Στα δύσβατα μονοπάτια του δήμου ΒΒΒ (της Ι. Δόγκα) – 6/3/2021

 

Αγαπητοί αναγνώστες, η ενημέρωσή σας για την διεξαχθείσα οικονομική επιτροπή, δια περιφοράς, στις 3-2-21,έχει ως εξής:

 • Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης, ως και απολογισμός οικονομικού έτους 2018 του δήμου.

  Αφού θέσαμε αρκετά ερωτήματα στον γενικό γραμματέα σχετικά, η τοποθέτησή μας ήταν ΛΕΥΚΟ και για τα δύο θέματα, γιατί δεν έχουμε παρακολουθήσει στενά εκείνη την περίοδο.  Δεν μπορούμε όμως, να μη σας παραθέσουμε ορισμένα στοιχεία και ενδεικτικά, καθώς αυτή η στήλη έχει κατά κύριο στόχο την ενημέρωση για τα τεκταινόμενα των οικονομικών επιτροπών. 

  Διαβάσαμε λοιπόν στον απολογιστικό πίνακα δαπανών οικ. έτους ’18 και στα ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:
  • Αμοιβές ειδικών συμβούλων-συνεργατών 60.260€
  • Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 13.868€ (ποιος ξέρει αυτό το κονδύλι, πόσο θα έχει αυξηθεί για το ’20 κατόπιν της αθρόας επίδοσης εξωδίκων -και σ’ εμάς, δεν έχουμε παράπονο- εκ μέρους του δημάρχου;)
  • Νομική υποστήριξη ως προς την διαγωνιστική διαδικασία μίσθωσης παραχωρούμενων ακινήτων της ΕΤΑΔ, 17.900€.  Με ίδιο τίτλο αλλά άλλο κωδικό, ποσό 14.099,99€
  • Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων, 196.954,42€
  • Υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας κοινοχρήστων χώρων του δήμου 2018, 61.852,91€
  • Προμήθεια εξοπλισμού περιπτέρου ενημερωτικών δράσεων για την ασφάλεια στη θάλασσα,  12.152€
  • Προμήθεια εντύπων για δράσεις της Δ/νσης Καθαριότητας, 4.898€
  • Δαπάνες εκτύπωσης αυτοκόλλητων, φυλλαδίων και αφισών,  11.963,77€
  • Προμήθεια δύο επιβατηγών οχημάτων, 54.248€
  • Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων, 19.448,32€
  • Δημοσίευση προκηρύξεων, 414,41€ και άλλο ποσό με ίδια αιτιολογία αλλά διαφορετικό κωδικό, 406,97€
  • Φωτεινός διάκοσμος, τοποθέτηση/εκτοποθέτηση, φύλαξη, προμήθεια, συντήρηση/επισκευή, 115.552€
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων, 24.676€
  • Με τίτλο Διάφορα Έξοδα και διαφορετικούς κωδικούς, όλα μαζί, 69.000€
  • Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση κτιρίων, δημοτικού φωτισμού και εγκαταστάσεις κοινόχρηστων χώρων, 44.261€
   • Προμήθεια φανοστατών για κοιν. χώρους, 49.736€
   • Προμήθεια αντικατάστασης λαμπτήρων οδοφωτισμού με φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας, 2.018.359€
   • Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρ. Χώρων (συνέχ. 2017), 34.902€. 

    Ελπίζουμε να μην θέλετε να βγάλουμε το άθροισμα…

Για το τέλος αυτού του απολογισμού, αφήσαμε μία ομολογουμένως ευφάνταστη δαπάνη με τίτλο: “Μελέτη καταπολέμησης αεροπορικής ηχορύπανσης (συνέχ. 2017)” και πληρωθέν ποσό 16.600€.

Από τα υπόλοιπα θέματα της ημερησίας.

 • Έγκριση πρακτικών ελέγχου για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και μόνο για την 10η ομαδα, φανοστάτες ΔΕΔΔΗΕ.
  Συνολικά η δαπάνη και για όλες τις ομάδες κυμαίνεται στις 260.000€ περίπου.  Την συγκεκριμένη πάντως δαπάνη την καταψηφίσαμε γιατί συμμετείχε μία και μόνη εταιρεία, η οποία και έδωσε την ανάξια λόγου έκπτωση των 180€, επί συνόλου 23.336€.
 • Προμήθεια Λειοτεμαχιστή, συνολικής αρχικής τιμής 598.998,80€.
  Ομοίως καταψηφίσαμε και για τους ίδιους λόγους, μία συμμετέχουσα εταιρεία, πολύ μικρή έκπτωση της τάξης των 5.000€.
 • Τοποθετηθήκαμε με ΛΕΥΚΟ σχετικά με δύο θέματα που αφορούσαν και τα δύο παράβολα διαφορετικού ποσού το καθένα, αλλά με την ίδια αιτίαση.  Δηλαδή, κοπές δέντρων βάσει αποφάσεων ΔΣ, χωρίς όμως ν’ αναφέρεται, ποιες είναι αυτές και για πόσα δέντρα πρόκειται.
 • Τέλος, πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευές δημοτικών κτιρίων”.
  Καταψηφίσαμε, καθώς πρόκειται για έργο αποπερατωθέν από τις 13-2-2017, δηλαδή 4 χρόνια πριν!  Επίσης, γινόταν αναφορά στο έγγραφο της απόφασης 360/2019 της οικονομικής επιτροπής, η οποία όμως ουδεμία σχέση είχε με αυτό το έργο.  Η 360/2019 αφορούσε ένταλμα πληρωμής για τέλη κυκλοφορίας.  Επομένως η καταψήφιση ήταν μονόδρομος.

Σας προτρέπουμε και πάλι σε Υπομονή και Προσοχή.

Ευχόμενοι εκ παραλλήλου Δύναμη και Κουράγιο.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι. Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.

Leave a Comment

Scroll to Top