Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

 

Αγαπητοί αναγνώστες,

κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες που ζούμε και τις απολύτως ειδικές, που δημιουργήθηκαν λόγω καιρικών φαινομένων (πρωτόγνωρα και αυτά στην περιοχή μας), οφείλουμε να σας ενημερώνουμε για τα πεπραγμένα των οικονομικών επιτροπών.

Τα κυριότερα θέματα από τις συντελεσθείσες επιτροπές:

7η οικονομική 3-2-2021

Προς επιβεβαίωση των προτέρων λεχθέντων περί της ακόμη και σε περίπτωση θετικής τοποθέτησής μας, συγχρόνως συνοδευομένης από ερωτήσεις-διευκρινίσεις: “Παράταση χρόνου εκτέλεσης της προθεσμίας εκπόνησης Β φάσης σχετικά με την σύνταξη μελέτης σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας”. Υπερψηφίσαμε την παράταση αλλά ζητήσαμε ενημέρωση σχετικά με το τί περιλαμβάνει αυτή η φάση.  Η αιτούμενη παράταση θα λήξει στις 13-8-2021, όμως για το περιεχόμενο απάντηση δεν πήραμε. Πάντως δε συνιστά αιτιολόγηση για την άρνηση έγγραφης απάντησης, ούτε η καταψήφιση μηδέ η επιφύλαξη δια της ψήφου, ΛΕΥΚΟ.

8η οικονομική 10-2-21

 • Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση κτιρίων, δημοτικού φωτισμού και εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων 2020-2021, ύψους 264.120€.
  Ο ένας και μοναδικός συμμετέχων προκρίνεται – προσεχώς οριστικός ανάδοχος – για την προμήθεια 237.325,57€, χωρίς να υπάρχει όμως καμία συμμετοχή για την 10η κατηγορία της ίδιας προμήθειας, που αφορά τους φανοστάτες ΔΕΔΔΗΕ, ύψους 23.336,80€.
 • Έγκριση και οριστική παραλαβή μελέτης: “Γεωλογικές και υδροτεχνικές μελέτες καταλληλότητας για τα Κοιμητήρια ΔΕ Βούλας και Βουλιαγμένης”.  Μυστήριο καλύπτει τόσο το ύψος της αμοιβής, όσο και το υπόλοιπο αυτής, ως και το ΦΠΑ.  Τα διαφορετικά ποσά της εισήγησης δεν “έβγαιναν” όπως και να τα υπολογίζαμε.  Αναφέρεται: “α) η διάθεση και δέσμευση πίστωσης ποσού 8.672,61€ για την εκπόνηση της μελέτης. β) η απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης… ο οποίος υπέβαλε οικονομική προσφορά με το ποσό 6.900€ πλέον ΦΠΑ και υπολείπεται του 30% της αμοιβής του”.  Παρακάτω: “Την 27-5-2015 υπεγράφη σύμβαση ύψους 8.487€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.”  Όσες αριθμητικές πράξεις και αν κάναμε, δεν συμπέσαμε σε κανέναν από αυτούς τους αριθμούς!  Αυτή ήταν και η παρατήρηση που στείλαμε στο απαντητικό mail της τοποθέτησής μας.
 • Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης επί της οδού Απόλλωνος ΔΕ Βουλιαγμένη”.  Εδώ παρατηρήσαμε το εξής: Το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα στις 17-10-2017…  Προσπερνούμε τ’ ότι έγινε προσωρινή και οριστική παραλαβή μαζί, αναμενόμενο ύστερα από τόσο καιρό.  Για ποιο λόγο όμως πέρασαν τρία χρόνια και 4 μήνες μέχρι την παραλαβή του;  Επίσης διαβάσαμε στην εισήγηση ότι αφού έχει παρέλθει το 15μηνο από την βεβαίωση περαίωσης του έργου… παρήλθε ο προβλεπόμενος από τον νόμο ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ του έργου.  Επομένως;
 • Έγκριση και αποδοχή της δωρεάν υπό εκπόνηση “Μελέτη διαμόρφωσης για την παράκτια ζώνη Βάρκιζας μεταξύ Λεωφόρου Βουλιαγμένης Σουνίου και ακτογραμμής”.  Από τον τίτλο και μόνο του θέματος, απολύτως εύληπτο, ότι δεν γίνεται αντιληπτό…  Ποια ακτογραμμή αφορά Βουλιαγμένη-Σουνίου, όλη;  Αφορά τη Βάρκιζα; Ποιο σημείο; Μήπως εκείνη την μικρή αλλά όμορφη παραλία, που εμφανίζει μεγάλα προβλήματα λόγω διάβρωσης του τοιχίου αντιστήριξης της παραλιακής οδού; Και μήπως γι’ αυτή την γραφική παραλία υπάρχει έτοιμη μελέτη από την ΕΤΑΔ; Η μήπως αφορά την μαρίνα Βουλιαγμένης γιατί ακτογραμμή είναι και αυτή…  Μα, σε κάθε περίπτωση ανήκει στο δήμο μας αυτό ή τα λοιπά κομμάτια, η εν γένει ακτογραμμή και έχει υπάρξει επίσημη παραχώρηση προς τον δήμο μας; Εντέλει, μήπως ο δωρητής είναι το ίδιο πρόσωπο με τον μηχανικό που έχει υποβάλει την αίτηση δωρεάς;  Σε αυτό το σημείο, μπορούμε όλοι μαζί να κλίνουμε την λέξη “αοριστία” στον ενικό και πληθυντικό αριθμό μαζί…

Εκεί που νομίζαμε ότι η εβδομάδα για τις οικονομικές επ., είχε κλείσει… ήρθε ειδοποίηση για έκτακτη στις 11-2.  Αφορούσε αποκλειστικά τον καθορισμό των όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση 4 δημοτικών περιπτέρων: 1. Βασ. Παύλου 1, Βούλα  2.  Βασ. Παύλου 100-102, Βούλα  3.  Ερμού 1, Βουλιαγμένη 4. Ακτής 17-19, Βούλα.

Δε συμμετείχαμε σε αυτή την επιτροπή, το δηλώσαμε και γραπτώς ΑΦΟΥ πρώτα ρωτήσαμε σε τηλ. επικοινωνία, αν υπήρχαν θέματα εκτός ημερησίας (και αυτό το γράψαμε στο mail).  Πήραμε απάντηση πως δεν υπήρχαν.

10η  οικονομική επιτροπή 17-2-2021

Αυτή η επιτροπή πραγματοποιήθηκε την επομένη της έντονης και παρατεταμένης χιονόπτωσης στην περιοχή (καινοφανές ομολογουμένως).  Ως εκ τούτου προετοιμαστήκαμε για αργοπορίες ή και ματαίωση.  Προς μεγάλη μας έκπληξη και με εξαίρεση μία εισήγηση που ήρθε καθυστερημένα, κατά τα λοιπά διεξήχθη κανονικά και πάντως σε ό,τι μας αφορά.  Η παρατήρηση αυτή γίνεται και πάλι, γιατί η εξ ανάγκης δια περιφοράς διαδικασία δεν μας δίνει την δυνατότητα να γνωρίζουμε σχετικά με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής.  Οχι βέβαια πως δεν μαντεύουμε…

 • Η πρώτη αναμόρφωση του ΟΑΠΠΑ για το οικ. έτος ’21, επιφύλασσε εκπλήξεις!  Πιο συγκεκριμένα και καθώς τα έξοδα που δεν ειχαν δαπανηθεί (φυσιολογικό λόγω πανδημίας) έπρεπε να μεταφερθούν στην φετινή χρονιά.  Επειδή ομοίως πρέπει να διατηρηθούν, ας το πούμε χοντρικά, τα ποσά στα ίδια επίπεδα, έγιναν κάποιες αρκετές αυξήσεις εξόδων, με τις οποίες δεν συμφωνούμε.  Επί παραδείγματι:
  * leasing φωτοτυπικών εκτυπωτικών μηχανημάτων 10.000€ με παράλληλη όμως προμήθεια Η/Υ, φωτοτυπικών, εξοπλισμό 3.000€.
  * Προμήθεια άρτου ’20-’21  9.000€.  Να σημειώσουμε για το συγκεκριμένο κονδύλι ότι, πολλάκις έχουμε ρωτήσει (χωρίς απάντηση, εννοείται) για τη γενική προμήθεια του δήμου σε άρτο, για την οποία είχαμε ενημερωθεί προφορικά από πέρσι, ότι σταματά ως προμήθεια.  Στη συνέχεια και στις γενικές δαπάνες επανήλθε (ως τίτλος μόνο;) αλλά πάντως το ποσό των 9.000€ για τον ΟΑΠΠΑ είναι τουλάχιστον τρεις φορές μεγαλύτερο από το γενικό, όσο υπήρχε.  Εξόν εάν, το ρίξουμε στον άρτο γιατί για θεάματα… χλωμό.
  * Προμήθεια ηλεκτρ. συσκευών μαγειρ. σκούπες, πλυντήρια κλπ, 15.000€.  Γι’ αυτήν τη δαπάνη δε γνωρίζουμε αριθμό συσκευών και πόσοι παιδ. σταθμοί θα εξοπλιστούν.
  * Τα έξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων 2021 αναμορφώθηκαν απο 3.000 σε 2.000€. Μα για ποιες εκδηλώσεις μιλάμε, εκτός εάν πρόκειται για κάποια διαδικτυακή, απορίας άξιο αν προσφέρει κάτι στον κόσμο…
 • Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για πυροπροστασία.  Στην αρχική τιμή των 89.974€ δόθηκε προσφορά και επελέγη ανάδοχος με 71.979€.  Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πάντα περιθώριο για το οικονομικότερο.  Σχετικά όμως και στις ερωτήσεις μας, ήδη από πέρσι, αν έχει δαπανηθεί μέρος και πόσο της περσινής ίδιας εργολαβίας, απάντηση δεν λαμβάνουμε, ακούει κάποιος;…
 • Συντηρήσεις οχημάτων, ύψους 2.604.000€ !
  Καταρχάς αφορά οχήματα που θα πάρει ο δήμος μέσω της συμφωνίας πλαισίου, δεν τα έχει ακόμη.

  Δεύτερον αυτή η συμφωνία θα διαρκέσει, από της υπογραφής της, 4 έτη.  Η συντήρηση των οχημάτων θ’ αρχίσει εντός του έτους και θα καλύψει και το 2025,ως πολυετής δαπάνη (ούτως ή άλλως η συντήρηση γίνεται διαρκώς), όχι όμως σε συνάρτηση με αυτή την συμφωνία.  Εξάλλου, όταν αναφερόμαστε σε τέτοιου ύψους ποσά, θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον αναλυτική κατάσταση των οχημάτων, πράγμα αδύνατον, γιατί δεν βρίσκονται ακόμη τα νέα οχήματα εις χείρας του δήμου και παράλληλα, για τα υφιστάμενα, δεν έχουμε έκθεση της κατάστασης στην οποία είναι σήμερα.

Θα κλείσουμε με την “καθυστερημένη” εισήγηση που αφορά την πρόσληψη 10 ατόμων γενικών καθηκόντων λόγω πανδημίας.  Το υπερψηφίσαμε, θέσαμε όμως την ερώτηση, πόσα άτομα έχουν προσληφθεί από τον Μάρτιο του ’20 με την ίδια αιτιολογία;. Καλώς δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης ατόμων, πρέπει όμως να υπάρχει ορθή αξιοποίηση των παρεχομένων δυνατοτήτων.

Κουράγιο, Δύναμη, Υπομονή, Προσοχή.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι. Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.

Top Related Post

Leave A Comment