Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

Αγαπητοί αναγνώστες,

σε αυτό το κείμενο συμπτύσσοντας δύο οικ. επιτροπές, θα προσπαθήσουμε να μην αφήσουμε πολλές εκκρεμότητες, καθώς επέρχεται Μεγαλοεβδομάδα.

Στην 18η οικ. 14-4, διαβάσαμε για το catering που αφορά στην κοινωνική σίτιση για 103 άτομα στο δήμο και χρονικό διάστημα 490 ημερών. Απαραίτητη και αναγκαία προσφορά, ιδίως στο παρόν διάστημα, επιμερίζοντας όμως τη δαπάνη το κόστος των 3 ευρώ ανά γεύμα, ανά άτομο ημερησίως, διασφαλίζει την ποιότητα της προσφερόμενης σίτισης;

 • Όροι διακήρυξης για την Προμήθεια Εξοπλισμού Χωριστής Συλλογής Πράσινων Αποβλήτων, χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
  Στη μονοσέλιδη εισήγηση αναφέρετο η προμήθεια μόλις 38 απορριμματοκιβωτίων, εκ των οποίων τα 16 χωρητικότητας 5 κυβικών. Στην ίδια προμήθεια, 7.930 πλαστικοί επαναχρησιμοποιούμενοι σάκοι, οι 6. 820 των 340 λίτρων. Ποσό: 202.161,54€. Προκύπτουν τα εξής ερωτήματα, τα οποία θέσαμε τοποθετούμενοι με ΛΕΥΚΟ.
  1. Πού θα τοποθετηθούν ή για την ακρίβεια, πού θα πρωτοτοποθετηθούν;  Ο δήμος είναι μεγάλης έκτασης.
  2. Περίπου οι μισοί είναι μικρής χωρητικότητας, ίσως και καλύτερα και για να γίνονται ευκολότερα διαχειρίσιμοι και γιατί θα γεμίζουν γρήγορα, οπότε ενδεχομένως αποτρεπτικό στο να κλαδεύονται πολύ τα δέντρα! Δεν συζητάμε βέβαια για κοπές με τις οποίες είμαστε αντίθετοι, εξόν εάν πρόκειται για εντελώς ξερά. Σε αυτό το σημείο ένα μικρό σχόλιο: Τα δέντρα δεν είναι επικίνδυνα, επικίνδυνοι γίνονται οι άνθρωποι όταν οι ενέργειες τους διασαλεύουν το καλώς έχειν των δέντρων…
  3. Η δαπάνη των 202.000€ περίπου είναι αρκετά υψηλή, δεδομένου ότι δεν καλύπτει, ως προς τους κάδους, το σύνολο του δήμου. Για το γεγονός πως η χρηματοδότηση θα γίνει (ελπίζουμε) από πρόγραμμα ΕΣΠΑ, δεν σημαίνει ότι είναι δωρεάν!  Η αρχή μας είναι ότι, απ’ όπου και αν προέρχονται οι οικονομικοί πόροι, επιβεβλημένο να χρησιμοποιούνται λελογισμένα, έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί και κάποια άλλη αναγκαία δαπάνη.
 • Για τον οριστικό μειοδότη της προμήθειας λειοτεμαχιστή, έχουμε ήδη καταψηφίσει σε πρότερα στάδια. Η προμήθεια αγγίζει τις 600.000€,  δόθηκε ελάχιστη έκπτωση από τον ένα και μοναδικό συμμετέχοντα και καλύπτεται (προς το παρόν) από ίδιους πόρους του δήμου.
 • Ανάδειξη οριστικών μειοδοτών ανά κατηγορία για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου. Συνολική δυσθεώρητη δαπάνη της τάξης του 1.496.000€ με ΦΠΑ. Από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ καλύπτονται οι 445.036€ και όλα τα υπόλοιπα από ίδιους πόρους του δήμου. Παρατηρήσαμε όμως και το εξής: Η εταιρεία που λαμβάνει “την μερίδα του λέοντος” εκ της προμήθειας, ήτοι το 1.289.600€ με ΦΠΑ, δίνει την μικρότερη έκπτωση της τάξης των πενιχρών 11. 000€. Ενώ οι άλλες δύο εταιρείες, αν και “πτωχοί συγγενείς” με συνολική συμμετοχή 206.462€,  έδωσαν έκπτωση στο 7%. Τοποθετηθήκαμε με ΛΕΥΚΟ.
 • Διαχείριση υπολειμμάτων ΚΔΑΥ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥ). Καταρχάς καταψηφίσαμε λόγω λανθασμένων εισηγητικών αλλά και γιατί η δαπάνη καλυπτόμενη επίσης από ίδιους πόρους, ύψους 108.500€ καταλήγει να χρεώνει τον κάθε τόνο υπολείμματος με 35 ευρώ. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να ζητηθεί και από αυτή τη μία και μόνη συμμετέχουσα εταιρεία καλύτερη τιμή.
 • Παράταση σύμβασης για την Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος για συντηρήσεις οδών 2020.
  Ακόμη και σε αυτή την μικρή δαπάνη (18.686,80€) διαπιστώσαμε προβλήματα. Πρόκειται για συμφωνητικό υπογραφέν υπό του δημάρχου στις 15-5-2020 απευθείας με την εταιρεία για το οποίο δεν είχαμε λάβει γνώση μέχρι τούδε. Στην δε εισήγηση ανέφερε ότι ζητείται παράταση: ολογράφως δέκα οκτώ και σε παρένθεση (12) μηνών. Επιπλέον, στο συμφωνητικό υπήρχε ρήτρα 1% για κάθε ημέρα πέραν του ενός έτους μετά τη λήξη της σύμβασης. Επομένως, για ποιο λόγο  ζητείται από εμάς (τα μέλη της οικονομικής) να συμφωνήσουμε σε παράταση;
 • Τροποποίηση της απόφασης της οικ. επ. (κατά πλειοψηφία πάντα) για την πρόσκληση “Αστική Αναζωογόνηση” στα πλαίσια του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.
  Αφορά, όπως σας ενημερώσαμε σε προηγούμενο κείμενο, μεταξύ άλλων και επεμβάσεις για την Β. Παύλου. Το είχαμε καταψηφίσει, ομοίως και την παρούσα τροποποίηση, για την οποία -σημειωτέον- δεν “εμφανίστηκε” ποτέ εισήγηση. Όπερ σημαίνει;… Απάντηση δεν έχουμε.
 • Τροποποίηση της απόφασης της οικ. επ. από το ίδιο πρόγραμμα που αφορά την ηλεκτροκίνηση.
  Αυτού του θέματος η εισήγηση ήρθε την προηγουμένη, συνολικού ύψους 1.075.084€ και περιλαμβάνει: 1 όχημα ανατρεπόμενου κάδου, 2 μικρά επιβατικά για τις ανάγκες της καθαριότητας, 1 λεωφορείο αστικής συγκοινωνίας αξίας 768.800€. Η τροποποίηση συνίσταται στ’ ότι από το πρόγραμμα θα καλυφθούν 824.604€ και τα υπόλοιπα και πάλι από ίδιους πόρους του δήμου. Υπερψηφίσαμε, καθώς η ηλεκτροκίνηση είναι αναγκαία, τα κόστη όμως υψηλά.

19η οικ. επ.  21-4-2021

Ανάμεσα στα αρκετά διαδικαστικά θέματα αυτής της επιτροπής αναφέρουμε ορισμένα ειδικού ενδιαφέροντος για εσάς.

 • Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών αιγιαλού και παραλίας για το ’21 λόγω πανδημίας.
  Για τη Βάρη η τιμή είναι 47€ το τετραγωνικό. Για τη Βούλα επίσης 47€ και για τη Βουλιαγμένη: Λεωφ. Ποσειδώνος 93€, Λοιποί χώροι 47€/τ.μ.  Οι τιμές αφορούν απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας. Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 13 του νόμου 4787/2021 καθορίζεται στο 60% του υπολογισθέντος ανταλλάγματος. Επομένως και εφ’ όσον προβλέπεται, η “λήψη απόφασης ή μη”  μάλλον άστοχη.
 • Μερική διαγραφή τέλους κατάληψης επιχειρήσεων μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου ’20 για
  α) διαχωριστικά εξωτερικού χώρου. Τα ποσά προς διαγραφή κυμαίνονται από 71,21€ έως 1.002,50€ 
  β) ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για τους ίδιους μήνες. Η διακύμανση ήταν από 77,62€ έως 7.018,20€. Ομοίως, εφ’ όσον προβλέπεται, υπερψηφίσαμε σε όλα. Μόνο που η απώλεια εσόδων για τον δήμο είναι αρκετά μεγάλη και θα ακολουθήσει έτι παραπάνω. Σε αντιδιαστολή λοιπόν με τις άνω αναφερόμενες δαπάνες, επιτακτική η ανάγκη, τώρα περισσότερο από ποτέ για λελογισμένη χρήση.

Εκτός του ότι τα θέματα εκτός, ως και εισηγήσεις κάποιων ήρθαν καθυστερημένα, το 2ο μάλιστα εκτός ημερησίας την ώρα αποστολής απαντητικού mail, η διεκπεραίωση ήταν άνευ εκπλήξεων.

Η έκπληξη ήρθε με την συνεδρίαση του ΟΑΠΠΑ την Πέμπτη, όπως ενημερωθήκαμε από το μέλος μας κ. Πλουμίδη, όπου ζητήθηκε έγκριση αναμόρφωσης,  ενώ αναμόρφωση είχε ψηφιστεί, κατά πλειοψηφία πάντα, στην οικονομική. Δηλαδή η αναμόρφωση του ΟΑΠΠΑ δεν συνιστά μεταβολή επί το γενικότερο; Πότε και πώς θα ενσωματωθεί και θα συζητηθεί;

Κλείνοντας, αναφερόμαστε στο δια περιφοράς θέμα του έκτακτου ΔΣ. Αφορούσε την πρόθεση κατάργησης των από καταβολής νοσοκομείου εφημεριών στην ορθοπεδική κλινική του Ασκληπιείου. Ο επικεφαλής της παράταξής μας Δ. Δαβάκης, πρώτος στις 12-4 ανήρτησε στη σελίδα μας ανακοίνωση σχετικά:

“Στη δυσχερή πανδημική κατάσταση που βιώνουμε, κάθε νοσοκομειακή μονάδα είναι πολύτιμη. Πληροφορηθήκαμε την απόσυρση των καθημερινών εφημεριών στις ορθοπεδικές κλινικές του Ασκληπιείου.

Οι εφημερίες αυτές αποτελούν θεσμό και έχουν προσφέρει πολλές υπηρεσίες, όχι μόνο στους δημότες αυτής της πόλης αλλά και σε όλους τους κατοίκους της νότιας Αττικής, μιας και το Ασκληπιείο είναι το μοναδικό νοσοκομείο.

Παρακαλούμε τόσο την Διοίκηση του Νοσοκομείου, όσο και την Β’ ΔΥΠΕ, όπως επανεξετάσουν μια τέτοια ολέθρια απόφαση.

Για τη δε Δημοτική Αρχή δίνεται η ευκαιρία να αλλάξει την στάση της ως προς το Ασκληπιείο και από διεκδικητής των 5 στρεμ. να γίνει προστάτης του τόσο άξιου για την περιοχή μας υγειονομικού κυττάρου επί έναν αιώνα.

Η προσοχή όλων μας είναι στραμμένη στο νοσοκομείο και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις”.

Κύμα Ενωμένων Πολιτών – Δημήτρης Δαβάκης

Έσπευσαν κατόπιν οι άλλες δημοτικές παρατάξεις να δημοσιοποιήσουν σχετικές αναρτήσεις των και κάτω από την πίεση της δημοσιότητας του θέματος η διοίκηση του δήμου διενήργησε ΔΣ δια περιφοράς. Το κείμενο όμως του προτεινόμενου ψηφίσματος εκ της δημοτικής αρχής απείχε μακράν απο την ουσία του προβλήματος. Διότι η ουσία αυτή βρίσκεται στην προάσπιση του δημοσίου αγαθού, δηλαδή της υγείας μας. Ουδόλως δε στην πολιτική, κομματική ή ό,τι αλλότριο και αδιάφορο προς το ζήτημα. Η υγεία μας δεν αποτελεί αντικείμενο εδαφικής επικράτησης σε πεδίο μάχης, ούτε η ορθή περιφρούρησή της επιδέχεται καπήλευσης προς εξυπηρέτηση κίβδηλων διαθέσεων. Στα δε πανδημικά χρόνια που ζούμε αποδεικνύεται περίτρανα το ύψιστο του αγαθού!

Καίτοι προσπαθήσαμε να μην αφήσουμε εκκρεμότητες εν όψει Πάσχα, το ΔΣ της Μεγάλης Δευτέρας προφανώς θα μας απασχολήσει την ερχόμενη εβδομάδα μέσα από τις σελίδες της έγκριτης εφημερίδας μας. Θα διεξαχθεί δια περιφοράς στις 6 το απόγευμα.

Κουράγιο και Δύναμη

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν.

Ι. Δόγκα. δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Top Related Post

Leave A Comment