Στα δύσβατα μονοπάτια του δήμου ΒΒΒ (της Ι. Δόγκα) – 15/5/2021

Αγαπητοί αναγνώστες,

αναφερόμαστε στη διεξαχθείσα 19η οικονομική επιτροπή 21-4-2021 και στα τεκταινόμενα της, καθώς δημιουργούνται μείζονα ζητήματα σε σχέση με τη διαδικασία, αυτή καθ’ αυτή, που συγχρόνως άπτονται της ομαλής λειτουργίας της αυτοδιοίκησης και εντέλει συνιστούν θέμα ηθικής τάξης!

 

Πιο συγκεκριμένα, στην 19η οικ. επ. υπήρχε εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου: Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας. Προς: Οικονομική Επιτροπή.

Βάσει αυτής της εισήγησης κληθήκαμε(εμείς, τα μέλη) ν’ αποφασίσουμε για το θέμα: «Καθορισμός τελών αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2021 λόγω πανδημίας». Οπως σας ενημερώσαμε σε προηγούμενο κείμενο, τα τέλη έχουν καθορισθεί με απόφαση ΔΣ ήδη από το 2015. Υποχρεωτικά σας παραθέτουμε το απόσπασμα:

“Με το άρθρο 13 ν. 4787/2021-μέρος τέταρτο, για τις παραχωρήσεις μέσω της Κτηματικής Υπηρεσίας ψηφίστηκαν έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2021, λόγω πανδημίας.

Συγκεκριμένα, με την παρ. 3 του Άρθρου 13 ν. 4784/2021, για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προ-υποθέσεις του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 47458ΕΞ2020/15. 5. 2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών”.

Κατόπιν, απέστειλα το απαντητικό mail στις 11:17 με προκαθορισμένο χρόνο αποστολής για την συγκεκριμένη επιτροπή, 11:00 – 11:30 π.μ. με το εξής περιεχόμενο για το θέμα: “ΝΑΙ, στην προβλεπόμενη μείωση του ν. 4787/2021”. Οι απαντήσεις είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικά, είτε μέσω τηλεφώνου αλλά  στον προκαθορισμένο χρόνο. Μέχρις εδώ καλώς.

Με έντονη δυσαρέσκεια όμως, ενημερώθηκα από συνδημότες, ότι σχολιάστηκε (ευτυχώς για εκείνους χωρίς αναφορά στ’ όνομά μου) στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η δική μου τοποθέτηση επί του θέματος στην οικ. επιτροπή. Κάπως έτσι πληροφορήθηκα, δηλαδή από τα σχόλια, το πρωτοφανές!  Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, τα οποία θυμίζουμε ανήκουν όλα στην παράταξη της πλειοψηφίας, με ένα “μαγικό τρόπο” συνεννοήθηκαν μεταξύ τους να καταψηφίσουν την εισήγηση της υπηρεσίας του δήμου. Στη συνέχεια, το επιβεβαίωσα με το αποφασιστικό στο διαύγεια του δήμου.

Κατά πρώτον, καταγγέλλω το διαβλητό της διαδικασίας της “δια περιφοράς” σε αυτή την επιτροπή, καθώς, εφόσον δεν πραγματοποιείται η συνεδρίαση “δια ζώσης”, επομένως δεν υπάρχει συζήτηση μεταξύ των μελών και του προέδρου, ΔΕΝ θα μπορούσε σε καμία των περιπτώσεων να υπάρξει ευθυγράμμιση των απόψεων όλων των άλλων μελών και μάλιστα καταψηφίζοντας την εισήγηση προερχόμενη εκ της διοίκησης. Τίνι τρόπω συζητήθηκε, αποφασίστηκε τι διάφορο από το προτεινόμενο και τελικά καταψηφίστηκε από τα υπόλοιπα μέλη πλην της εντέλει μειοψηφούσας;

Έτι περαιτέρω, αν κάτι διαφοροποιήθηκε κατά τα τριάντα λεπτά, χρόνου αποστολής απαντήσεων, γιατί δεν ενημερώθηκα παρ’ αυτα;

Μήπως επειδή είμαι η μοναδική μετέχουσα στην επιτροπή εκ της αντιπολίτευσης και δη της μείζονος; Μήπως υπήρξε σκοπιμότητα σε αυτή την ενέργεια; Μήπως η μη τήρηση της διαδικασίας αποτελεί ενδεχόμενη σκοπούμενη βλάβη στο πρόσωπό μου και ακόμη αποσκοπεί εις ζημία της παράταξής στην οποία ανήκω;

Διαμαρτύρομαι και εγκαλώ τη διοίκηση του δήμου, ίνα μην επαναλάβει με παρόμοιο τρόπο τη διεξαγωγή της οικ. επιτροπής, ειδάλλως και αυτοδικαίως συνάγεται το συμπέρασμα ότι τελώ υπό διωγμό υπό της παρούσης δημοτικής αρχής. Επιφυλάσσομαι δε, τόσον εγώ όσο και η παράταξή μου, Κύμα Ενωμένων Πολιτών, Δ. Δαβάκης παντός δικαιώματος, το οποίο απορρέει από την άσκηση καθηκόντων στο ΔΣ, στην οικονομική και στην επιτροπή ποιότητας ζωής.

Ως προς την ουσία του ζητήματος θέτουμε στην κρίση σας τα ακόλουθα: Στην ίδια την εισήγηση  αναφερόταν ρητώς η προβλεπόμενη ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ μείωση των μισθωμάτων σε ποσοστό 60% λόγω πανδημίας. Η τοποθέτησή μου συνίστατο ακριβώς στην απόλυτη νομιμότητα, κυρίως ως αιρετή δημοτική σύμβουλος, καθώς αυτή μου η ιδιότητα επιβάλλει τον σεβασμό στους νόμους. Σεβασμό δε, απαρέγκλιτα, όχι κατά το δοκούν ή κατ’ επιλογή και κυρίως με γνώμονα το πνεύμα και το γράμμα του νόμου. Ιδίως και έτι παραπάνω εκ της θέσεως της αντιπολίτευσης, η οποία επιβάλλεται να μην εκφεύγει των νόμων. Συνεπώς, η νομοθετική πρόβλεψη επί των μειώσεων συνιστά μονόδρομο.

Σε αυτό το σημείο, πρέπει όλοι ν’ αναλογιστούμε, τί θα μπορούσε να συμβεί σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Η μη εφαρμογή των διατάξεων ή των ΚΥΑ, ποιες επιπτώσεις θα είχε;  Οι όποιοι θιγόμενοι θα μπορούσαν να στραφούν κατά του δήμου. Ποιος θα αναλάμβανε σε αυτή την περίπτωση τυχόν δικαστικά έξοδα; Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε ζητήματα εφαρμογής νόμων για λόγους μικροπολιτικής περιφρονώντας μάλιστα ενδεχόμενους κινδύνους και τελικά εις βάρος των συμφερόντων των δημοτών.

Εντέλει, στην παρούσα φάση όλοι οι μισθωτές τυγχάνουν θεσμοθετημένων εκπτώσεων λόγω πανδημίας. Για ποιο λόγο και με ποια αιτίαση εξαιρέθηκαν υπό της διοίκησης οι όποιοι μισθωτές; Στις δύσκολες εποχές που ζούμε και προκειμένου για την επανέναρξη της οικονομίας, καλό και χρήσιμο είναι να βρισκόμαστε αρωγοί σε νόμιμες και προβλεπόμενες εξάλλου ελαφρύνσεις και να μην τορπιλίζουμε την επιχειρηματικότητα, ως έπραξε επί του προκειμένου, η διοίκηση του δήμου αψηφώντας τον νόμο.

Θα διεξαχθεί ΔΣ την ερχόμενη Δευτέρα και θα αρχίσει στις 5:30 το απόγευμα.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν.

Ι. Δόγκα. δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Leave a Comment

Scroll to Top