Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

Αγαπητοί αναγνώστες,

σε “θρίλερ” εξελίχθηκε η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της, καθώς μόλις το μεσημέρι της προηγουμένης ο γενικός γραμματέας ειδοποίησε ότι σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ, θα πρέπει να γίνει με τηλεδιάσκεψη και όχι δια περιφοράς (αποστολή ηλ. μηνύματος ή τηλεφώνου).  Απορημένη απάντησα ότι και η οικ. επιτροπή της περασμένης εβδομάδας και τα τοπικά συμβούλια, ακόμη και η επ. διαβούλευσης είχαν διεξαχθεί δια περιφοράς…  Επίσης, στην πρόσκληση της 47ης οικ. επ., που είχε σταλεί στις 6-11 ανέφερε το δια περιφοράς!  Στείλαμε το πρωί της Τετάρτης 11-11 το mail με τις τοποθετήσεις για την συνεδρίαση που άρχιζε στις 9 το πρωί και θα τελείωνε στις 12 και λάβαμε ειδοποίηση στις 9:01′ ηλεκτρονικά για τηλεδιάσκεψη…

Σε ό,τι αφορά τα θέματα της 47ης σας ενημερώνουμε:

  1. “Ολοκληρωμένη υπηρεσία συστήματος αυτόματης μίσθωσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων”: Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται η εταιρεία BRAINBOX με γενικό σύνολο 115.692€.  Τα 1.000€ μπήκαν στο 2020, το υπόλοιπο των 115.692€ στο 2021.  Είμαστε αντίθετοι στην δαπάνη ευθύς εξαρχής γιατί α) την θεωρούμε υψηλού κόστους 93.300 + 22392 ΦΠΑ = 115.692€ β) υποβλήθηκε μία και μόνη προσφορά στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) γ)  η υπηρεσία αφορά κυρίως λογισμικό και όπως έχουμε δηλώσει, με αυτή την τιμή θα μπορούσε να γίνει αγορά τριών αυτοκινήτων και όχι η μίσθωσή τους, οπότε αυτά θα έμεναν στην ιδιοκτησία του δήμου.
  2. “Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας” ομάδα Β: κράνη, γυαλιά, μάσκες προστασίας οφθαλμών, προστασία αναπνοής 51.016,70 με ΦΠΑ
    Γ: προστατευτική ενδυμασία 60.734,89 με ΦΠΑ.
    Η τοποθέτησή μας ήταν λευκό γιατί θεωρούμε την δαπάνη αρκετά μεγάλη και δεν έχουμε εικόνα για τον αριθμό των τεμαχίων.
  3. Πρόταση χρηματοδότησης σε σχέση με ανανεώσιμες πηγές, ενεργειακή αποδοτικότητα, ενεργειακή ασφάλεια.  Πρόκειται για πρόγραμμα με επιλέξιμη δαπάνη ανά φορέα υλοποίησης από 500.000 έως και 1.300.000€ Ενημερωθήκαμε από τον αρμόδιο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης, ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων που έληγε στις 22-10, παρατάθηκε μέχρι 23-11 και παρ’ όλο που είμαστε θετικοί, παρατηρούμε πως σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου, η κατανομή είναι ανισομερής.  Η πρόταση χρηματοδότησης περιλαμβάνει πέντε δημοτικά κτίσματα στη Βάρη με πληθυσμό το 30% του δήμου, μόλις δύο στη Βούλα με πληθυσμό το 60% και κανένα στη Βουλιαγμένη με το 10%.  Επομένως τη μερίδα του λέοντος την παίρνει η Βάρη.
  4. Το θέμα με τίτλο στην πρόσκληση: “Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκου μέσου” ήταν άνευ εισηγήσεως, ως και άλλα δύο από το σύνολο των 9 συνολικά.  Γι’ αυτό, εμείς στείλαμε mail την Τρίτη 10-10 ζητώντας τις εισηγήσεις.  Για το συγκεκριμένο θέμα απεστάλη ηλ. ειδοποίηση στις 13:02′, την Τρίτη, όπου διαβάσαμε το ασαφές: “Έγκριση άσκησης ένδικων μέσων, υποβολής υπομνημάτων, σχετικών εγγράφων και κάθε άλλης σχετικής ενέργειας…” με αναφορά στην σύμβαση του δήμου και δικηγορικής εταιρείας (από 27-7-2019).   Καταψηφίσαμε, καθώς δεν ανεγράφετο, τί ακριβώς αφορά!  Επιπλέον, αφού υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση, για ποιόν λόγο χρειαζόταν η “ειδική” απόφαση της οικ. Επιτροπής, αλλά χωρίς να υπάρχει οικονομικό αντικείμενο;
  5. Το τελευταίο θέμα στο οποίο θ’ αναφερθούμε, του οποίου δε η εισήγηση ήρθε επίσης μόλις την προηγουμένη, είναι η “Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για συντήρηση κτιρίων, δημοτικού φωτισμού και εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων”.  Το σύνολο της δαπάνης είναι 264.120€ και καλύπτεται από ίδιους πόρους.  Καταψηφίσαμε γιατί α) ποσό της δαπάνης ύψους 46.089€ που αφορά το σύνολο του εξοπλισμού και των τριών δηλαδή ΔΕ, είναι πενιχρό σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες όλου του δήμου, β) περιγράφονται στην μελέτη είδη με εξειδικευμένες προδιαγραφές που διανέμονται από συγκεκριμένη εταιρεία, επομένως οδηγούμαστε σε περιορισμό επιλογής,  γ) για την πλατεία Νυμφών η δαπάνη των φωτιστικών που αναφέρεται είναι 148.100€ χωρίς ΦΠΑ.  Μας δημιουργούνται συνεπακόλουθα οι εξής απορίες: Στο παρελθόν είχε παρουσιαστεί ολοκληρωμένη μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας Νυμφών.  Για ποιόν λόγο σήμερα προχωρούμε στην προμήθεια φωτιστικών και μόνο, χωρίς ολοκληρωμένο έργο;  Γιατί στην μελέτη δεν αναγράφεται ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός; δ) Βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής διαγωνισμός για το ΠΕΠ Αττικής, όπου περιλαμβάνονται δαπάνες φωτιστικών.  Οπότε, ο συγκεκριμένος διαγωνισμός του δήμου θα έπρεπε ν’ ακολουθεί την μορφή του διεθνούς διαγωνισμού και όχι να βρίσκεται στο όριο των 213.000€, όριο που καταδεικνύει πρόχειρο διαγωνισμό.  Και ύστερα από όλα αυτά το θέμα απεσύρθη, ως και το τελευταίο, του οποίου η εισήγηση δεν ήρθε ποτέ.

Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη λυπηρή εξέλιξη στην ενημέρωση των δημοτικών πεπραγμένων, σε μια θλιβερή περίοδο, κατά την οποία το μόνο παρήγορο είναι η εναπομείνασα ομορφιά του τόπου μας…

Προσοχή, Υπομονή, Εγκράτεια, Κουράγιο

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι. Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Top Related Post

Leave A Comment