα από αυτά ήταν: “Αποδοχή δωρεάς υπό εκπόνηση υδραυλικών μελετών στα πλαίσια του έργου, Διαμόρφωση Οργανωμένης Τουριστικής Κατασκήνωσης (Camping)5* στην Ακτή Α’ Βούλας (Κάμπιγκ Βούλας)”.  Εδώ ταιριάζει (πάλι) «ΦΟΒΟΥ ΤΟΥΣ ΔΑΝΑΟΥΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΦΕΡΟΝΤΑΣ》.  Πρόκειται για μελέτη ύψους 20.000€,  μέρος έργου που έχουμε καταψηφίσει.  Για να εξηγηθούμε, το έργο είναι απαραίτητο αλλά εντάσσεται σε σύνολο, στο οποίο αντιτιθέμεθα.  Εξάλλου, στη συγκεκριμένη εισήγηση γινόταν αναφορά 5 υποστηρικτικών μελετών ΜΗ επισυναπτόμενων, χωρίς εξήγηση/περιγραφή του πού αρχίζει (το έργο) και πού τελειώνει, αν επέρχεται περαιτέρω διαμόρφωση στην παραλία και διάφορα άλλα τεχνικής φύσεως ζητήματα.  Το κυριότερο όλων όμως, όπως προαναφέραμε, πρόκειται για θέμα μισθωτικής σύμβασης, για την οποία διατηρούμε ισχυρές επιφυλάξεις. 

Αρνητική τοποθέτηση είχαμε, σύμφωνα με την υπόσχεσή μας, σε παρατάσεις, που αφορούσαν, η μία σύμβαση υπογεγραμμένη το 2018, αιτούμενη δε 5η παράταση! Και η άλλη, Κατασκευή Πεζοδρομίων 2017! Για όνομα! Επιτέλους, αυτό το έργο πρέπει να κλείσει, την στιγμή μάλιστα κατά την οποία, υπάρχει νέα δαπάνη με το ίδιο αντικείμενο και ύψους περίπου 1.000.000€. 

Το τελευταίο που καταψηφίσαμε αφορούσε διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών (θέμα που σπανίως καταψηφίζουμε).  Εν προκειμένω, γινόταν αναφορά σε δικαστικές αποφάσεις, βάσει των οποίων διεγράφοντο ποσά 1.225 και 700 ευρώ αντίστοιχα.  Δεν αντιλέγουμε ότι χρήζουν διαγραφής, θα έπρεπε όμως και στοιχειωδώς να επισυνάπτονται οι δικαστικές αποφάσεις με τα σχετικά παραστατικά.  Στα πλαίσια της διαφάνειας πάντα… 

30η, Τετάρτη 9-6-2021. 

Διαγραφή ή μη του συνολικού ποσού κεφαλαίου 780€, πλέον προσαυξήσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

Καταρχάς, βάσει της μέχρι τούδε πορείας μας στην οικ.  επιτροπή διαπιστώνουμε ότι, κάθε φορά που υπάρχει στο θέμα το “ή μη”,  η υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης…  Πάντως, αφορούσε αίτημα ταφής, παράτασης (πρώτης και δεύτερης) που χρονολογείται από το έτος 2015! Από την τότε πρόεδρο της δημοτικής ενότητας ορίστηκε ημερομηνία εκταφής στις 15-7-2016.  Χωρίς κάποια άλλη πληροφορία, ζητήθηκε από την οικ. επ. ν’ αποφασίσει για τη διαγραφή “ή μη” συνολικού ποσού 780€ πλέον προσαυξήσεων.  Αν και το θέμα είναι στενάχωρο, ως προς το αντικείμενο που πραγματεύεται, μας δημιουργεί εντούτοις ένα μειδίαμα, καθώς, δεν πληροφορούμαστε εάν έγινε η εκταφή (προφανώς και έγινε), αφετέρου, είτε θετική, είτε αρνητική τοποθέτηση, δεν αλλάζει κάτι στο γεγονός, παρά μόνο στο ποσό.  Σε ότι αφορά δε το ποσό των προσαυξήσεων: Στην εισήγηση η οφειλή βεβαιώθηκε στις 14-5-2020, ήδη ένα χρόνο πίσω.  Δεν αναφέρεται το ποσό των προσαυξήσεων.  Κυρίως όμως, δεν γίνεται αντιληπτό εάν η χρονική απόκλιση αυτών των ετών, οφείλεται στην αιτούσα ή στην υπηρεσία.  Τοποθετηθήκαμε με ΛΕΥΚΟ, συμφωνούμε για το κεφάλαιο, δεν ξέρουμε τί ισχύει για τις προσαυξήσεις. 

“Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για τη συμμετοχή του στην παρουσίαση του Προγράμματος Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων -Διαχωρίζω και Κερδίζω- του Δήμου Αγλαντζιάς, Λευκωσίας”

Δεν εγκρίναμε την μετακίνηση του δημάρχου!…  Η κάλυψη δαπανών αφορούσε τα αεροπορικά και μία διανυκτέρευση, χωρίς την ημερήσια χρηματική αποζημίωση.  Στην εισήγηση βέβαια ΔΕΝ υπήρχε κάποιο ποσό, μπορούσε ο καθένας να υποθέσει ό,τι ήθελε.  Αυτή, είναι η μία παράμετρος.  Η άλλη όμως, έχει να κάνει αμιγώς με την πολιτική υφή του ζητήματος: Είναι άραγε τόσο επιτυχές το πρόγραμμα, ούτως ώστε να το προωθήσει ο ίδιος σε δήμο της Κύπρου; Για να δούμε κάποια στοιχεία. 

  Αφορούν μόνο το τελευταίο έτος, από 1-7-2020 έως σήμερα. 

 Α.  Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση των απορριμμάτων στο δήμο ΒΒΒ. 

  •   Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη δράσεων για το πρόγραμμα,  διαλογή στην πηγή, 1-7-2020  ύψους 66.960€
  •   Προμήθεια πλαστικών βιοδιασπώμενων σάκων, επίσης 1-7-2020  ύψους 90.000€
  •   Αποδοχή ανεπεξέργαστων αστικών στερεών αποβλήτων, 2-12-2020  ύψους 75.000€ και η τιμή έκλεισε στα 35€/τόνο στις 14-4-2021. 
  •   Διαχείριση υπολειμμάτων ΚΔΑΥ μπλε κάδου,
  • 2-12-2020  ύψους 108.500€. 

Σύνολο περί τις 340.000€

Απόδοση από το περσινό εδαφοβελτιωτικό (στην καλύτερη των περιπτώσεων που δόθηκαν και οι 16.000 σάκοι) 23.500€. 

Β.  Έμμεσες σχετικές δαπάνες. 

  • Προμήθεια γεφυροπλάστιγγας μεταφόρτωσης απορριμμάτων 55.000€
  • Προμήθεια δύο συστημάτων ζύγισης και ταυτοποίησης κάδων απορριμ.  74.000€
  • Προμήθεια λυόμενων χοανών σταθμού μεταφόρτωσης απορ.  80.000€

Υποσύνολο περί τις 209.000€

Γ.  Συναφή κονδύλια για δαπάνες (με την ευχή ότι θα χρηματοδοτηθούν). 

  • Λειοτεμαχιστής περί τις 600.000€
  • Εξοπλισμός για συγκέντρωση σε κάδους κλαδεμάτων (μαζί με επαναχρησιμοποιούμενους σάκους) περί τις 202.000€

Καθείς λοιπόν, μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του, οι αριθμοί όμως είναι αμείλικτοι. 

Συντήρηση παιδικών χαρών.  Η τεχνική μελέτη δεν πρόλαβε να έρθει στην ώρα της και δεν συνοδευόταν από εισήγηση του αρμόδιου τμήματος.  Πρόκειται για δαπάνη ύψους 924.556€ με ΦΠΑ, που απλώνεται μέχρι και το 2024.  Παρόλο που ήρθε καθυστερημένα, την διαβάσαμε προσεκτικά, σημειώσαμε και αναφέραμε πολλά σημεία που παρουσίαζαν ασάφειες, ελλείψεις, γενικώς μια προχειρότητα…  Εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτή τη μελέτη, όταν μάλιστα το ποσό αγγίζει το 1.000.000€, γι’ αυτό τοποθετηθήκαμε με ΛΕΥΚΟ.  Αυτό σημαίνει (για τους κακεντρεχείς) ότι συμφωνούμε επί της αρχής αλλά διαφωνούμε στα επιμέρους.  Ενα μόνο παράδειγμα: Ο λειτουργικός έλεγχος θα γίνεται μία φορά τον μήνα και μαζί με την πιστοποίηση θα κοστίσει 136.400€ πλέον ΦΠΑ.  Εν ολίγοις και εν κατακλείδι, μετά το πέρας του έργου, εν έτει 2024, ποιος διασφαλίζει ότι δεν θα χρειάζεται εκ νέου ίδιο έργο;  Ενδελεχής συντήρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών έχει πραγματοποιηθεί και κατά τα έτη 2014-2019 αλλά και στη συνέχεια. 

Και εκεί που νομίσαμε ότι με τις δύο οικ.  επ.  είχαμε ολοκληρώσει για την εβδομάδα, να’σου ήρθε και μία έκτακτη, ημέρα Παρασκευή ,
11-6. 

Ψηφιακή Σύγκλιση (μέρος δεύτερον) Ύψους 2.166.714€, αλλά…  με ΦΠΑ.  Αξιοσημείωτο: ο χρόνος διεξαγωγής ορίσθηκε από 10:30-11:00 και η εισήγηση του θέματος εστάλη στις 10:15’…  Αν δεν υπάρχει άλλος λόγος, υποθέτουμε ότι η διοίκηση εκτιμά δεόντως τις ικανότητές μας για να θεωρεί ότι σε 15′ μπορούμε να επεξεργαστούμε 25 σελίδες…  Πάντως, το να εξασφαλίσει κανείς ένα τόσο μεγάλο κονδύλι, για λογισμικό πρόκειται, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι θεμιτό.  Η προχειρότητα όμως αθέμιτη, διό και καταψηφίσαμε. 

Οφείλουμε ένα σχόλιο σχετικά με την αναμόρφωση αλλά θα επανέλθουμε προσεχώς, για να μην κάνουμε κατάχρηση της φιλοξενίας της έγκριτης εφημερίδας μας. 

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν.

Ι. Δόγκα. δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Leave a Comment

Scroll to Top