Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

 

Αγαπητοί αναγνώστες,

αφού σας ευχηθούμε και πάλι Καλή Χρονιά, ενημερώνουμε για τις απανωτές οικονομικές επιτροπές της εορταστικής περιόδου.

53η οικ.επ. 22-12-2020

Η ημερήσια περιείχε 14 θέματα και ως συνήθως, οι εισηγήσεις “έτρεχαν να φτάσουν” την προηγουμένη της συνεδρίασης.

 • Έγκριση μελέτης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια λυόμενων χοανών σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων.  Συνολική δαπάνη 81.833€.  Δημοσίευση σε μία τοπική εφημερίδα. Τοποθετηθήκαμε με “λευκό”, καθώς ο σταθμός μεταφόρτωσης έχει περιορισμένο χρόνο λειτουργίας, στον ορεινό όγκο της Βούλας πλησίον κοιμητηρίου και καλό θα ήταν στην παρούσα φάση ν’ αποφευχθούν οι μεγάλες δαπάνες, μέχρι να οριστικοποιηθεί ο μόνιμος χώρος.
 • Πρακτικό αξιολόγησης προσωρινού μειοδότη και ανάδειξη οριστικού για την ολοκληρωμένη υπηρεσία συστήματος αυτόματης μίσθωσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.  Προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ 115.692€.  Καταψηφίσαμε, γιατί διαφωνούμε επί της αρχής.
 • – Προμήθεια φυτών σπόρων, έτοιμου χλοοτάπητα, χώματος, ειδών φυτοπροστασίας και λίπανσης και λοιπών υλικών πρασίνου.  Πρόκειται για την αξιολόγηση των προσφορών.  Οι τιμές που δόθηκαν ανά ομάδα προμήθειας και συνολικά αγγίζουν τις 211.000 €.   Εχουμε διατυπώσει ενστάσεις για τον χλοοτάπητα και την περιττή κατά την γνώμη μας προμήθεια φυτόσπορων, μιας και καλλιεργούνται στο δημοτικό φυτώριο πολλά τέτοια είδη.
 • Προμήθεια και τοποθέτηση δύο συστημάτων ζύγισης και ταυτοποίησης κάδων απορριμμάτων.  Αναδείχθηκε μειοδότης, ο ένας και μοναδικός συμμετέχων, με προσφερόμενη τιμή 72.779,63 €.  Υπερψηφίσαμε, μόνο και μόνο για την εύρυθμη λειτουργία.
 • Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου.  Οριστικός μειοδότης με προσφερόμενη τιμή 62.236 €.
 • Παράταση προθεσμίας της σύμβασης για την μελέτη “Γεωλογικές και Υδροτεχνικές μελέτες καταλληλότητας για τα Κοιμητήρια Βούλας και Βουλιαγμένης”.  Υπερψηφίσαμε την παράταση, αλλά τονίσαμε και πάλι ότι ΕΚΚΡΕΜΕΙ η έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • Έγκριση παράτασης του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων 2017″…  Απαραίτητο, αλλά χρονίζον έργο με την αχαρακτήριστη αιτιολογία εκ μέρους του αναδόχου “πρέπει να απομένει εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να εκτελεστούν εργασίες που θα αφορούν σε μελλοντικά αιτήματα δημοτών”.  Μήπως δεν θα υπάρχουν πάντα αιτήματα δημοτών και ανάγκες του δήμου;  Πότε θα κλείσει το έργο;
 • Δεύτερη παράταση για το έργο ” Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων στάσεων”.  Δεν καταλάβαμε γιατί  η τεχνική υπηρεσία ζήτησε από τον ανάδοχο παράταση…;
 • Όροι διακήρυξης και διενέργειας διαγωνισμού για το έργο “Λειτουργική αναβάθμιση, ανακαίνιση και διαμόρφωση σχολικών κτιρίων του δήμου”.  Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο, κατά 268.398€ και κατά 292.573€ από τον δήμο.  Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον τοπικό και εθνικό τύπο.  Αναγκαία η αναβάθμιση, που αφορά το σύνολο των σχολείων του δήμου.  Διαβάσαμε όμως  δαπάνες όπως: αποξήλωση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα (2.500€) και την προμήθεια νέου με καουτσούκ ( 17.500€) και μέχρι εδώ καλά…;  Προμήθεια όμως, φυτικού υλικού σε δέντρα και θάμνους (2.880€). Φυσικά και κάθε προσθήκη πρασίνου είναι επιθυμητή, αλλά γιατί μπαίνει αυτή η δαπάνη σε αυτό το έργο;

Κλείνουμε αυτή την εκτεταμένη οικ. επ., με το “περίεργο” αίτημα εκ μέρους της εταιρείας που μισθώνει το δημοτικό ακίνητο επί της λεωφ. Ποσειδώνος 6, Βουλιαγμένη.  Αφορούσε τροποποίηση της σύμβασης που καταρτίστηκε πολύ πρόσφατα, ύστερα από την επίσης πρόσφατη δημοπρασία…  Εκτός αυτού, καταψηφίσαμε και γιατί η ολική μεταβίβαση σε νέα εταιρεία δεν παρουσίαζε πλήρη στοιχεία!

Πάντως, σε αυτή την οικ. επ.”κινήθηκαν” ποσά ύψους 1.267.162 ευρώ.

54η οικ.επ. 28-12-2020

Άλλη μία “μεγάλη” επιτροπή με 14 θέματα στην ημερησία.  Για τα τρία θέματα που ακολουθούν, θα υποβληθούν αιτήματα χρηματοδότησης, καθώς οι δαπάνες είναι υπέρογκες.  Εκ των προτέρων σας ενημερώνουμε, ότι τα υπερψηφίσαμε με την απαραίτητη συνθήκη να ενταχθούν στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης γιατί διαφορετικά δεν είναι υλοποιήσιμα.

 • Λειοτεμαχιστής αξίας 599.998,80€.  Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, θα επανατοποθετηθούμε.
 • Υποβολή πρότασης που αφορά: “Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων”.  Σε αυτό το πλαίσιο η πρόταση του δήμου προς ένταξη περιλαμβάνει:
  1. τέσσερα σύνθετα υπογειοποιημένα συστήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων 4 ρευμάτων
  2. το αυτόν, 6 ρευμάτων
  3. ένα φορτηγό με γερανό φορτοεκφόρτωσης
  4. δύο ανοικτά φορτηγά, ανατρεπόμενα
  5. καφέ κάδους οργανικών αποβλήτων
  6. μηχανολογικό εξοπλισμό σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων
  7. προμήθεια υλικού για την ταυτοποίηση παραγωγής αποβλήτων
  8. δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων.
 • Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για δράσεις ηλεκτροκίνησης στον δήμο, ομοίως η πρόταση αφορά:
  1. ένα μικρό απορριμματοφόρο 4 κυβικών, πρέσσα
  2. ένα όχημα ανατρεπόμενου κάδου
  3. ένα απλό όχημα με κάδο
  4. δύο μικρά επιβατικά αυτοκίνητα για την εποπτεία καθαριότητας
  5. ένα όχημα μεταφοράς προσωπικού 5-7 ατόμων
  6. δύο μικρά λεωφορεία αστικής συγκοινωνίας
  7. μεγάλο λεωφορείο υπεραστικής
  8. Και δύο σταθμοί φόρτισης, ο ένας στο αμαξοστάσιο του δήμου και ο άλλος στην αφετηρία των δρομολογίων της αστικής συγκοινωνίας.

Για όλα αυτά τα μεγαλεπίβολα η θέση μας είναι, ότι αν δεν ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα τοποθετηθούμε εκ νέου και για την ηλεκτροκίνηση θεωρούμε αναγκαία την κατάργηση της υφισταμένης σύμβασης για την δημοτική συγκοινωνία, η οποία ήδη βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας λόγω πανδημίας.

 • Διενέργεια διαγωνισμού για την μελέτη σχεδιασμού συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.  Επιφυλαχθήκαμε μέχρι την ανάγνωση της μελέτης, όταν καταρτιστεί.  Το κόστος αυτής πάντως, περίπου 57.000€.
 • Διενέργεια διαγωνισμού για το έργο “εφαρμογή κυκλοφοριακών παρεμβάσεων”.  Η εκτιμώμενη αξία είναι 1.209.677,07 € πλέον ΦΠΑ από ίδιους πόρους.  Δεν τοποθετηθήκαμε (λευκό), καθώς δεν έχουμε κάποια πληροφορία για το είδος του έργου.
 • Συμπληρωματική σύμβαση “Συντήρηση Παιδικών Χαρών” και χρονική παράταση.  Καταψηφίσαμε, λόγω έλλειψης εισηγητικού για την συμπληρωματική σύμβαση.
 • Έγκριση εγγραφής του δήμου για ένα έτος στην ιστοσελίδα Αυτοδιοίκηση.  Κόστος 3.720€, δυσανάλογο σε σχέση με το όφελος.
 • Έγκριση χρονικής παράτασης για το έργο: “Επισκευές και Συντηρήσεις Πολιτιστικών Κέντρων”. Καταψηφίσαμε, γιατί ο ανάδοχος επικαλείται συμπληρωματική σύμβαση, την οποία δεν γνωρίζουμε!
 • Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου, αφορά απομείωση της δαπάνης για αχρησιμοποίητα απρόβλεπτα 422,59€  επί συνολικού ποσού 1.085.060,62€.  Καταψηφίσαμε, γιατί ο επικαλούμενος λόγος της μη πραγματοποίησης της αρχικώς προβλεπόμενης υδατοκατασκευής, δεν είναι αποδεκτός.  Στην αρχική μελέτη υπήρχε πλήρης περιγραφή και σαφής πρόβλεψη του υδάτινου στοιχείου, το οποίο παραλείφθηκε αναίτια.

55η οικ.επ. 29-12-2020

Έξι θέματα στην ημερησία και εισηγήσεις αυτών να  έρχονται την προηγουμένη, ενώ διηξήγετο η 54η συνεδρίαση…  Και τρία εκτός ημερησίας, που ήρθαν την ίδια την ημέρα!  Ως είναι εύκολα αντιληπτό, σε μια τέτοια διαδικασία δε συμμετείχαμε.  Οφείλουμε όμως να σας ενημερώσουμε σχετικά με την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας για την άσκηση ενδίκου μέσου, υπόθεση Μετοχικής Εταιρείας Εκμεταλλεύσεως Κτήματος Βούλας (ΜΕΕΚΒ).

Πιο συγκεκριμένα, αφορά ενέργειες κατά της διαταγής πληρωμής, βάσει της οποίας ο δήμος πρέπει να πληρώσει στην ΜΕΕΚΒ ποσό 2.033.360€ νομιμοτόκως.  Η διαταγή πληρωμής εκδόθηκε από την γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε στις 2-12-2020. Επιδόθηκε στον δήμο στις 16-12-2020.  Με την ευκαιρία, χρήσιμο θα ήταν για όλους τους δημότες και κατοίκους να λάβουν γνώση της αποφάσεως και του σκεπτικού αυτής σχετικώς με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εκτάσεως.  Επιβεβλημένο να γίνει γνωστό το ιστορικό της υποθέσεως.

Υπομονή και Δύναμη.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι. Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Top Related Post

Leave A Comment