Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

Αγαπητοί αναγνώστες,

πριν περάσουμε στην ενημέρωσή σας για τις οικονομικές επιτροπές που έχουν μεσολαβήσει, αναφερόμαστε στα στατιστικά αυτών, έτσι για την ιστορία…

Την τελευταία εβδομάδα του τρέχοντος μηνός πραγματοποιήθηκε η 26η οικ. επ. (η 27η θα διεξαχθεί στις 31-5, τελευταία ημέρα του μήνα) δηλαδή σε διάστημα πέντε μηνών – είκοσι μία εβδομάδων – διενεργούνται παραπάνω από μία ανά επτά ημέρες.  Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, σειρά σημαντικών θεμάτων αποφασίζονται από αυτή την επιτροπή. Θέματα μάλιστα, αρκετά από τα οποία, δεν εισάγονται προς συζήτηση ούτε στο ΔΣ. Εννοείται, δεν αναφερόμαστε στα διαδικαστικά, τύπου παράβολα. Ισως, αυτός να είναι ο λόγος, για τον οποίο η διοίκηση του δήμου ενοχλείται τόσο πολύ από την παρουσία μου στην οικ. επ. , πράγμα άλλωστε, που δείχνει με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία…

Με δεδομένο δε, ότι το ελάχιστο είναι πέντε θέματα ανά επιτροπή, αντιλαμβάνεστε για πόσες αποφάσεις γίνεται ο λόγος. Σε αυτή την πληθώρα σοβαρών θεμάτων, έρχονται να προστεθούν και τα εκτός ημερησίας με την “δικαιολογία” του κατεπείγοντος (οι ημερομηνίες των εισηγήσεων δεν συνηγορούν συνήθως, αν όχι πάντα, σε αυτό).

Για του λόγου το αληθές, στην 22η οικ. επ. στις 13-5, η ημερήσια είχε 5 θέματα και τα εκτός ήταν τρία. Από αυτά στεκόμαστε στο πρόγραμμα κοινωνικής σίτισης (δεν υπερψηφίσαμε) όπου η τιμή μερίδας καθορίστηκε στο 1, 87€. Γραπτώς επιφυλαχθήκαμε για την ποιότητα των γευμάτων.

– Ως προς την Προμήθεια Εξοπλισμού για την Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας Δημοτικών Κτιρίων, η επιφύλαξή μας έγκειται στο ότι, ως έργο χρηματοδοτούμενο κατά 490.000€  από την Περιφέρεια Αττικής και μόνο κατά 110.856€ από ίδιους πόρους, δεν διαπιστώσαμε επιμερισμό της έκπτωσης που έδωσε η μία και μόνη συμμετέχουσα εταιρεία. Εχουμε ξαναδιατυπώσει: Απ’ όπου και αν προέρχεται η χρηματοδότηση, επιβάλλεται πάντα η λελογισμένη χρήση.

– Για το εποχικό προσωπικό πυρασφάλειας εντοπίσαμε ανακολουθία στις συμβάσεις των υπαλλήλων ορισμένου χρόνου. Προσλαμβάνονται οι οδηγοί των οχημάτων πυρασφαλείας για 4 μήνες, ενώ οι εργάτες πυρασφαλείας για 3, δηλαδή τον ένα μήνα οι οδηγοί σε ποιόν τομέα θ’ απασχοληθούν;

Η 23η ήταν έκτακτη, έχουμε αναφερθεί.

Σε αυτό το σημείο και συνοπτικά περιγράφουμε τα της 4ης συνεδρίασης του ΟΑΠΠΑ, 19-5-2021 και όπως ενημερωθήκαμε από τα μέλη μας κ. κ. Πλουμίδη και Μινωτάκη.

Για τα θέματα που αφορούσαν  εκδίκαση υποθέσεων των υπαλλήλων του οργανισμού, καθώς και των αγωγών των Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τα μέλη μας καταψήφισαν και διατύπωσαν το σκεπτικό της παράταξής μας, το οποίο έχει ως εξής: Η άσκηση ενδίκων μέσων στην παρούσα φάση εναντίον αποφάσεων, τις οποίες έχει ήδη αποδεχτεί ο δήμος σε πρώτο βαθμό (χωρίς μάλιστα πρότερη ενημέρωση του ΟΑΠΠΑ) οδηγεί σε εύλογα ερωτηματικά για την στάση αυτή της διοίκησης έναντι των υπαλλήλων. Τα μέλη μας και κατ’ επέκταση η παράταξή μας, τιθέμεθα υπέρ των εργαζομένων και αντιτιθέμεθα στο να καταλήγουν οι υπάλληλοι όμηροι της δημοτικής αρχής.

24η οικ. επ. 19-5-2021

 • Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την μίσθωση δημοτικού ακινήτου στον όρμο Ζώσκα στη Βουλιαγμένη. Καθορισμός όρων (πάλι!) ΧΩΡΙΣ ν’ αναγράφονται:
  • Χρόνος και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας.
  • Χρόνος ελέγχου των δικαιολογητικών
  • Χρονική διάρκεια μίσθωσης
  • Χρονική διάρκεια δυνατότητας παράτασης της μίσθωσης
  • Προθεσμία υποβολής μισθώματος
  • Κατώτατο όριο προσφοράς(μισθώματα)
  • Ύψος εγγυητικής επιστολής και άλλοι ουσιώδεις όροι.

Επομένως, ποιους όρους κλήθηκε να καθορίσει η επιτροπή, τους (… … …); Πάντως πρόκειται για χώρο 1.000τ.μ.!!! χωρητικότητας 23 θέσεων από τις οποίες οι 5 για δημότες και 2 για ΑΜΕΑ. Με αφορμή αυτό το θέμα, θα επαναλάβουμε (όπως σας πληροφορούμε πάντα κατά την ροή των επιτροπών και του ΔΣ) ότι είμαστε αντίθετοι και γι’ αυτό καταψηφίζουμε τις οριζόντιες παραχωρήσεις των χώρων στάθμευσης στις επιχειρήσεις και τις δημοπρασίες άνευ αναγραφόμενων όρων, καθώς δεν είμαστε ενάντιοι στο επιχειρείν, αλλά υπέρμαχοι πρωτίστως των συμφερόντων των δημοτών. Στις δε περιπτώσεις όπου προβλέπεται δια νόμου μείωση των ήδη μισθωμένων, πράττουμε τα νόμιμα.

 • Το τελευταίο θέμα αυτής της επιτροπής είχε τον εξής τίτλο: “Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής Διαπραγμάτευσης έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ Ο.Τ. 103 ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΟΥΛ/ΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΙΓΛΗΣ”. Παρ’ όλο τον τίτλο “μαμούθ”, απ’ το περιεχόμενο της εισήγησης έλειπαν αρκετά στοιχεία. Αντιθέτως, γινόταν μνεία εγγράφου της νομικής υπηρεσίας, απόφασης της οικ. επ. που αφορούσε έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος και πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης!  Περιττό ν’ αναφέρουμε ότι δεν υπήρχαν συνοδευτικά έγγραφα!  Επίσης, γινόταν επίκληση άρθρου του νόμου 4412/2016!  (Καλό είναι, όταν γίνεται επίκληση ενός νόμου, να μας τον επισυνάπτετε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι ούτε να τους ψάχνουμε, ούτε να τους γνωρίζουμε…)  Κλήθηκε δηλαδή, η οικ. επ.  και για πολλοστή φορά, ν’ αποφασίσει ΤΙ; Και σαν να μην έφτανε αυτό, στη συνέχεια της εισήγησης καλείτο πάλι η οικ. επ.  για την ανάθεση Σύνταξης Τεχνικών Εκθέσεων σε καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η αξία δε αυτών, 17.841,12€ με ΦΠΑ. Ομολογουμένως και λόγω έλλειψης συνοδευτικών και λόγω μεγάλης ασάφειας της εισήγησης, δεν κατέστη εφικτό ν’ αντιληφθούμε περί τίνος επρόκειτο. Επαναλαμβάνουμε όμως ότι, στην παρούσα φάση και ορθώς (μη ξαναλέμε τα ίδια. .. ) που οι επιτροπές γίνονται δια περιφοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα είναι απαραίτητα. Ως προς την πολιτική διάσταση του θέματος και επί το γενικότερο, εμείς βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση  για να προασπιζόμαστε πρωτίστως και υπεράνω παντός άλλου, τα συμφέροντα των δημοτών. Είμαστε δε, υποχρεωμένοι να εκτελούμε το καθήκον μας τηρώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, τη νομιμότητα και την πλήρη διαφάνεια. Αυτό απορρέει από την δική σας ψήφο, γι’ αυτό και λογοδοτούμε μόνο και αποκλειστικά σε εσάς.

Με την ελπίδα ότι σύντομα θα επανέλθουμε.

Κουράγιο και Δύναμη σε όλους μας.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν.

Ι. Δόγκα. δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Top Related Post

Leave A Comment