Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

 

Αγαπητοί αναγνώστες,

σχετικά με την οικονομική επιτροπή της Τετάρτης 24-2 σημειώθηκε η εξής πρωτοτυπία: Ύστερα από παρέμβαση του αρχηγού μας, Δ. Δαβάκη, ο γενικός γραμματέας των επιτροπών δεσμεύθηκε ν’ απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα, που έχουμε θέσει μέχρι τώρα, δηλαδή κατά την διαδικασία της δια περιφοράς διεξαγωγής των οικ. επ.

Σε ό,τι αφορά την εν λόγω επιτροπή και κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των, αποστείλαμε mail με τις ερωτήσεις την προηγουμένη, ούτως ώστε να υπάρξουν απαντήσεις πριν τη διεξαγωγή της επιτροπής.  Κατ’ αυτό τον τρόπο δεν θα έμεναν αίολες οι ερωτήσεις μας και κατά την γνώμη μας αυτός είναι και ο ενδεδειγμένος τρόπος λειτουργίας αυτής της διαδικασίας.  Αναμένουμε την περαιτέρω ενημέρωση επί των τιθέμενων ερωτήσεων μας.  Τα εύσημα στον αρχηγό μας!

Επί του προκειμένου, ενημερώνουμε αρχικώς γι’ αυτά τα θέματα για τα οποία τέθησαν οι ερωτήσεις.  Πρόκειται για τρία ομοειδή δηλαδή, υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.  Εχουν υπάρξει και άλλες παρόμοιες υποβολές προτάσεων μέχρι τούδε, για τις οποίες ομοίως ρωτήσαμε πάνω-κάτω τα ίδια.  Πιο συγκεκριμένα, αυτό το πρόγραμμα έχει πολλές δυνατότητες και μεγάλα περιθώρια στα ποσά χρηματοδότησης, μεγάλη ασάφεια όμως ως προς την επιλεξιμότητα των δαπανών, ως και για τα ύψη των ποσών.  Επί παραδείγματι, το ένα θέμα που συνοδευόταν από εισήγηση αναφερόταν στην ψηφιοποίηση εγγράφων, αρχείων και ασφαλούς φύλαξης αυτών μέχρι την ψηφιοποίησή τους.  Μα γι’ αυτό ακριβώς το λόγο έχει ήδη εγκριθεί δαπάνη, ύψους 70.000€ περίπου…  Στην δε προφορική ενημέρωση απο τον γεν. γραμματέα επ’ αυτού, εκείνος αναφέρθηκε σε μελλοντική χρήση.  Επομένως και επί του παρόντος συζητάμε για υποθετικές και μελλοντικές δαπάνες, όποτε προκύψουν και εάν κι εφ’ όσον ενταχθεί ο δήμος στο πρόγραμμα.  Δεν είμασταν αρνητικοί, υπό την έννοια ότι, οτιδήποτε μπορεί να ωφελήσει, έχει μία χρησιμότητα.  Καλό θα ήταν βέβαια, να μιλάμε για απτά θέματα και όχι για “ασκήσεις επί χάρτου”…

Παρ’ όλα αυτά το τρίτο παρεμφερές θέμα το καταψηφίσαμε, καθώς δεν υπήρχε στην προκήρυξη της χρηματοδότησης καμία συνάφεια με τα του δήμου, αντιθέτως διαβάσαμε ρήτρες!  Αφορούσε τον άξονα “Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός” στα πλαίσια του ” Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021″.  Μεταξύ δε των επιλέξιμων δαπανών “Ίδρυση και δημιουργία νέων Μουσείων και μόνιμων Εκθέσεων”.   Επ’ αυτού ο γεν. γραμματέας μας πληροφόρησε ότι, αν δεν υπάρξει σχετική εισήγηση, θα αποσύρει το θέμα.  Με αυτό το σκεπτικό και μιας και δεν λάβαμε κάποια άλλη ειδοποίηση, καταψηφίσαμε.

Επίσης καταψηφίσαμε την μελέτη “Διαχείριση υπολειμμάτων ΚΔΑΥ (μπλε κάδοι) και σας εξηγούμε το γιατί.  Χωρίς να προβούμε σε εξαντλητικές τεχνικές λεπτομέρειες διαπιστώσαμε στον πίνακα της μελέτης ότι η ανακύκλωση (μπλε κάδοι) μεγαλώνει, λόγω μεγαλύτερης συμμετοχής των δημοτών-κατοίκων, αλλά παραδόξως η καθαρή ανακύκλωση μειώνεται.  Βάσει του πίνακα:

Ανακύκλωση ’19:Συλλεγόμενες ποσότητες: 4.150Καθαρή ανακύκλωση: 1.781
Ανακύκλωση ’20:Συλλεγόμενες ποσότητες: 4.170 Καθαρή ανακύκλωση: 1.761

Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με την εισήγηση, το ενδεικτικό ποσό που θα επιβαρύνει το δήμο για την διαχείριση υπολειμμάτων ανέρχεται σε 108.500€ με ΦΠΑ.  Επομένως, το υπόλειμμα 19 12 12, πόσο τελικά θα κοστίζει; Επειδή το ζήτημα κρίνεται ιδιαιτέρως σοβαρό, θα επανέλθουμε με την πρώτη ευκαιρία.

Το τελευταίο θέμα που καταψηφίσαμε ήταν αιτούμενο ποσό εκ της νομικής υπηρεσίας του δήμου προκειμένου για αγορά νομικών βιβλίων. Απορία μας προκάλεσε, καθώς όλες οι πληροφορίες ακόμη και η νομολογία βρίσκονται στο διαδίκτυο και σε ηλεκτρονική μορφή.  Εξάλλου ο δήμος πληρώνει συνδρομές σε τόσα site, δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει και στο e-νομοθεσία;

Επαναλαμβάνουμε Κουράγιο, Υπομονή, Δύναμη, Προσοχή

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι. Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Top Related Post

Leave A Comment