Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

 

Αγαπητοί αναγνώστες,

η ενημέρωσή σας αρχίζει από την πρώτη οικονομική επιτροπή του έτους στις 7-1 (με πρόσκληση από 31-12-2020).  Το άξιο λόγου αυτής βρίσκεται στην ανάδειξη προσωρινού (προσεχώς οριστικού) μειοδότη για την προμήθεια γεφυροπλάστιγγας με προσφορά 53.833,36€ επί αρχικού ποσού 54.932€, άνευ άλλων λεπτομερειών…  Διαβάσαμε όμως στο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, ότι  με αρ. πρωτ. 33404/30-9-2020 διακήρυξη δημοσιεύθηκε, όπως προβλέπει η νομοθεσία, στον ΤΟΠΙΚΟ τύπο.  Προς στιγμήν, ησυχάσαμε ότι πράγματι έγινε δημοσίευση στην Εβδόμη, η οποία έχει κατοχυρωμένο δικαίωμα και είναι και η μοναδική εφημερίδα με αυτή την ιδιότητα στην ευρύτερη περιοχή.  Εις μάτην…  Δεν δημοσιεύθηκε τέτοια διακήρυξη, ούτε και κάποια άλλη δηλαδή, ούτε περίληψη διαγωνισμού κ.λπ…

Τα ίδια ακριβώς περί δημοσίευσης διαβάσαμε και στο πρακτικό της επιτροπής για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, προσεχώς οριστικού, αλλά και του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ για την υπηρεσία “Αποδοχή ανεπεξέργαστων αστικών στερεών αποβλήτων”.  Η προσφορά ήταν 73.377,68€, επί αρχικού ποσού 74.377,68€ και έγινε με συνοπτικό διαγωνισμό.

Η δεύτερη επιτροπή διεξήχθη στις 13-1-2021 και περιλάμβανε.

 • Υποβολή μήνυσης-Έγκλησης.
  Από την διεύθυνση περιβάλλοντος και πρασίνου διαπιστώθηκε παράνομη κοπή και εκρίζωση ενός πεύκου στο πεζοδρόμιο νεοαναγειρόμενης οικοδομής στη ΔΕ Βούλας άνευ αδείας.  Η νομική υπηρεσία, κάνοντας χρήση του κανονισμού πρασίνου με την απόφαση υπ’αριθμ.243/2020, εισηγήθηκε την υποβολή μήνυσης κατά παντός υπευθύνου και την αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης.  Υπερψηφίσαμε κυρίως για παραδειγματισμό.  Να λειτουργήσει αποτρεπτικά για όποιον άλλον θελήσει να καταστρέψει πράσινο και μάλιστα δασικά δέντρα!
 • Υπηρεσίες ψηφιοποίησης των αρχείων του δήμου.  Σε πρότερη ερώτησή μας σχετικώς, θέσαμε κάποια ερωτήματα που έμειναν αναπάντητα:
  • Πού φιλοξενούνται τα αρχεία μέχρι την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης;
  • Πώς και πότε μεταφέρθηκαν εκτός δημοτικών κτιρίων;
  • Ως προς την δαπάνη: Τί ακριβώς περιλαμβάνει η δαπάνη των 71.052€ επί αρχικής 74.400€; Αρκετά υψηλό το τίμημα.
  • Γιατί υπήρξε μία και μόνη συμμετέχουσα εταιρεία;

Τρίτη οικ. επιτροπή 15-1-2021

Πρώτη Αναμόρφωση Οικονομικού Έτους 2021

Αναφέρουμε μόνο κάποια κονδύλια, για να μην σας κουράζουμε πολύ με τους αριθμούς και ενδεικτικά.  Στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος:

 • Κατασκευή πεζοδρομίων 2017, στις 30-6-2020: 160.467€,  στις 30-12: 271.572€
 • Κατασκευή πεζοδρομίων (άλλο κονδύλι) στις 30-6: 660.000€, στις 30-12: 400.000€,  δηλαδή χωρίς να έχει κλείσει η παλαιά εργολαβία, “τρέχει” η νέα.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για προγράμματα ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων, στις 30-6: 24.800€, στις 30-12: 24.777,80€
 • Υπηρεσίες συμβούλου για την οργάνωση δράσεων υποστήριξης ευαισθητοποίησης και επιβράβευσης για την Διαλογή στην Πηγή, στις 30-6: 55.800€, στις 30-12: 45.198€
 • Παροχή υπηρεσίας για την εναλλακτική αξιοποίηση πράσινων και οργανικών αποβλήτων, στις 30-6: 185.640€, στις 30-12: 250.000€
 • Εγγραφή εδαφοβελτιωτικού vita green στο ecolabel 9.742,63€, στις 30-12.

Από την ομάδα Νέες εγγραφές και μεταβολές υπαρχόντων:

 • Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, επιβράβευσης του κοινού για την ανακύκλωση με διαδικτυακά μέσα (!) στις  30-12: 24.800€
 • -Υπηρεσία υποστήριξης βελτιστοποίησης του δικτύου κάδων (ας είχαμε και τους κάδους παντού…), στις 30-12: 68.000€

Από την ομάδα Χρηματοδοτήσεις-Επιχορηγήσεις

 • Ενίσχυση συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω του Benefit as you Save, στις 30-6: 416.055,96€, στις 30-12: 407.655,96€.

Κατόπιν όλων τούτων, καταψηφίσαμε και τα συμπεράσματα δικά σας.  Η διαφωνία μας πάντως συνίσταται στον τρόπο διαχείρισης των ποσών, των επιχορηγήσεων κ.λπ.  Κάτω από τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, αλλά σε αυτό τον εύπορο δήμο, σύμφωνα με τον πίνακα αναμόρφωσης, αυξάνει τις εισπράξεις του κατά 139.528€ φέτος, συνεπώς θα έπρεπε να γίνονται εξαιρετικά έργα!

Σας παροτρύνουμε να προσέχετε. Υπομονή, Κουράγιο.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι. Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.

Top Related Post

Leave A Comment