Στα δύσβατα μονοπάτια του δήμου ΒΒΒ (της Ι. Δόγκα) – 5/6/2021

Αγαπητοί αναγνώστες,

στη διαφαινόμενη νέα κατάσταση των δύο ανά εβδομάδα οικονομικών επιτροπών, σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα.  Αισίως δε, φτάσαμε τις 28 επιτροπές και επάξια αναγορεύεται η οικ. Επιτροπή, ως η παραγωγικότερη όλων των εποχών… (ολίγον χιούμορ…)

Ξεκινώντας από την 25η (ημέρα Δευτέρα) 24-5-2021, της οποίας η πρόσκληση απεστάλη στις 20-5, ενώ στις 21-5 ήρθαν: η μελέτη ενός θέματος, ένα θέμα της ημερησίας που έλειπε, ένα “εκτός” και παράλληλα η πρόσκληση της επόμενης (26η).  Να μας επιτρέψετε λοιπόν, να παρατηρήσουμε την έλλειψη προγραμματισμού σε ότι αφορά τα θέματα και τις εισηγήσεις αυτών, αρμοδιότητα που ανήκει στον γενικό γραμματέα. 

Το “εκτός” πάντως αφορούσε Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού για την κάλυψη Κατεπειγουσών Αναγκών έτους 2021 με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.  Σας έχουμε ενημερώσει σχετικά αναφερόμενοι στη συνεδρίαση του ΟΑΠΠΑ.  Στην εισήγηση όμως, της υπηρεσίας του δήμου διαβάσαμε μεταξύ άλλων: “Η πρόσληψη του προσωπικού… γίνεται με απόφαση της οικείας οικ. επιτροπής, δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης… αλλά ενεργείται από το Δήμαρχο…”  Για να καταλήξει ότι θα πρέπει για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολείων να προσληφθούν δύο εργάτες καθαριότητας με σύμβαση 2 μηνών.  Ουδεμία αντίρρηση, επιβεβλημένο στην παρούσα φάση.  Το ακατανόητο ωστόσο είναι και με αφορμή την άνω εισήγηση, πως ΟΛΗ την προηγούμενη περίοδο δεν λειτούργησαν οι παιδικοί σταθμοί του δήμου, οι αθλητικές εγκαταστάσεις οργανωμένα και όλες οι άλλες δραστηριότητες που υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΟΑΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων.  Όσες δε έγιναν, ήταν διαδικτυακές.  Επίσης, μέσω της νέας δομής για την πανδημία πραγματοποιήθηκαν επείγουσες προσλήψεις προσωπικού.  Γεννάται κατά συνέπεια το ερώτημα, οι περσινοί προσληφθέντες, γυμναστές, εικαστικοί κ.λπ.  οι οποίοι με βεβαιότητα δεν εργάστηκαν και πάντως όχι πλήρως, κατ’ ουσίαν ανενεργοί, να υποθέσουμε ότι είχαν πλήρεις τις απολαβές τους;  Δεν αναφερόμαστε στους καθαριστές, καθώς αυτή η ειδικότητα αποδείχτηκε η χρησιμότερη όλων των υπολοίπων.  Εχουμε όμως διαφωνία για το πλεονάζον προσωπικό και σε αυτό το σημείο επαναλαμβάνουμε επίμονα, μήπως και κάποτε εισακουστούμε, ότι η λελογισμένη χρήση επιβάλλεται. 

26η:  26-5-2021 (Τετάρτη)

Απορίας άξιο το εκτός ημερησίας θέμα, το οποίο εξάλλου “έτρεξε”  να προλάβει την λήξη του χρόνου της συνεδρίασης και αφορούσε: “Έγκριση Απόφασης Δημάρχου για άσκηση πρόσθετης παρέμβασης”.  Αποδεχτήκαμε την εισαγωγή του ως εκτός, μόνο και μόνο επειδή δεν είχε λήξει ο χρόνος συνεδρίασης (είχαμε ήδη αποστείλει απαντητικό mail, 13:16′ και κατόπιν, 13:19′, λάβαμε ειδοποίηση για το εκτός).  Πέραν του τυπικού -η εισήγηση της νομικής υπηρεσίας είχε ημερομηνία 15.2.2021!- κλήθηκαν για πολλοστή φορά τα μέλη της οικ. επιτροπής να εξουσιοδοτήσουν ΕΝ ΛΕΥΚΩ το δήμαρχο και μάλιστα βάσει μιας ακατανόητης εισήγησης.  Παραθέτουμε απόσπασμα:..  «…να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών για λογαριασμό του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Ελληνικό Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Αεροδρομίου Α.Ε.”  και υπέρ του σωματείου με την επωνυμία “Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας” προς αντίκρουση της από 12.4.2021(!) αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων…”  Το επείγον συνίσταται στο ότι η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προσδιοριστεί για τις 26.5.2021 (σ.σ.: ημέρα διεξαγωγής της επιτροπής, θυμίζουμε)» Εδώ μπαίνουν πολλά !!!  και ακόμη περισσότερα ;;;;;; Αν κάποιος κατάλαβε δε περί τίνος επρόκειτο, ας ενημερώσει και εμάς…

Από το πρώτο θέμα της ημερησίας, “3η Αναμόρφωση ΟΑΠΠΑ” (ούτως ή άλλως καταψηφίζουμε ως τμήμα των γενικότερων δαπανών του δήμου) με έκπληξη διαβάσαμε ότι αυξήθηκαν τα έξοδα κατά 8.000€ για “εκδόσεις, εκτυπώσεις ’21”!  Για ποιο λόγο σημειώθηκε αύξηση εξόδων με μηδενικές σχεδόν εκδηλώσεις; Μα και για όσες έγιναν, διαδικτυακά, υπήρχε η σχετική δαπάνη ανά κατηγορία και είδος…

Για το δεύτερο θέμα, “Προμήθεια Ξύλινων Στάσεων για κοινόχρηστους χώρους (Φιλόδημος ΙΙ)” παρατηρήσαμε ότι η τεχνική έκθεση απείχε 13 μήνες από την περσινή (16-4-2020) σχετική έγκριση της οικ. επιτροπής, ύψους 49.352€ (μόλις) και αφορά όλα-όλα 14 τεμάχια-στάσεις.  Ευτυχώς καλαίσθητα σε απόλυτη συνάφεια με την φυσιογνωμία της περιοχής μας. 

“Υποβολή προς χρηματοδότηση στο “Ελλάδα 1821- Ελλάδα 2021″  από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης”.  Διαβάσαμε για Εκθέσεις και Ψηφιακές Εφαρμογές ύψους 368.800,80€ .  Από τις προσφορές όμως των εταιρειών επιβεβαιώσαμε τον λόγο της αρχικής επιφύλαξης μας επί του θέματος.  Πρόκειται δηλαδή, για εξοπλισμό όπως, “εικονοτοίχος, tablets, ακουστικά”  κ.α.  με αντικείμενο άνευ συνάφειας προς τα 200 Χρόνια Ελληνικής Επανάστασης.  Οι εφαρμογές, όπως, διαδραστικός χάρτης της περιοχής της Μικράς Ασίας ή “Το Ρεμπελιό της Σμύρνης” , ψηφιακό βιβλίο , “Ο Δρόμος της Προσφυγιάς” , δεν παραπέμπουν στο αντικείμενο.  Εάν πρόκειται για την απόκτηση του εξοπλισμού και για την χρήση του στο Μικρασιατικό Φεστιβάλ, αυτό αποτελεί διαφορετικό κεφάλαιο αλλά πάντως δεν συνδέεται με τα 200 Χρόνια Ελληνικής Επανάστασης. 

Καταψηφίσαμε την δεύτερη αιτούμενη “παράταση για την Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του Δήμου”.  Αυτή η δεύτερη παράταση για προμήθεια ύψους 340.394,30€ , σύμβαση από 6-2-2020 και αρχικής διάρκειας 12 μηνών, μας βρίσκει αντίθετους καθώς, η δικαιολογία-καραμέλα που χρησιμοποιούν κατά κόρον οι εταιρείες, έχοντας όμως, γίνει ήδη ανάδοχοι έργου/προμηθειών, καταντά “εκβιασμός”!  Δηλαδή, η επικαλούμενη αιτιολόγηση της πανδημίας, δεδομένο γνωστό από πέρσι αλλά με διαστήματα ικανά προκειμένου για προμήθειες υλικών κατά τα οποία δεν ίσχυε καραντίνα, είναι απλώς σαθρή.  Επομένως, ας σταματήσουν οι αργοπορίες με την επίκληση της πανδημίας (στους ανοιχτούς χώρους δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα άλλωστε) και επιτέλους, στην παρούσα φάση που όλα γίνονται απρόσκοπτα, να ολοκληρωθούν όσα χρονίζουν.  Όχι άλλη ραστώνη… 

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν.

Ι. Δόγκα. δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Leave a Comment

Scroll to Top