Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

 

Αγαπητοί αναγνώστες,

καίτοι πλησιάζουμε στα “πρωτότυπα” φετινά Χριστούγεννα, οι επιτροπές και τα τοπικά συμβούλια πυκνώνουν και μάλιστα με αρκετά σοβαρά θέματα.  Αδυνατούμε να καταλάβουμε πώς μαζεύτηκαν όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα παραμονές των εορτών…  Και να πεις πως έλλειψαν οι οικονομικές επιτροπές, τουναντίον αυτή της 16ης Δεκεμβρίου, για την οποία θα σας ενημερώσουμε, είχε αύξοντα αριθμό 52, δηλαδή έχουμε καλύψει ήδη τις εβδομάδες του έτους… 

Η 52η λοιπόν, οικ. επ. περιελάμβανε 18 θέματα, εκ των οποίων σταχυολογούμε τα εξής:

 • “Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων”.  Πρόκειται για συνολική δαπάνη 600.856€,χρηματοδοτούμενη από την Περιφέρεια στις 490.000€ και ο δήμος συμμετέχει με 109.856€.
  Αφορά 5 κτίρια που εντάχθηκαν τελικά στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και αυτά είναι: 1ο Γυμνάσιο Βούλας, 1ο Λύκειο Βούλας, Δημοτικό Διλόφου, Δημοτικό Βουλιαγμένης και Λύκειο Βουλιαγμένης.  Σε όλα τα κτίρια θα γίνει αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων θέρμανσης 362.491 χωρίς ΦΠΑ, αντικατάσταση φωτιστικών-λαμπτήρων με Led και αυτοματισμοί 62.800 χωρίς ΦΠΑ, ενώ στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας θα γίνει και αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες, περίπου 60.000 χωρίς ΦΠΑ.  Η τεχνική μελέτη των 76 σελίδων ήταν εμπεριστατωμένη.  Στη γενική συγγραφή των όρων όμως, διαβάσαμε και πάλι την υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της σύμβασης στον τοπικό τύπο.
 • “Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του δήμου 2020-2021-2022-2023-2024”.  Άλλη μία φορά και σε ακόμη ένα θέμα που δεν υπήρχε εισήγηση και έτσι παρέμεινε και πάλι.  Από την εξάπλωσή του σε βάθος πενταετίας, εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για μεγάλη δαπάνη.  Ζητήσαμε την απόσυρση του λόγω έλλειψης εισηγητικού και σε περίπτωση που αυτό δεν θα γινόταν αποδεκτό, δηλώσαμε ότι καταψηφίζουμε.
 • Έγκριση διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω επείγοντος, της μελέτης “Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας”.  Η δαπάνη ανέρχεται στις 33.000€ περίπου και αφορά διάφορα είδη, από τεστ ανίχνευσης (350 τον αριθμό, σύνολο 19.250€) μέχρι προστατευτικό πλέξιγκλας (20 τον αριθμό, σύνολο 2.281,60€).  Πράγματι, στο αποκορύφωμα της πανδημίας οτιδήποτε συντείνει στην μείωση της διασποράς είναι αναγκαίο.  Τοποθετηθήκαμε όμως με ΛΕΥΚΟ γιατί διαπιστώσαμε ότι, σε αυτή την μελέτη, συμπεριλαμβάνονται είδη που δεν άπτονται άμεσα της πανδημίας π.χ. επαγγελματικός ανέπαφος στεγνωτήρας (6 τεμάχια, 3.645,60€) – προστατευτική ενδυμασία (100 τεμάχια, 1.488€).  Εξάλλου, θα μπορούσαν να έχουν συμπεριληφθεί στις πρόσφατες προμήθειες του δήμου, δηλαδή ατομικά μέσα προστασίας, προμήθειες αναλωσίμων, κ.α.
 • “Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ” (μέρος Α)
  Πρόκειται για δύο παραβάσεις του ίδιου οχήματος που κληροδοτήθηκε, η μία από το 2012 και η άλλη από το 2017.  Δεν έχουμε σαφή εξήγηση, σε ποια από τις προβλεπόμενες περιπτώσεις εμπίπτει, ούτως ώστε να διαγραφεί.
 • Το αυτόν, μέρος Β.  Από τις 21 περιπτώσεις για διαγραφές παραβάσεων, εντύπωση μας έκανε η μία και για ποσό 550€, για την οποία η εισήγηση επικαλείτο διπλή καταχώρηση της παράβασης.  Αφού όμως δεν είδαμε αυτά τα παραστατικά, τοποθετηθήκαμε με ΛΕΥΚΟ, ως και για το μέρος Α.
 • Η οικονομική έκλεισε με εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του δήμου με τίτλο: “Άσκηση αίτησης ακυρώσεως της υπ’ αριθμόν …./1983 οικοδομικής άδειας του Πολεοδομικού Γραφείου Πειραιά”!!!
  Και σε αυτό τοποθετηθήκαμε με ΛΕΥΚΟ…

Από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στις 17-12, ως ενημερωθήκαμε από το μέλος μας, αντιπρόεδρο ΔΣ και Πολιτικό Μηχανικό, κ. Πέτροβιτς.

Το πρώτο θέμα αφορούσε : “Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου του Κέντρου Ναυτικής Κατάρτισης “ΑΘΗΝΑ”.  Σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.) προτείνεται η τοποθέτηση 12 μεταλλικών εμποδίων σε μορφή «Π», ύψους 80 εκ. και 1,50 μ. μήκους, με το οριζόντιο στοιχείο στα 10 εκ.  Η τοποθέτηση του κ.Πέτροβιτς έχει ως εξής:

Δεδομένης της αρχικής άρνησης της Τ.Υ. για την ικανοποίηση αντίστοιχου αιτήματος και με βάση την Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) 52907 ΦΕΚ 2621Β/31-12-2009 περί ειδικών ρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, αντιπρότεινε τη  τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών στυλίσκων (δική μας σημείωση, επίσης πρόσφατη προμήθεια του δήμου) ύψους 70 εκ. ανά 1,50 μ. και την κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. και με δαπάνη της Σχολής.  Σε περίπτωση που αυτή η πρόταση γίνει δεκτή, ως περιγράφηκε παραπάνω, η ψήφος είναι θετική.  Σε άλλη περίπτωση και πιο συγκεκριμένα στην εισήγηση της Τ.Υ. η ψήφος είναι αρνητική.

Εξάλλου, σχετικά με το θέμα έστειλε ερώτημα προς την Τ.Υ. όπου μεταξύ άλλων κατέδειξε το πρόβλημα της γενικότερης κατάληψης πεζοδρομίων από πάσης φύσεως εμπόδια ή κατασκευές.  Έθεσε δε σημαντικά ερωτήματα στα τυχόν προκληθέντα ατυχήματα εξ αυτών των εμποδίων, όπως:  Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη και ποιος αποζημιώνει; Πώς ορίζεται η αποζημίωση και ποια η στάση του δήμου στην τυχούσα βλάβη, μιας και τα πεζοδρόμια βρίσκονται στην αρμοδιότητά του;

Επιπλέον ζήτησε την καταγραφή όλων των εμποδίων και ανά πεζοδρόμιο και τέλος το χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης όλων των εν δυνάμει επικίνδυνων εμποδίων.

Το άλλο θέμα προέκυψε πολύ πρόσφατα και αφορά το είδος της χρήσης ορισμένων οδών και τμημάτων της Βουλιαγμένης και της κάλυψης τους από τραπεζοκαθίσματα.  Πιο συγκεκριμένα ο τίτλος ήταν:  “Επιβεβαίωση ισχύος κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων και διευκρινήσεις επί του άρθρου 7 του κανονισμού χρήσης πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του δήμου”.  Η απάντησή του κ. Πέτροβιτς ήταν αρνητική και υποστήριξε απερίφραστα την έντονη διαφωνία του εκφράζοντας όλη την παράταξή μας, για την επιχειρούμενη εκ της διοίκησης μετατροπή της Βουλιαγμένης σε μία αντίστοιχη “διαμήκη” πλατεία, ως αυτής της Βούλας.  Ας μας επιτραπεί και άλλο ενα σχόλιο.  Δεν δικαιούμεθα να καταστρέψουμε τον χαρακτήρα της Βουλιαγμένης, προχωρώντας ακόμη περισσότερο στην άκρατη εμπορευματοποίηση της και να αλλοιώσουμε την φυσιογνωμία αυτής της μοναδικής περιοχής.

Την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί εντέλει ΔΣ μέσω τηλεδιάσκεψης, επομένως η ενημέρωσή σας  θα συνεχιστεί κατά την περίοδο των εορτών.

Προσοχή, Υπομονή, Κουράγιο.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν.

Ι. Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.

Top Related Post

Leave A Comment