Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου ΒΒΒ (της Ι. Δόγκα) – 9/10/20

Αγαπητοί αναγνώστες, αρχικώς θ’ αναφερθούμε στην δημοσίευση του Κύματος Ενωμένων Πολιτών, Δ. Δαβάκης, η οποία ακολουθεί την ηλεκτρονική ανάρτηση της σελίδα μας στο Facebook. Θέτουμε λοιπόν, κάποια ζητήματα και ζητούμενα:

Το θέμα του πρασίνου στον δήμο μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και βρίσκεται υπεράνω και έξω από κάθε διαγωνισμό για τον τίτλο του: “Ποιος αγαπά περισσότερο το περιβάλλον”.

Δεν εμπίπτει και ούτε θα έπρεπε σε απολύτως καμία διαδικασία σφετερισμού ( πάντως σίγουρα όχι από εμάς), του αγνού ιδεώδους της φιλοπεριβαλλοντολογικής ευαισθησίας.

Με λύπη διαπιστώσαμε ότι οι δικές μας παρατηρήσεις-προτάσεις δεν συμπεριελήφθησαν στο νέο κανονισμό πρασίνου και οι οποίες θα προστάτευαν ΑΠΟΛΥΤΑ τον φυσικό πλούτο της περιοχής μας.

Ύστερα από αυτές τις σκέψεις, ας προβληματιστούμε όλοι για το πώς ακριβώς θέλουμε να είναι ο τόπος μας!

Από την οικονομική επιτροπή 7-10-2020 και από τα θέματα προ ημερησίας σας ενημερώνουμε για τα εξής: Το ποσό της έκτακτης επιχορήγησης για κάλυψη αναγκών εκτάκτων και επιτακτικών λόγω πανδημίας ανέρχεται σε 588.514€. Στον ίδιο πίνακα αναφέρεται ποσό 105.000€ για την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για τον ίδιο σκοπό.

Ενημερωθήκαμε εμμέσως με το συνημμένο υπηρεσιακό σημείωμα ενός εκ των δικηγόρων του δήμου, ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα και μέχρι τον Δεκέμβριο τρέχοντος έτους, θα δικαστούν υποθέσεις του δήμου, που αφορούν προσφυγές και ανακοπές του ΕΟΒ-Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης, καθώς και προσφυγές, ανακοπές και αιτήσεις της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας Κτηματικών και Πρακτορειακών Επιχειρήσεων.

Από τα θέματα της ημερησίας σταχυολογούμε:

  • Ανάδειξη οριστικού αναδόχου με προσφορά 35.256 € επί αρχικής 36.189€ που αφορά “έλεγχο, ρύθμιση και αποκατάσταση βλαβών συστήματος αυτόματης άρδευσης”. Υπερψηφίσαμε, λόγω του επείγοντος και απολύτως αναγκαίου.
  • Οριστικός ανάδοχος για “προμήθεια εύκαμπτων-στυλίσκων, οριοδεικτών για τα πεζοδρόμια του δήμου”. Αρχικώς το ποσό 74.393€ και η οριστική προσφορά 73.821€. Σε αυτό το θέμα τοποθετηθήκαμε με “λευκό”, γιατί υπήρχε μόνο μία εταιρεία, η οποία έδωσε ελάχιστη έκπτωση. Εξάλλου το αντικείμενο είναι σύνηθες, καθόλου δυσεύρετο και δεν αποτελεί ευρεσιτεχνία μιας μόνο εταιρείας.
  • Καταψηφίσαμε τις δαπάνες εορταστικού φωτεινού διάκοσμου ‘20-’21, επειδή θεωρούμε περιττή την αγορά διακοσμητικών κάθε χρόνο (ιδίως φέτος) και επειδή η δαπάνη είναι μεγάλη (αρχικώς 74.400 με προσφερόμενη τιμή 74.015 ευρώ!) Επιπλέον, η συμμετέχουσα επιχείρηση είναι μόνο μία και διαβάστε την περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας:
    • Ανάδειξη οριστικού αναδόχου με προσφορά 35.256 € επί αρχικής 36.189€ που αφορά “έλεγχο, ρύθμιση και αποκατάσταση βλαβών συστήματος αυτόματης άρδευσης”. Υπερψηφίσαμε, λόγω του επείγοντος και απολύτως αναγκαίου.
    • Οριστικός ανάδοχος για “προμήθεια εύκαμπτων-στυλίσκων, οριοδεικτών για τα πεζοδρόμια του δήμου”. Αρχικώς το ποσό 74.393€ και η οριστική προσφορά 73.821€. Σε αυτό το θέμα τοποθετηθήκαμε με “λευκό”, γιατί υπήρχε μόνο μία εταιρεία, η οποία έδωσε ελάχιστη έκπτωση. Εξάλλου το αντικείμενο είναι σύνηθες, καθόλου δυσεύρετο και δεν αποτελεί ευρεσιτεχνία μιας μόνο εταιρείας.
    • Καταψηφίσαμε τις δαπάνες εορταστικού φωτεινού διάκοσμου ‘20-’21, επειδή θεωρούμε περιττή την αγορά διακοσμητικών κάθε χρόνο (ιδίως φέτος) και επειδή η δαπάνη είναι μεγάλη (αρχικώς 74.400 με προσφερόμενη τιμή 74.015 ευρώ!) Επιπλέον, η συμμετέχουσα επιχείρηση είναι μόνο μία και διαβάστε την περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας:

Τα συμπεράσματα δικά σας…

Τέλος, θ’ αναφερθούμε για πρώτη φορά στην διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους. Κατά καιρούς έχουμε διαβάσει περιπτώσεις παραβάσεων που καθίστανται ακυρωτέες με περίεργη αιτιολόγηση π.χ. “εγγραφή λανθασμένου χρώματος”. Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως, μας έκανε εντύπωση η αίτηση διαγραφής έξι (6) παραβάσεων ενός και του αυτού φυσικού προσώπου, με τον ίδιο αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου, όλες του ιδίου ποσού και μάλιστα οι δύο εμφανίζονται να έχουν γίνει την ίδια ημέρα (20-8), άλλη 21-8, άλλη 16-8, άλλη 19-8 και όλες το ίδιο έτος. Οι εισηγήσεις, όπως θα καταλαβαίνατε αν τις διαβάζατε, δεικνύουν ολιγωρία των υπηρεσιών. Μετα την διαβεβαίωση του αντιδημάρχου οικονομικών, ότι θα διερευνήσει το θέμα, το υπερψηφίσαμε.

Για μια ακόμη φορά, ίσως εντονότερα τώρα, σας παροτρύνουμε για την απόλυτη τήρηση των μέτρων κατά της πανδημίας και σας ευχόμαστε Κουράγιο και Δύναμη.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν.

Ι. Δόγκα, δημ. σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης.

Leave a Comment

Scroll to Top