Καταψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 – Πρόταση Κύματος Ενωμένων Πολιτών, Δ. Δαβάκης

Σύμφωνα με τις δαπάνες που έχουμε καταψηφίσει κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους και στις οικ. επιτροπές, εισηγούμεθα την απομείωση των κάτωθι δαπανών και ποσών:

 1. Από την δαπάνη φωτεινού διάκοσμου με κωδικό εγγραφής 15-6691.011 και συνολικό ποσό 69.000€ την μείωση του ποσού κατά 39.000€.
  Το ποσό αφαιρείται από τον πίνακα 2,4 της εισηγητικής και από τις δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων με κωδικό 66. Το ποσό σε αυτή την κατηγορία είναι 2.279.927,67€
 2. Υπηρεσίες συμβούλου για την οργάνωση δράσεων υποστήριξης και ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα “διαλογή στην πηγή” με κωδικό εγγραφής 20-6142.014 και το ποσό 55.800€.
  Το ποσό αφαιρείται από τον πίνακα 2,4 κατηγορία δαπανών αμοιβές αιρετών και τρίτων, κωδικός 61 και από το συνολικό ποσό 1.276.893,48€
 3. Δαπάνη μίσθωσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και όπως έχει εγγραφεί  α. υπηρεσίες διάθεσης συστήματος ηλεκτρικών αυτοκινήτων για αυτόματη μίσθωση 30-6142.006 και το ποσό 24.800€
  β. ολοκληρωμένη υπηρεσία συστήματος αυτόματης μίσθωσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων 30-6142.007 και το ποσό 1.000€
  Και τα 2 ποσά αφαιρούνται από τον πίνακα 2,4 της εισηγητικής, κωδικός 66 δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.
 4. Δαπάνη δημοτικής συγκοινωνίας  30-7421.001 και το ποσό των 140.000€ για το 2021.Το ποσό αφαιρείται από τον πίνακα 2,4 με κωδικό 74 μελέτες, έρευνες και με συνολικό ποσό 873.227€
 5. Εργασίες κλαδέματος και κοπής ψηλών και επικίνδυνων δέντρων, εγγραφή  35-6233.001 και ποσό 349.981,21€ για το 2021.Το ποσό αφαιρείται από τον πίνακα 2,4 με κωδικό 62 παροχές τρίτων και συνολικό ποσό 2.777.634,02€

Η πρότασή μας είναι το ποσό των 610.581,6€ που απομειούται να κατανεμηθεί ως εξής:

 • 500.000€ στο τεχνικό πρόγραμμα
 • 110.581,60€ για την επιμέλεια των αδέσποτων ζώων του δήμου μας

Leave a Reply