Senatory Poll
Pier Goodmann
PARTY SECRETERY
[totalpoll id="1868"]
Vote Now

Αγαπητοί αναγνώστες, πριν την καθιερωμένη ενημέρωσή σας για την εβδομαδιαία οικονομική επιτροπή, σας εξηγούμε ορισμένα διαδικαστικά αυτής που εν προκειμένω, έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Τα μέλη της επιτροπής είναι 8 και ο πρόεδρος 9. Τα δε αναπληρωματικά 6. Γνωρίζετε βέβαια πως το μοναδικό τακτικό μέλος της αντιπολίτευσης είναι η γράφουσα και αναπληρωματικό μέλος από την ίδια παράταξη, Κύμα Ενωμένων Πολιτών, Δ. Δαβάκης, ο οποίος εκτελεί και χρέη αντιπροέδρου ΔΣ, ο κ.Πέτροβιτς. Όποτε απουσιάζει ο δήμαρχος, που είναι και σε αυτή την επιτροπή πρόεδρος, τον αναπληρώνει ο διορισμένος εκ των μελών και ο ίδιος ων μέλος της επιτροπής. Για να υπάρξει απαρτία, πρέπει να παρίστανται, ως ευνόητο, 5 μέλη συμπεριλαμβανομένου του προέδρου. Επίσης, έχετε υπόψη ότι για να διεξαχθεί η επιτροπή (ως και η επιτροπή ποιότητας ζωής) είναι αναγκαίο να παρευρίσκονται η γραμματέας, ο γενικός γραμματέας και σχεδόν πάντα (καθώς το απαιτεί η φύση των θεμάτων) ο αντιδήμαρχος οικονομικών. Ενίοτε κάποιοι εισηγητές, αναλόγως την περίπτωση, συχνά όμως και ο διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών. Με όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι το να τηρηθεί το μέτρο των 9 ατόμων, σύμφωνα με την οδηγία, καταλήγει μία δύσκολη υπόθεση.

Από την διεξαγωγή της προηγούμενης οικ. επιτροπής εισηγηθήκαμε την πραγματοποίηση αυτής δια περιφοράς, ως είχε γίνει κατά την περίοδο της καραντίνας. Αυτή δε η εισήγησή μας έγινε αποδεκτή (ίσως και με ανακούφιση) από κάποια άλλα μέλη. Στην ηλεκτρονική ενημέρωσή μας για την επιτροπή αυτής της εβδομάδας (14-10-2020) με λύπη διαπιστώσαμε ότι όχι μόνο δεν εισακουστήκαμε, αλλά μεταφέρθηκε η ώρα διεξαγωγής στις 8 το πρωί (αντί για τις 9). Τίθενται λοιπόν εύλογα κάποια ερωτηματικά για το τί μεσολάβησε και πώς προτίθεται ο δήμαρχος, ή για πόσο ακόμη, να εξαναγκάζει καποια μέλη να παρίστανται, τα οποία εξάλλου ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες…

Όσο για εμάς… δεν πτοούμεθα, αλλά θεωρούμε ότι αυτή η τακτική ακροβατεί, δηλαδή τα μέλη καταλήγουν να έρχονται κατόπιν ειδοποίησης, για να είναι αριθμητικά εντός του επιτρεπτού; Στην περίπτωση δε που ένα μέλος ξεχαστεί και έρθει… δεν θέλουμε να εικάσουμε τί θα του συμβεί… Εμείς απουσιάσαμε έχοντας βέβαια προετοιμάσει mail, μήπως και …εις μάτην.

Σας παραθέτουμε κάποια από τα θέματα:

  • “Προμήθεια οικοδομικών υλικών”. Σε αυτή την δαπάνη διαπιστώσαμε ότι από το αρχικό ποσό έως τα ποσά προσφορών, υπάρχει ούτε λίγο ούτε πολύ. αλλά ακριβώς κέρδος 86.572€.
  • Ομοίως για την “προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας” και στις 2 υπολειπόμενες ομάδες, όφελος 27.223€. Σύνολο 113.755 ευρώ, ποσό ικανό να καλύψει κάποιες επείγουσες ανάγκες.
  • Υπόγειοι κάδοι απο το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, επί της αρχικής δαπάνης 217.000€ προσφερόμενη τιμή 216.070€. Υπερβολική δαπάνη για 3 συστήματα ΜΟΝΟ.
  • “Προμήθεια κάδων αποκομιδής και ανακύκλωσης και ανταλλακτικά αυτών”. Αυτή η δαπάνη είναι απολύτως απαραίτητη, αλλά μεχρι αυτό το στάδιο του διαγωνισμού οι προσφερόμενες τιμές παρουσιάζουν ελάχιστη έκπτωση. Να σημειώσουμε ότι αυτός ο διαγωνισμός και περίληψη της προκύρηξής του, θα έπρεπε να είχε δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα (όπως η 7η), αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ.
  • Οριστική παραλαβή του έργου “Κατασκευή ανελκυστήρα στο Δημαρχείο”. Δεν έχουμε καμία πληροφορία σχετικώς, π.χ. Ποια είναι η τεχνική έκθεση, ποιο το κόστος, πότε άρχισε και πότε τελείωσε;
  • Οριστική παραλαβή του έργου “Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου και Χώρου Στάθμευσης Κλειστού Γυμναστηρίου Μηλαδέζας”. Το κόστος των 16.490€ για το είδος των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν είναι μεγάλο.
  • “Παροχή εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο”. Αφορά αντίκρουση αγωγής για την υπόθεση Μετοχική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας εναντίον Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται η καταβολή τόκων στην εταιρεία επί του κεφαλαίου των τόκων που επιδικάστηκαν (απόφαση Εφετείου) και το ποσό (κεφαλαιοποιηθέντος τόκου) ανέρχεται σε 1.047.000 ευρώ. Η θέση μας επί του θέματος έχει ως εξής: Ουδεμία αντίρρηση έχουμε για τα νομικά βήματα που πρέπει ν’ ακολουθήσει ο δήμος σε αυτήν την υπόθεση. Ομως τα τελευταία 8 χρόνια που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο δεν έχει ενημερωθεί, πέραν της δημοτικής αρχής και της νομικής υπηρεσίας του δήμου, ουδεμία δημοτική παράταξη, ούτε το ΔΣ. Έχει ζητηθεί από τον επικεφαλής της παράταξής μας πλειστάκις αυτή η απολύτως απαραίτητη ενημέρωση.

Με την υπενθύμιση της σχολαστικής τήρησης των μέτρων, σας ευχόμαστε

Κουράγιο και Δύναμη!

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι. Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης

Top Related Post

Leave A Comment